عکس
دکتر علی موصلی تعداد بازدید: 1092
آخرین بروز رسانی : 1397/06/17
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني
گروه آموزشی : بهداشت عمومی دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : حوزه معاونت - معاونت توسعه مدیریت و منابع
سـمت اجرایی : معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه
ایمیل : mouseli136025@hums.ac.ir
تلفن : 076-33338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

·  معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

.مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     مدیر بودجه (برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     مدیر مسئول مجله قرانی مبین دانشگاه علوم پزشکی کرمان (مجله دانشجویی)

·     دبیر شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو شورای پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،1391

·     عضو فعال کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تروما، حوادث و فوریتهای پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     مسئول حیطه مدیریت در نظام سلامت سومین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو مرکز تحقیقات توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

·     نماینده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گردهمایی اعضای ستادهای ارتقای سلامت اداری

·     رابط آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1389

·     عضو کمیته علمی یازدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کشور، بندرعباس، 1389

·     عضو کمیته برنامه ریزی و هماهنگی دهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1388

·     کارشناس آموزشی مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·     عضوکارگروه تخصصی ستاد مستندسازی اموال غیرمنقول دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو کمیته اجرایی دهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1388

·     عضو کمیته نظام ارزیابی و پایش عملکرد برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1391


International Journal of Health Policy and Management

Patients’ Awareness of Their Rights: Insight from a Developing Country

Iranian Journal of

Public Health

The Challenges and Barriers to the Integration of Laboratory Services in Iran from Laboratory Experts’ Point of View

Medical  Journal  of the

Islamic Republic of Iran

Measurement of laboratory services net profit: the Case

Study of Iran

Electronic Physician

Journal

Quantitative optimization of emergency department's nurses of an educational hospital: a case study

Electronic Physician

Journal

Cost-Price Estimation of Clinical  Laboratory Services based on Activity-based Costing:  A Case Study from a Developing  Country

Electronic Physician

Journal

Evaluation of the implementation of clinical governance in teaching hospitals in Kerman based on 9 steps of crash’s model

Journal of Scientific Research and Essays

Capabilities and Limitations of Crisis Management in the Teaching Hospitals of Hormozgan University of Medical Sciences.

جراحی ایران

بررسی وضعیت مراقبتهای جراحی در بیمارستانهای عمومی کشور ایران بر اساس برنامه سازمان جهانی بهداشت

پزشکی فسا

توانمندیها و محدودیتهای مدیریت بحران در بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، نیمه اول 1390

 

مدیریت سلامت

جایگاه اطلاعات سلامت در رفرم جدید نظام بهداشت و درمان آمریکا

 

پزشکی هرمزگان

امکان سنجی اجرای تله مدیسن در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

آموزش پزشکی قزوین

توزیع نیروی انسانی در بیمارستانهای شهرستان قزوین و مقایسه با استانداردها

همای سلامت

ارزشیابی سیستم مدیریت کیفیت بیمارستان در کشورهای عربی کم درآمد

پزشکی هرمزگان

رضایت شغلی پرستاران و عوامل دموگرافیکی و شغلی موثر بر آن در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مدیریت بهداشت و درمان

چیستی و چرایی حاکمیت اطلاعاتی در نظام سلامت

مدیریت سلامت

تغییراتICD-10 در فرایند روزآمدسازی

جراحی ایران

بررسي ميزان تأثير 8 هفته حركات اصلاحي بر روي بهبود لوردوز كمري و كمر درد در بين دانشجويان دختر 19-22 ساله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

جراحی ایران

بررسی الگوی بیماریهای منجر به بستری بر اساس دهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماریها در بیمارستانهای آموزشی شهر بندرعباس، 86-1381

 


ردیف

عنوان مقاله

نام کنگره

نوع کنگره

نوع ارائه

سال ارائه

1

چالشها و موانع ادغام خدمات آزمایشگاهی در ایران

دهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت

بین المللی

سخنرانی

1396

 

