عکس
محمدصادق گل وردی یزدی تعداد بازدید: 2691
آخرین بروز رسانی : 1398/02/18
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس بيهوشي
گروه آموزشی : اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی
محـل خـدمت : -
سـمت اجرایی : معاون داشجویی فرهنگی دانشکده
ایمیل : golvardi@hums.ac.ir
تلفن : ٠٧۶٣٣۶۶۶٣۶٧

1- نماینده فرهنگی،معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

2-عضو کمیته اخلاق دردانشکده پیراپزشکی

3-دبیر کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

4-دبیر انجمن ها علمی دانشکده پیراپزشکی

5-رابط فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی

6-عضو کمیته اجرایی و مسِِئول حوزه انتخابی دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

7- عضو کمیته  نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

8-مسئول نظارت بر آزمون های جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت

9- سرپرست تیم المپیاد ملی دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان


 

1-Knowledge and Attitude of Persons Living with HIV+/AIDS (PLWAs) Towards HIV/AIDS in Iran

Jamshidi M.M, Davoodian P. Madani H.A, Allemohammad A, Amiri Z, Daryanavard A, Golvardi Yazdi M.S., American Journal of Infectious Diseases 2010, 6 (3), 70

2-Anti ß2-Glycoprotein I Antibodies in Women with Recurrent Spontaneous Abortion

Sotoodeh Jahromi A .Farjam M, Mogharrab F, Daryanavard A., Madani A., Hossienpour M. Manshoori, Gholvardi Yazdi M.S.,  Davoudi H,  Montazerghaem H. and  Safari R.

American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2010, 6 (4), 264-267

3-Comparing the Effect of Lecture and Rescue Training Methods with the War Maneuvers on the Public Aid Preparedness in the Personnel of the Navy's Military Barracks

SAMS Shahbazi A. 1MSc, Ghorbanzadeh A2PhD, Golvardi Yazdi M.S. MSc

Journal of Military Medicine 2016, 17 (4), 291-297

4-Analyzing ordering schedule of blood and its products in Shahid Mohammadi hospital, Bandar Abbas, Iran

M. Teremmahi Ardestani, M.S. Golvardi Yazdi, Sobhani, H. Abroushan, R. Roonema

Hormozgan Medical Journal 2015, 19 (3), 159-164

5-Quality control of radiology devices in Health Centers Affiliated with Hormozgan University of Medical Sciences

M. Haghparast, R. Afzali pour, S. Ahmadi , M.S. Golvardi Yazdi  K. Dindarloo Inaloo, M. Saanei Hormozgan Medical Journal 2015, 19 (1)

6-Effects of remifentanil and alfentanil on cardiovascular responses to tracheal intubation

H. Jarineshin, S. Kashani, M.S. Golvardi Yazdi, F. Kooshesh, S. Hosseini Teshnizi

Hormozgan Medical Journal 2012, 16 (5), 355-361

7-Bacterial Agents Andantibiogram of Most Common Isolated Organisms from Hands of Surgical Team Members after Scrubbing

J. Hoseinzadeh, MB. Khalili, M.S. Golvardi

J:Shahid sadughi university of medical sciences 2008, 16 (1), 156

8-Anesthesia of a patient with Mucopolysaccharidosis

M.R. Shoja , A. Ranjbaran , M.S. Golvardi

Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 1999, 7 (3), 89-91

 

9-Designing and Developing Automatic Trolley for Washing and Dressing the Wounds

M.S. Golvardi Yazdi, M. Naderizadeh, R. Afzalipour, H. A Abedi, M. Radmehr, R. Golvardi Yazdi, Sh. Salari Pashaghi

Journal of Biomedical Physics & Engineering 2017. Vol 7, No 4

 


مقالات ارائه شده در کنگره ها

کشور

نوع کنگره

نوع ارائه

ارائه دهنده

عنوان مقاله

ردیف

Prague/Czech

14th European congress of clinical Microbiological and Infectious Diseases

poster

J. Hossain-Zadeh, M. Golvardy, M.Mohseni, M. Kalili

ارائه پوستر با عنوان:

Evaluation of bacteriological agents isolated from operation room staff after hand scrubbing in Yazd medical university hospitals.

