عکس
دکتر کاووس دیندارلو تعداد بازدید: 6034
آخرین بروز رسانی : 1397/02/31
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی مهندسي بهداشت محيط
گروه آموزشی : بهداشت محیط دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : حوزه معاونت - معاونت بهداشتی
سـمت اجرایی : معاون بهداشتی
تلفن : 076-33338583

 1. ریاست دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 2. مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت داشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 3. عضو شورای پژوهشی دانشگاه
 4. عضو شورای آموزش پاسخگو
 5. عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتمایی در ارتقای سلامت
 6. عضو  کمیته علمی بهداشت محیط استان
 7. عضو شورای اجرایی سند علمی سلامت استان
 8. عضو هیئت تحریریه مجله طب پیشگیری
 9. نماینده رسمی انجمن بهداشت محیط ایران
 10. عضو شورای بورس دانشگاه
 11. عضو شورای تحصیلت تکمیلی دانشگاه
 12. عضو موسس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت خلیخ فارس

 1. بررسي كيفيت وتصفيه پذيري فاضلاب بازار ماهي فروشان بندرعباس با استفاده از فرايند انعقاد- لخته سازي
 2. کیفیت شیمیایی آب شرب بندرعباس
 3. وضعیت بهداشتی استخرهای شنای شهر بندرعباس در نیمه دوم سال 1382
 4. بررسی میزان مصرف اکسیژن محلول در خطوط شبکه های جمع اوری فاضلاب
 5. بررسی و مقایسه ی کاربرد مواد اکسید کننده برای پیشگیری از خوردگی بیولوژیکی لوله های بتنی فاضلاب
 6. بررسی کارآیی فرایند فنتون در تصفیه فاضلاب صنایع شوینده
 7. کیفیت میکروبی آب در آبخوری اتوبوسهای بین شهری بندرعباس
 8. پتانسیل تشکیل تری هالو متانها در منابع آب شرب شهر بندرعباس از سد استقلال میناب تا شبکه توزیع
 9. وضعیت کنترل عفونت در مطب های دندانپزشکی شهر بندرعباس در سال 1385
 10. خورندگی و رسوبگذاری آب در شبکه های آبرسانی شهر بندر
 11. بررسی ناقلین لیشمانیوز جلدی در منطقه بستک در استان هرمزگان سال 1382
 12. تعیین غلظت تری هالو متانها در آب استخرهای شنا در بندرعباس
 13. بهینه سازی تصفیه پساب صابون صنعتی توسط کلرور کلسیم به روش سطح پاسخ
 14. بررسی وضعیت بهداشتی نانواییها و میزان مصرف جوش شیرین در نانهای مصرفی شهر بندرعباس
 15. بهینه سازی فرایند کلر زنی در گندزدایی شیرابه زباله کهنه با استفاده بااستفاده از روش سطح پاسخ

 

 

 1. Optimi zation of Operational Parameters for decolorization and dcgradation of C.F.reective blae by ozone
 2. Title: Drinking Water quality: comparative study of tap water drinking bottled water and point of use treated water in Bandar-e-Abbas, Iran.
 3. Optimization of fluoride concentration in drinking water using Alum via response surface methodology
 4. Sharps injuries in the operating room,
 5. Title, ‘Evaluation of corrosion and scaling tendency indices in drinking water distribution system, A case study of Bandar Abbas city, Iran
 6. Safety Assessment of Hospitals Affiliated with Hormozgan University of Medical Sciences, Iran.
 7. The Study of Current Status of Hazardous Wastes Management in Hormozgan University of Medical Sciences.
 8. Microbial quality of dental unit water in private dental offices of BANDAR ABBAS, southern IRAN.
 9. Physician perception and attitude toward electronic medical record.
 10. Purification and removal of Ascaris and Fasciola hepatiea eygs from drinleing warer using rouyning filters.
 11. Human exposure assessment to electric and magnetic field emitted by mobile phones, television sets, and personal computers 
 12. Concentration and effective dose of Radon 222 in the genow hot spering; Bandar abbas city, IRAN
 13. Factors affecting electronic medical record acceptance by specialist physicians.
 14. quality control of sradiology devices in health centrers affiliated with hormozgan university og medical sciences