2

نقش مدل سازی جغرافیایی در آینده نظام آزمایشگاه پزشکی کشور

نهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت

بین المللی

سخنرانی

1395

3

بهینه سازی کمی پرستاران اورژانسیک بیمارستان آموزشی: مطالعه موردی

اولین کنگره ملی مدیریت سلامت

ملی

سخنرانی

1395

4

بررسی میزان موفقیت اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان

اولین کنگره ملی مدیریت سلامت

ملی

پوستر

1395

5

Quantitative Optimization of Nurses in Emergency Department of Teaching Hospital in Bandar-Abbas using Linear Programming Model: A case study

Industrial Engineering and Operations Management Conference - Malaysia -2016

بین المللی

پوستر

1394

6

بررسی میزان موفقیت آموزشهای پزشکی جامعه نگر در دستیابی به اهداف آموزشی این دوره در مقطع پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

آموزش پزشکی- کیش

 

بین المللی

 

سخنرانی

 

1387

 

7

تعیین وضعیت مراقبتهای جراحی در بیمارستانهای عمومی ایران بر اساس برنامه سازمان جهانی بهداشت (WHO)

سی و چهارمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران- تهران

 

ملی

 

سخنرانی

 

1389

 

8

 

بررسی مدیریت زباله های بیمارستانی در بیمارستان های خصوصی استان فارس

سومین کنگره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی- قزوین

 

دانشگاهی

 

سخنرانی

 

1386

 

9

 

پزشکی از راه دور

اولین همایش سالیانه دانشجویان بهداشت و پیراپزشکی- قزوین

 

دانشگاهی

 

سخنرانی

 

1386

 

10

بررسی میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار در بیمارستانهای نمازی و شهید چمران شیراز

 

قصورات پزشکی و چالشهای مرتبط با آن- بندرعباس

 

ملی

 

پوستر (برتر)

 

1387

 

11

 

 

دانشگاه الکترونیک

اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت- بندرعباس

 

ملی

 

پوستر

 

1388

 

 

 

 

12

 

تخلیه بیمارستانها در حوادث غیرمترقبه

قصورات پزشکی و چالشهای مرتبط با آن- بندرعباس

 

ملی

 

پوستر

 

1387

13

تحلیل کیفی خودسنجی رعایت اخلاق حرفه ای در بین اساتید بالینی بخشهای اصلی به انضمام دو بخش روانپزشکی و پوست دانشکده پزشکی شیراز

 

دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی- شیراز

 

ملی

 

پوستر

 

1388

14

بررسی برنامه های نحوه پرداخت به متخصصین و انتخاب بیماران در بیمارستان های دولتی و خصوصی

ششمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- تهران

 

ملی

 

پوستر

(برتر)

 

1387

 

15

نقش تله مدیسین در برقراری ارتباط اطلاعاتی بین اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی در موارد تروما

اولین همایش ملی تروما و حوادث، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

ملی

پوستر

1391

 

16

الزامات بکارگیری آموزش سیار در علوم پزشکی

پنجمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی-کرمان

ملی

پوستر

1390

 

17

سیستم اطلاعات بیمارستان

اولین همایش سالیانه دانشجویان بهداشت و پیراپزشکی- قزوین

 

دانشگاهی

 

پوستر

 

1386

 

18

بررسی نظرات دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز پیرامون صداقت و اخلاق حرفه ای در بین اقشار و اصناف جامعه

 

دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی- شیراز

 

ملی

 

پوستر

 

1388

 

19

 

فناوری اطلاعات، رویکردی نوین در اشتغال زایی جوانان

اولین همایش سراسری جوان سالم، سرمایه ملی- بوشهر

 

ملی

 

پوستر

 

1388

 

20

 

ارزیابی عملکرد شاخصهای کیفی آزمایشگاه بر اساس معیار شش سیگما

دومین کنگره بین المللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی- تهران

 

بین المللی

 

پوستر

 

1388

 

21

درمان، پشت پرده صفر و یک

اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت- بندرعباس

ملی

پوستر

1388

 

