عکس
سیف اله همت تعداد بازدید: 557
آخرین بروز رسانی : 1395/06/05
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استاديار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصي جراحي دهان وفك وصورت
گروه آموزشی : جراحی دهان ، فک وصورت دانشکده دندان پزشکی
محـل خـدمت : -
سـمت اجرایی : مدیر گروه
ایمیل : hemmat.s@hums.ac.ir
تلفن : 07632254245

مدیر گروه بخش جراحی دهان و فک وصورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


1.     لاسمی ا، سیار ف، یوسفی قلعه رودخانی ا، ملک پور ز، همت س: بررسی نقش پلاک ایندکس قبل از جراحی با میزان درد بعد از جراحی مولر سوم نهفته فک پایین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان، 1395، 12(2)، 115-121.

2.           Lasemi E, Sezavar M, Habibi L, Hemmat S, Sarkarat F, Nematollahi Z. Articaine (4%) with epinephrine (1: 100,000 or 1: 200,000) in inferior alveolar nerve block: Effects on the vital signs and onset, and duration of anesthesia. Journal of Dental Anesthesia and Pain Medicine. 2015;15(4):201-5.

3.            Khiabani K, Hemmat S, Roohollah R, Keyhan SO, Ahmadfar M. Biomechanical Evaluation of Bite Force after Reduction and Fixation of Different Mandibular Angle Fracture Patterns with Different Miniplate Osteosynthesis Using the Finite Element Analysis. Jundishapur Sci Med J. 2015;14(3):323-32.

4.            Abbasi S, Habibi Kia A, Hemmat S, Niroomand N, Esmaeili M, Ebrahimnejad H. Nasopalatine duct cyst: A case report. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2015;14(5):605-13.

5.            Keyhan SO, Hemmat S, Asayesh MA, Mehriar P, Khojasteh A. A New Horizon in Facial Plastic Surgery: Skin Tissue-Engineering and Stem Cell Therapy—Reality or Dream? The American Journal of Cosmetic Surgery. 2014;31(3):207-24.

6.            Khiabani K, Keyhan SO, Varedi P, Hemmat S, Razmdideh R, Hoseini E. Buccal fat pad lifting: An alternative open technique for malar augmentation. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2014;72(2):403. e1-. e15.     

7.       همت س, سرکارات ف, کیهان سا, جلالیان ف, ولایی ن :بررسی تأثیر سوسپانسیون روغنی هیدروکسید کلسیم بر درد و عوارض جانبی پس از جراحی دندان عقل نهفته. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 2014;11(1):12-23

8.       همت س: جراحی های روبوتیک. مجله انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران.1392، 3(1)، 63-65.

9.     همت س: کاربرد مهندسی بافت در درمان مشکلات مفصل تمپورومندیبولار. مجله انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران.1393، 3(2)، 23-28.

10.            Keyhan SO, Hemmat S, Badri AA, Abdeshahzadeh A, Khiabani K. Use of platelet-rich fibrin and platelet-rich plasma in combination with fat graft: which is more effective during facial lipostructure? Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2013;71(3):610-21.

11.            Keyhan SO, Khiabani K, Hemmat S, Varedi P. Zigzag genioplasty: a new technique for 3-dimensional reduction genioplasty. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013;51(8):e317-e8.

12.            Keyhan SO, Khiabani K, Raisian S, Bohlouli B, Feizbakhsh M, Hemmat S, et al. Zigzag Genioplasty; Patients Evaluation, Technique Modifications and Review of the Literature. The American Journal of Cosmetic Surgery. 2013;30(2):80-8.

13.            Keyhan SO, Khiabani K, Hemmat S. Dimple creation surgery technique: A review of the literature and technique note. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2012;70(6):e403-e7.

14.         Keyhan O, Hemmat S. Platelet-rich fibrin effect on increasing free fat graft survival. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2011;40(10):1187.

15.         Keyhan O, Hemmat S. Comparison of dentoalveolar distraction osteogenesis and simple corticotomy techniques for rapid canine retraction (animal study). International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2011;40(10):1115.

16.         Keyhan O, Hemmat S. Simultaneous management of unfavorable posterior intermaxillary space and vertical ridge deficiency. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2011;40(10):1127-8.


1. قائم مقام دبیر علمی چهاردهمین کنگره بین المللی جراحان دهان ، فک و صورت ایران سال 1394

2.داور سمپوزیوم محققین جوان در چهاردهمین کنگره بین المللی جراحان دهان ، فک و صورت ایران سال 1394

3. مدرس کارگاه آموزشی تزریق ژل و بوتاکس در چهاردهمین کنگره بین المللی جراحان دهان ، فک و صورت ایران سال 1394

4. ارائه مقاله در کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت در کشور شیلی سال 2011

5. شرکت در سمینار علمی انجمن جراحان عمومی ایران و کارگاه علمی- کاربردی کاشت مو (FUT) شهریورماه سال 1390

6. شرکت در سمینار علمی انجمن جراحان عمومی ایران و کارگاه علمی- کاربردی سلول درمانی (PRP-Fat) شهریورماه سال 1390

7. شرکت در سمینار علمی انجمن جراحان عمومی ایران و کارگاه علمی- کاربردی کاشت مو (FIT) مهرماه سال 1390

8. شرکت در سمینار علمی انجمن جراحان عمومی ایران و کارگاه علمی- کاربردی مزوتراپی-ژل و بوتاکس آبانماه 1390

9. شرکت در کنگره سراسرس ایمپلنت ICOI آبانماه 1390

10. شرکت در کنگره جراحی فک و صورت AOCMF  در سال 1390

11.ارائه دهنده پوستر با عنوان انواع گرفت ها در رینوپلاستی در کنگره جراحان دهان و فک و صورت تهران سال 1388

12.سخرانی با عنوان بررسی تاثیر سوسپانسیون روغنی هیدروکسید کلسیم بر درد و عوارض جانبی پس از جراحی دندان عقل نهفته در کنگره جراحان دهان و فک و صورت تهران سال 13871.      Hemmat S, Keyhan SO, Mehriar P, Khojasteh A, Asayesh MA. advanced adjunct orthosurgical esthetic procidure.  A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery. 2. 1st ed. Croatia: INTECH; 2015. p. 159-89. ( ISBN: 978-953-51-2035-3) (http://dx.doi.org/10.5772/59088)

2.      همت س، کیهان ا: جراحی های پیشرفته پیش از ایمپلنت . جلد 1. تابستان 1394.(ISBN: 978-964-237-137) 


جراحی دهان و فک و صورت نظری 1

جراحی دهان و فک و صورت نظری 2

جراحی دهان و فک و صورت نظری 3

جراحی دهان و فک و صورت نظری 4

جراحی دهان و فک و صورت عملی 1

جراحی دهان و فک و صورت عملی 2

جراحی دهان و فک و صورت عملی 3

جراحی دهان و فک و صورت عملی 4

جراحی دهان و فک و صورت عملی 5

کنترل عفونت

بیماری های سیستمیک 1

بیماری های سیستمیک 3new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.