 1. استفاده از روش سطح پاسخ در بهینه سازی  تصفیه اب صابون صنعتی با فرآیند انعقاد و لخته سازی توسط الومینیم
 2. بهینه سازی تصفیه پساب آب صابون با استفاده از سولفات فریک  با بکارگیری  روش سطح پاسخ
 3. میزان آگاهی و نگرش و عملکرد شهروندان بندر عباس در زمینه مدیریت مواد زائد جامد شهری
 4. بررسی میزان آگاهی بیمارستانهای بندرعباس در مقابله با بلایا
 5. بررسی کمیت و کیفیت تولید زباله در بیمارستان زنان در بندرعباس
 6. بررسی وضعیت غلظت فلوراید در منابع آب اشامیدنی روستاهای استان قزوین
 7. کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی تشخیصی مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 91
 8. تاثیر دود ناشی از مصرف محصولات دخانی بر غلظت رادون 222 هوای داخلی و دریافت دز موثر سالیانه
 9. دوز موثر سالانه دریافتی ناشی از رادون 222 و تورن ( دادون220) هوای داخلی استخر آب گرم گنو بندرعباس
 10. پیش بینی تشکیل گاز سولفید عهیدروژن در فاضلاب رودها

 1. بررسی تصفیه پذیری فاضلاب های شور با استفاده از فرایند اکسیداسیون الکتروشیمیایی             
 2. بررسي كيفيت وتصفيه پذيري فاضلاب بازار ماهي فروشان بندرعباس با استفاده از فرايند انعقاد- لخته سازي
 3. بررسی میزان فلوراید آب آشاميدني و ارتباط آن با شاخص دربين دانش آموزان14-12ساله شهرستان حاجی آباد هرمزگان
 4. بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب بندرعباس
 5. بررسی وضعیت استخرهای شنای شهر بندرعباس در تابستان و پاییز 82
 6. کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی تشخیصی مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 91
 7. کیفیت میکربی آب در آبخوری اتوبوسهای بین شهری بندرعباس
 8. وضعیت کنترل عفونت در مطب های دندانپزشکی شهر بندرعباس
 9. بررسی ناقلین لیشمانیوز جلدی در منطقه بستک در استان هرمزگان سال 1382
 10. بررسی فرآیند تلفیقی انعقاد ونانو ذرات آهن در حذف رنگ از آب آشیامیدنی
 11. سنتزنانو ذرات آهن بر روی مدیای صدف و بررسی کارای آن در حذف نیترات ار محلولهای آبی
 12. تعیین  دوز موثر دربافتی افراد ناشی از رادون 222اآب آشامیدنی لوله کشی شهربندرعباس
 13. تحلیل فیزیکوشیمیایی و راذیولوژیکی چشمه آب گرم گنو توسط نرم افزار  AqQA
 14. بررسی میزان آگاهی و نگرش  و عملکرد شهروندان بالای 18 سال بندرعباس در مورد مدیریت مواد زاید شهری در سال 91
 15. بررسی جراحات با سوزن و اجسام برنده در حین اعمال جراحی  در اناق عمل بیمارستانهای استان هرمزگان در سال 1391
 16. مقایسه موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسبی فن اوری اطلاعات سلامت و دانشجویان مدارک پزشکی با توجه به تصویر ذهنی سازمانی انها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1392
 17. بررسی وضعیت مدیریت امنیت اطلاعات  در بخش مدارک پزشکی یبمارستانهای آموزشی پزشکی هرمزگان دانشگاه علوم بر اساس استاندارد iso 27799
 18. بررسی تاثیر عوامل موثر بر فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران   در بیمارستانهای آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1391
 19. بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی غیر انتفاعی دخترانه بندرعباس ناحیه یک در سال 1383

 1. تصفیه فاصلاب های صنعتی جلد 1
 2. تصفیه فاضلاب های صنعتی جلد 2
 3. فرآیندها و عملیات در تصفیه آب
 4. مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای مهندسی فاضلاب
 5. تصفیه شیرابه زباله درد در کودکان
 6. حل المسائل کاربردی فاضلاب 1. پژوهشگر برتردانشکده
 2. تالیف کتاب برتر دانشگاه
 3. پژوهشگر برتردانشگاه
new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
12
Page size:
select
 20 items in 2 pages
1 وضعیت کنترل عفونت درمطب های دندانپزشکی شهر بندرعبا
2 بررسی ناقلین لیشمانیوز جلدی در منطقه بستک
3 وضعيت بهداشتي استخرهاي شناي شهر بندرعباس
4 كيفيت شيميايي آب شرب بندرعباس
5 خورندگي و رسوبگذاري آب در شبكه آبرساني شهر بندرعبا
6 تعيين غلظت تريهالومتان در آب استخرهاي شنا بندرعباس
7 پتانسيل تشكيل تري هالومتان در منابع آب شرب
8 تعيين دز موثر دريافتي رادن 222 آب هاي آشاميدني
9 بهينهسازي تصفيه پساب آب صابون با استفاده از كلرور
10 بهینهسازي تصفیه پساب صابون صنعتی توسط کلرور کلسیم