22

داده کاوی و نقش آن در مدیریت بانکهای اطلاعاتی دانشگاههای کشور

اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت- بندرعباس

ملی

پوستر

1388

23

جایگاه آموزش سیار (Mobile- Learning) در کلاس درس

سومین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- مشهد

 

ملی

 

پوستر

 

1388

24

مدیریت تغییر، استراتژی راهبردی در اجرای سیستم های اطلاعاتی

اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت- بندرعباس

ملی

پوستر

1388

25

اپیدمیولوژی سرطانها و مرگ و میر ناشی از آنها بر اساس مطالعه ثبت سرطان بیمارستانی استان هرمزگان، 86-1381

ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران- شاهرود

ملی

پوستر

1389

 

ارزیابی میزان موفقیت اجرای حاکمیت بالینی بر اساس 9 گام کرش

مجری

اعجاز مدیریتی قرآن، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال1392

مجری

بررسی وضعیت سیستم ثبت تروما در مرکز آموزشی درمانی شهیدمحمدی بندرعباس و ارائه الگو

 

مجری

بررسی رابطه رفتار سازمانی با نحوه مستندسازی پرستاران بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1391

همکار

 

بررسی رضایت شغلی پرستاران در بیمارستانهای آموزشی شهر بندرعباس، 1389

مجری

بررسی راهکارهای منطقی کردن هزینه های واحد رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بر اساس عملکرد سالهای 88-1385

 

مجری

بررسی میزان و علل کسورات بیمه خدمات درمانی بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب، سه ماهه اول 1389

 

مجری

بررسی میزان عوامل مؤثر بر سوددهی داروخانه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1389

 

مجری

 

بررسی رضایت شغلی پرستاران در بیمارستانهای دانشگاهی شهر قزوین، 1387

مجری

 

بررسی وضعیت خدمات جراحی در بیمارستانهای عمومی کشور ایران بر اساس برنامه سازمان جهانی بهداشت (WHO)

 

 

مجری

بررسی پوسچر کاری پرسنل اورژانس بیمارستان های آموزشی بوعلی و شهید رجایی قزوین

 

همکار

 

امکان سنجی پزشکی از راه دور در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1389

 

همکار

بررسی الگوی بیماریهای منجر به بستری بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماریها در بیمارستانهای آموزشی شهر بندرعباس، 86-1382

همکار

 

سال چاپ

انتشارات

تألیف/ گردآوری/ ترجمه

عنوان کتاب

ردیف

1395

انتشارات فرهنگ عامه

تالیف

برنامه ریزی در ارائه خدمات سلامت

1

1395

علوم پزشکی هرمزگان

ترجمه

مقدمه اي بر تضمين كيفيت در مراقبتهاي سلامت

 

2

 

 

1390

انتشارات میر تهران

ترجمه

اورژانس ها و تکنیکهای جراحی

 

3

1389

علوم پزشکی هرمزگان

تالیف

اصطلاحات پزشکی

4

 

1389

علوم پزشکی هرمزگان

گردآوری

کارنامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

5

 


دروس مرتبط و غیرمرتبط

دانشگاه/ دانشکده

نوع واحد

تعداد واحد

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام درس

ردیف

 

درس مرتبط

دانشکده بهداشت

 

نظری

 

2

بهداشت عمومی

 

کارشناسی

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

 

1

 

درس مرتبط

دانشکده پیراپزشکی

 

نظری

 

2

فناوری اطلاعات سلامت

 

کارشناسی

مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

 

2

 

 

درس مرتبط

دانشگاه علمی کاربردی

 

 

نظری

 

2

مددکاری اجتماعی

 

کارشناسی

 

اصول بیمه

 

3

 

درس مرتبط

 

دانشکده بهداشت

 

نظری

 

2

بهداشت عمومی

 

کارشناسی

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

 

4

 

درس مرتبط

دانشگاه علمی کاربردی

 

نظری

 

2

مددکاری اجتماعی

 