1

تهران بیمارستان اما خمینی (ره)

اولین کنگره  بین المللی پزشکی قانونی ایران

پوستر

محمدحسین حیوی حقیقی، جهانپور علیپور،زهرا مستانه، محمد صادق گل وردی یزدی

ارائه پوستر با عنوان:مطالعه تطبیقی اصول اخذ رضایت اگاهانه در کشور های آمریکا ،انگلستان و استرالیا

 

2

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نقش ورزش در سلامت کودکان

پوستر

رضا امامی میبدی،محمد تقی ساربان،ناصر اعتماد العلما، محمد صادق گلوردی، علی حسینی

ارائه پوستر با عنوان:بررسی نگرش و عملکرد کادر آموزشی دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد وورزش

3

 

کیش

The First Regional (EMRO)  congress on TOBACCO  and HEALTH

پوستر

محمد صادق گل وردی یزدی، غلام رضا فرشید فر، قاسم سبحانی، خانم  کرمستجی

ارائه پوستر با عنوان:

Chemical Final Products of Smoking

4

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اولین کنگره فناوری اطلاعات در نظام سلامت

پوستر

الهام ایمانی،محمد صادق گل وردی،آرزو ایمانی

ارائه پوستر با عنوان :اثر بخشی فناوری اطلاعات در نظام سلامت

5

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اولین کنگره فناوری اطلاعات در نظام سلامت

پوستر

احمد حقیری،محمد صادق گل وردی یزدی

ارائه پوستر با عنوان "Tele-medical directors in pre-hospital emergency service"

6

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اولین کنگره فناوری اطلاعات در نظام سلامت

پوستر

لطف اله موصلی،رفعت محبی فر، زهرا مستانه،لیلا عزیزی، محمد صادق گل وردی

ارائه پوستر با عنوان "مدیریت تغییر ،استراتژی راهبردی برای اجرای سیستم های اطلاعاتی"

7

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اولین کنگره فناوری اطلاعات در نظام سلامت

پوستر

زهرا مستانه،لطف اله موصلی،محمد صادق گل وردی،امین مستانه

ارائه پوستر با عنوان "داده کاوی و نقش آن در مدیریت بانک های اطلاعاتی دانشگاه های کشور"

8

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اولین کنگره فناوری اطلاعات در نظام سلامت

پوستر

الهام ایمانی، پونه یوسفی، زهرا بهرامی، زهرا خادمی،محمد صادق گل وردی،آرزو ایمانی

ارائه سخنرانی با عنوان "سیستم HISو دیدگاه مدیران پرستاری : یک مطالعه کیفی"

9

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

یازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور بندر عباس

پوستر

محمد صادق گل وردی یزدی، قاسم سبحانی، مرجان فریدون اصل،الهام ایمانی

ارائه پوستر با عنوان "مقایسهفشار کاف لوله تراشه پس از تزریق آب مقطروهوا درکاف ( دربیمار تحت بیهوشی عمومی)

10

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اولین کنگره فناوری اطلاعات در نظام سلامت

پوستر

احمد حقیری -

محمد صادق گل وردی

ارائه پوستر با عنوان

" Tele-Medical directors in pre-hospital emergency service

11

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

یازدهمین کنگره سراسری بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران

پوستر

محمد صادق گل وردی یزدی، علیرضا عبد الله زاده بقایی، قاسم سبحانی، سعید حسینی تشنیزی ، مریم شب روا

ارائه پوستر با عنوان "بررسی روش های مختلف پره اکسیژناسیون در بیهوشی عمومی

12

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

یازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور بندر عباس

پوستر

قاسم سبحانی، محمد صادق گل وردی،مریم شب روا

ارائه پوستر با عنوان "بررسی تغییرات PHترشحات معده با استفاده از سدیم سیترات در اعمال سزارین تحت بیهوشی عمومی

13

 

 

ا

 

Khatam Hospita

the Second International Anxiety Congress

1-3 October, 2014, Tehran, Iran.

