عکس
وریا پروایی تعداد بازدید: 539
آخرین بروز رسانی : 1394/10/09
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
گروه آموزشی : رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی
محـل خـدمت : -
تلفن : ٠٧۶٣٣۶۶۶٣۶٧
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

Head of physics department of Bandar Abbas OMID radiotherapy center

Head of health physics of Bandar Abbas OMID radiotherapy center

Physicist in Bandar Abbas OMID radiotherapy center

 


1. Evaluation of MRI-based MAGIC polymer gel dosimeter in small photon fields.
2. A comparison of heart and lung doses in the treatment of breast cancer using tangential fields in 2D and 3D.
3. 3-D cell modeling and investigating its movement on non-rigid substrates.
4. Evaluation of breast size on heart and lung doses in breast cancer treatment with tangential fields in three-dimensional and conventional methods.


بررسی اثر اندازه پستان بر دوز دریافتی قلب و ریه در درمان سرطان پستان با استفاده از میدان های مماسی در دو روش سه بعدی و مرسوم


1. Dosimetric evaluation of heterogeneity in small photon fields using polymer gel dosimeters, Gafchromic film and Monte Carlo simulation
2. Dosimetric evaluation of small photon fields using polymer gels ,EBT2 Gafchromic films and Monte Carlo simulation in radiosurgery treatments, Kurdistan University of medical sciences
3. Evaluation of ICRP Standards in Diagnostic Radiology departments of hospitals in Hormozgan University of Medical Sciences in 2013

 1. General Physics and Mathematics at high School, October 2006 - July 2008, Dehgolan,
Kurdistan, Iran
• Radiation physic for radiology technologist students, Hormozgan University of medical
sciences(HUMS)
• Radiation protection for radiology technologist students, Hormozgan University of medical
sciences(HUMS)
• Dosimetry for radiology technologist students Hormozgan University of medical
sciences(HUMS)
• Physics of ultrasound imaging for radiology technologist students Hormozgan University of
medical sciences(HUMS)
• Physics of diagnostic radiology for radiology technologist students Hormozgan University of
medical sciences(HUMS)
• General physics for radiology technologist students Hormozgan University of medical
sciences(HUMS)
• Specialist physics for Occupational Health Engineering students Hormozgan University of
medical sciences(HUMS)
• Anesthetic physics for anesthesiology students Hormozgan University of medical
sciences(HUMS)
• General physics for Environmental health engineering students Hormozgan University of medical
sciences(HUMS)


  • Radiation Therapy
  • Radiation Dosimetry
  • Monte Carlo Simulation
  • Medical Imaging

new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.