کارشناسی

 

اصول بیمه

 

5

 

درس مرتبط

دانشکده بهداشت

 

نظری

 

2

بهداشت عمومی


کاردانی

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

 

6

 

درس مرتبط

دانشکده پیراپزشکی

 

عملی

 

1

مدارک پزشکی

 

کارشناسی

 

کارآموزی در عرصه

 

7

 

درس مرتبط

دانشکده پیراپزشکی

 

عملی

 

1

مدارک پزشکی

 

کارشناسی

 

کارآموزی در عرصه

 

8

درس مرتبط

دانشکده پیراپزشکی

نظری

3*2

6

مدارک پزشکی

کارشناسی
3 گروه

بیمه و نظام های پرداخت

9

درس مرتبط

دانشکده پیراپزشکی

نظری

3*2
6

فناوری اطلاعات سلامت

کارشناسی
3 گروه

بیمه و نظام های پرداخت

10

درس مرتبط

دانشگاه علمی کاربردی

نظری
عملی

3

آتش نشانی

کارشناسی

مدیریت منابع انسانی

11

درس مرتبط

دانشکده پیراپزشکی

عملی

5/0

مدارک پزشکی

کارشناسی

کارآموزی در عرصه

12

درس مرتبط

دانشگاه علمی کاربردی

نظری

3*2
6

مددکاری اجتماعی

کاردانی
3 گروه

اصول بیمه 

13

35/5 واحد

                            جمع واحدها                            

 ·       دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مقطع دکتری، 1395

·       دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مقطع دکتری، 1394

·       دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مقطع دکتری، 1393

·       کسب رتبه اول در بین دانشجویان دکتری ورودی 91 رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

·       پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1392

·       پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1390

·       دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال نوآوری و شکوفایی، 1387

·       دریافت تقدیرنامه از معاونت آموزشی به مناسبت همکاری (مسئول و مدرس) در امور آموزش و آماده سازی دانشجویان جهت شرکت در پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، 1392 

·       دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشگاه به مناسبت همکاری در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 89-1390

·       دریافت تقدیرنامه از رئیس ستاد برگزاری برنامه های دهه فجر به مناسبت همکاری در برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1388

·       دریافت تقدیرنامه از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان به مناسبت همکاری در طرح ارزیابی عملکرد سال 1388

·       دریافت تقدبرنامه از معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت فعالیت های پژوهشی و HSR، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·       دریافت تقدیرنامه از رئیس دانشکده پزشکی به مناسبت همکاری در اجرای برنامه راهبردی گروه های تخصصی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1388

·       دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشگاه و معاونت پژوهشی به مناسبت همکاری در برگزاری یازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور، 1389

·       دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشگاه به مناسبت همکاری در سامان دهی برنامه آموزش پزشکی جامعه نگر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1387

·       دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی و معاونت دانشجویی و فرهنگی به مناسبت کسب رتبه ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1387

·       دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشگاه به مناسبت همکاری در کمیته برنامه ریزی و هماهنگی دهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی  و دومین جشنواره شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1388

·       دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشگاه به مناسبت کسب عنوان پوستر برتر در اولین کنگره کشوری قصورات پزشکی و چالش های مرتبط با آن، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1387

·       دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشگاه به مناسبت کسب مدال برنز در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1381

·       دریافت تقدیرنامه از معاونت فرهنگی و دانشجویی به مناسبت کسب مقام چهارم در مسابقات قهرمانی کشوری در رشته دو و میدانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1382

·        دریافت تقدیرنامه از مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به مناسبت همکاری در کسب موفقیت ها و پیشرفت های مرکز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1387

·       دریافت تقدیرنامه از معاونت آموزشی دانشگاه به مناسبت بازبینی برنامه جدید کارآموزی دانشجویان دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1387

·       دریافت تقدیرنامه از معاونت آموزشی به مناسبت همکاری (مسئول و مدرس) در امور آموزش و آماده سازی دانشجویان جهت شرکت در سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1390  

new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.