عکس
رضا جمهیری تعداد بازدید: 2577
آخرین بروز رسانی : 1397/05/06
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس پرستاري
گروه آموزشی : پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی
محـل خـدمت : -
ایمیل : rezajamhiry@gmail.com
تلفن : 07633666367-8
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)
عنوان طرح تحقيقاتي : ارتباط میزان اضطراب با برونگرایی یا درون گرایی دانشجویان دانشگاه های شهرستان بندر عباس

  نام و نام خانوادگي مجري : رضا جمهیری – سعید حسینی تشنیزی 

 

مقدمه و معرفي طرح :

افراد نوع بشر دارای خصوصیات خاصی می باشند که با توجه به این خصوصیات که معمولاً در قالب شخصیت تعریف می گردند ، از همدیگر متمایز می گردند (3). یکی از خصوصیات شخصیتی افراد می تواند برونگرایی یا درونگرایی باشد . این افراد با توجه به شرایط خاص متحمل میزان متفاوتی از اضطراب می گردند که البته این امر در افراد متفاوت می باشد اما در هر صورت در عملکرد کلی فرد که منتج از خصوصیات شخصیتی می باشد به همراه اختلالات روانی دیگر از جمله اگروفوبیا و افسردگی می تواند در بهداشت روانی افراد به همراه خصوصیات روان نژندی یا درون گرایی و برون گرایی تاثیر گذارد (3) .  بروز خصوصیات شخصیتی افراد اثراتی بر دیگر وجوه زندگی افراد بخصوص موارد تعامل بین فردی خواهد داشت  . در موقعیت زمانی کنونی بر اساس کاهش تعاملات بین فردی با نظر به گسترش تکنولوژی دیجیتالی و کامپیوتری پژوهشگران به فکر این افتادند که مطالعه ای را برای پاسخ به این سوال که خصوصیات درونگرایی یا برون گرایی افراد بر میزان اضطراب چه تاثیری می تواند داشته باشد ؟ از دیگر مسایلی که بایستی در زمینه بروز عوامل مداخله گر در خصوصیات شخصیتی افراد مد نظر داشت ژنوتیپ افراد می باشد ، به عبارتی بروز درون گرایی و یا برون گرایی در افراد مختلف می تواند به واسطه وجود ژن های خاص متفاوت باشد (4). بر اساس مطالعات انجام شده مشاهده گردید که خصوصیات برونگرایی افراد جدید الورود به دانشگاه نسبت به درونگرایی بیشتر می باشد ضمن اینکه بروز ارتباط برونگرایی با روان نژندی ارتباط معنا دار ضعیفی گزارش گردیده است ؛ البته برای اضهار نظر دقیق و قاطعانه در این موارد بایستی مطالعات گسترده تر انجام پذیرد (3). با توجه به مطالب مندرج در بالا شناخت ارتباط بین اضطراب که به عنوان یک محرک شایع در زندگی روزمره افراد محسوب می گردد ،  با خصوصیات عام شخصیتی در قالب برون گرایی یا درونگرایی می تواند در راستای ارتقاء تعاملات بین فردی در سطوح دانشگاهی بین معلمین و متعلمین کمک موثری نماید . لذا پژوهشگران تصمیم به طراحی مطالعه ای با عنوان " ارتباط میزان اضطراب با برونگرایی یا درون گرایی دانشجویان دانشگاه های شهرستان بندر عباس" گرفته اند . 

اهداف و فرضيات : 

 

الف- اهداف اصلي طرح (GENERAL OBJECTIVES ) :

1 مقایسه  ارتباط میزان اضطراب با برون گرایی یا درون گرایی دانشجویان دانشگاه های شهرستان بندر عباس

 

 

ب- اهداف فرعي طرح (SPECIFIC OBJECTIVES )

1 - تعیین خصوصیت درونگرایی یا برون گرایی شخصیتی  دانشجویان

2 - تعیین میزان اضطراب  دانشجویان

3 – تعیین ارتباط  خصوصیت درونگرایی یا برون گرایی شخصیتی با خصوصیات دموگرافیکی

4 – تعیین ارتباط  میزان اضطراب بر حسب  خصوصیات دموگرافیکی ( سن ، جنس ، رشته تحصیلی و وضعیت تاهل )

5 – تعیین ارتباط اضطراب با خصوصیت درونگرایی یا برون گرایی دانشجویان

 

 

 

ج- اهداف كاربردي :

1 – پس از تعیین ارتباط بین خصوصیت شخصیتی و اضطراب افراد ( در صورت معنا دار بودن ) برگزاری دوره های ارتقا مهارت زندگی

2 – برای رسیدن به الگوی کنترل اضطراب بر مینای خصوصیت شخصیتی توسط محقق یا دیگران  ، این مطالعه به عنوان پایه می تواند مد نظر قرار گیرد

 

 

د- فرضيات ( HYPOTHESIS ) :

1 -  بین خصوصیات شخصیتی و اضطراب دانشجویان رابطه وجود دارد .

2 -  بین ویژگیهای دموگرافیک و خصوصیات شخصیتی دانشجویان رابطه وجود دارد .

 

 

ذ – سوالات :

1 – خصوصیت شخصیتی دانشجویان ، دانشگاههای شهر بندر عباس چگونه است ؟

2 – میزان اضطراب در بین دانشجویان ، دانشگاههای شهر بندر عباس چگونه است ؟

3 – میزان اضطراب در بین دانشجویان ، دانشگاههای شهر بندر عباس برحسب خصوصیات دموگرافیکی چگونه است ؟

 
new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
1 فرم بررسی وضعیت روانی
2 قوانین و تکالیف کارآموزی و کارورزی
3 روانپزشکی مامایی