پوستر

Hossein Sharafi, Ghasem Sobhani, Mohammad

Sadegh Golvardi

ارایه پوستر با عنوان:

The Effect of Preparatory Education to Reduce Anxiety in Pre-Surgery Adult Patients in Shahriar Hospital, Tehran, in 2014

15

Khatam Hospital

the Second International Anxiety Congress

1-3 October, 2014, Tehran, Iran.

پوستر

Hossein Sharafi, Fatima Rezaei, Ghasem Sobhani, Mohammad Sadegh Golvardi

ارایه پوستر با عنوان:

Prevalence of Anxiety in Pre-Surgical Patients in Shahriar Hospital in 2014

 

16

پژوهشگاه نیرو تهران

دوازدهمین کنگره سراسری بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران

پوستر

M.S.Golvardi Yazdi, M.Teremahi, G.Sobhani,  H.Abroushan,  R.Roonema

17 -ارایه پوستر با عنوان:

Blood ordering and utilization

in Shahid Mohammadi hospital, Bandar Abbas.

 

جمع کل


 


وضعیت طرح

مجری/همکار

عنوان طرح

ردیف

پایان یافته

همکار

بررسی وضعیت پرتو زایی طبیعی در چشمه های آب گرم استان هرمزگان

1

پایان یافته

همکار

بررسی آگاهی و نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشک در سال1390-همکار طرح-90

 

2

 

 

پایان یافته

مجری

طراحی وساخت روبات کنترل کننده وضعیت وکشش پای بیماردر جراحی های ارتوپد

3

 

پایان یافته

همکار

ارزیابی آمادگی بیمارستانهای بندر عباس در مقابله با بحران

4

پایان یافته

همکار

بررسی سطح تمایل به برون سپاری بر اساس ویژگی های خدمات بیمارستانی از دیدگاه مدیران و کارکنان بیمارستان های منتخب  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بندرعباس

5

پایان یافته

مجری

طراحی و ساخت ترالی پانسمان و شستشوی زخم اتوماتیک

 

6

 


کتاب های منتشر شده

انتشارات

زبان کتاب

نوع کتاب(تالیف-ترجمه)

نام نویسنده

عنوان کتاب

ردیف

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

فارسی

گرد آوری

اکبر شهبازی- محمد صادق گل وردی یزدی

کتاب با عنوان "اصول و فنون مراقبت ها"

 

1


 


 • تکنیک اتاق عمل اختصاصی
 • روش کار در اتاق عمل
 • اصول بیهوشی
 • اصول و فنون مهارتهای بالینی در اتاق عمل
 • کارآموزی اصول و فنون در فوریتهای پزشکی
 • بیهوشی برای اتاق عمل
 • مهارت های پرستاری عملی برای هوشبری
 • مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی
 • نشانه شناسی

 

 • اصول استریلیزاسیون
 • کارآموزی 1 هوشبری
 • اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
 • اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی
 • کارورزی در عرصه هوشبری
 • واژه شناسی درهوشبری
 • اصطلاحات پزشکی در اتاق عمل
 • اصول و فنون مراقبت (تئوری-عملی) در فوریت های پزشکی
 • کارآموزی هوشبری
 • اخلاق حرفه ای هوشبری
 • واژه شناسی هوشبری
 • اصول پرستاری هوشبری
 • اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
 • اصول پیشرفته در اتاق بهبودی
 • معاینات بالینی در رشته هوشبری
 • اصطلاحات پزشکی رادیولوژی
 • واژه شناسی پزشکی در بیهوشی 


Anesthesia methods

Endotracheal tub & intubation

Invention

Pain

Hematology

bactriology

 x-ray

 


 

استاد نمونهسال تحصیلی 90-89 

new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
12
Page size:
select
 15 items in 2 pages
1 3 درد وکنترل آن در ریکاوری
2 1لوله گذاری تراشه برای 115
3 2لوله گذاری تراشه برای 115
4 آریتمی 1
5 آریتمی 2
6 آریتمی 3
7 جمع بندی ریکاوری1
8 ونتیلاتور ها 2
9 سرفصل مطالب ریکاوری
10 1مانیتورینگ در ریکاوری