عکس
دکتر علیرضا جهانلو تعداد بازدید: 1119
آخرین بروز رسانی : 1398/03/01
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دكتری تخصصی آموزش بهداشت
گروه آموزشی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

1990 – Present: faculty member in the Department of Social Medicine  –Assistant Professor -  Hormozgan University of Medical Science (HUMS) - Bandar Abbas - IRAN

1991 – 1998: Lecture in the AZAD University – Bandar Abbas-IRAN

1997 – – present: Research Consultant of Medical students- Hormozgan University of Medical Science (HUMS) - Bandar Abbas - IRAN

1994 – 2004: Lecture in the Government Management Center – Bandar Abbas-IRAN

1993 – Up to now: Hospital Nutrition Advisor Hormozgan University of Medical Sciences (HUMS) - Bandar Abbas - IRAN

1990-1991: Dietitian, Shahid Mohammadi Hospital, Formosan University of Medical Sciences (HUMS) - Bandar Abbes – IRAN

 

1991-1992: Thesis committee member of Hormozgan University of Medical Sciences

2003- Present: Reviewer and consultant to Hormozgan University Journal, Hormozgan University of Medical Sciences (HUMS) - Bandar Abbas - IRAN

1997- 2004: Website designer administrator, Hormozgan University of Medical Sciences (HUMS) - Bandar Abbas – IRAN

 

J. Scientific-Executive Records

 1. Member of Hormozgan Medical Journal editorial board
 2. Member of Hormozgan Cardivascular research center
 3. Member of Hormozgan reseach center for social determinant in health promotion
 4. Members of Hormozgan committee for proposal control
 5. Member of proventional  committee HACCP
 6.    Member of Diet therapy and Nutrition group in Hajj – soudi arabia (1985)

 1. A Comparison of Waist-to-Hip Ratio cutoff points in a large sample of southern Iranian Adult with two standard procedures and Asian studies. Shiraz E-Med J, published online 2017 May 29

 

 1. The interaction effect of body mass index and age on fat-free mass, waist-to-hip ratio, and soft lean mass. J Res Med Sci 2017;22:86.

 

 1. Comparison of Total Fat, Percentage of Fat, Trunk Fat, Soft Lean and Mass Waist-Hip Ratio between Diabetic type II and Matched Non-Diabetic Iranians using Bioelectrical Impedance Analysis. Sci J Hamadan Univ Med Sci. 2017; 24 (1) :49-55
  URL: http://sjh.umsha.ac.ir/article-1-1457-fa.html

 

 1. Appropriate cutoff points for body mass index and waist to hip ratio for a large sample of adult population, Bandarabbas city, Iran. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. Acceptance in 12 Jan 2016, Ref m/1172 (English, Correspond author)

 

 

 1. Determining the accuracy of Body Mass Index: Body composition using Bioelectrical Impedance analysis(BIA),Arak Medical University Journal (AMUJ), vol 18(97), 2015  ( Persian, Correspond author)

 

 1. The accuracy of Body Mass Index and Gallagher's classification in detecting obesity among Iranians . Iranian Journal of Medical Sciences . acceptance in 05 May 2015, Ref 9p/410/12732 (English, Correspond author)

 

 1. The Development of appropriate Waist-to-Hip ratio cut-off points: Survey in large adult Iranian population, Scientific Journal of Hamedan University of Medical Sciences, vol22,no2,summer 2015 ( Persian, Correspond author)

 

 1. Accuracy of Gallagher’s classification in detecting overweightness and obesity on the basis of World Health Organization Gold Standards cutoff points, Scientific Journal of Hamedan University of Medical Sciences, vol22,no1,spring 2015 ( Persian, Correspond author)

 

 1. 7- The relationship between literacy level and coronary risk factors in diabetic patients. J Gerontol geriat Res 2014, 4:209. doi: 10.4172/2167-7182.1000209. available in : http://dx.doi.org/10.4172/2167-7182.1000209 (English, Correspond author)

 

 1. Antifungal effect of essential oil of Bunium persicum on Candida albicans, In vitro study, Hormozgan Medical journal, vol 17, No 1,2013      ( Persian, Correspond author)

 

 1. Thyroid Dysfunction and Autoantibodies Association with Hypertensive Disorders during Pregnancy," Journal of Pregnancy, vol. 2012, Article ID 742695, 5 pages, 2012. doi:10.1155/2012/742695.(English)

 

 1. WHO Quality of Life-BREF 26 questionnaire: Reliability and validity of the Persian version and compare it with Iranian Diabetics Quality of Life Questionnaire in Diabetic Patients, Primary Care Diabetes Journal, 2011.(English) first author

 

 1. The effect of literacy level on Health Related-Quality of Life, Self-Efficacy and Self-Management behaviors in Diabetic Patients , Acta Medica Iranica, 2011.(English) fist& correspond author

 

 1. Can quality of life questionnaires be used in diabetics to assess the relation between HbA1c and patients' dimensional aspects?", Acta Medica Iranica, 2011.(English) first author

 

 1. Stopping insulin and achieving a good metabolic control in a heavy drinker 5 months after stopping alchohol. Acta Medica Iranica, 2011.(English) fist& correspond author

 

 1. The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of carpal tunnel syndrome in hemodialysis patients, Journal of Arak University of Medical Sciences,vol 14(55), 2011(Persian)  correspond author

 

 1. The effect of cardiovascular risk factors in diabetic patients based on literacy level, knowledge and behavior related diabetic disease, Hormozgan Medical Journal, vol 14, No4, 2011 (Persian)  fist& correspond author

 

 1. A comparision of two standard quality of life questionnaires for evaluation of the relationship between personality characteristics and glycemic control in diabetic patients, Journal of Arak University of Medical Sciences,vol 13(2), 2010 (Persian)  fist& correspond author

 

 1. Comparision of triple and double phototherapy in neonatal hyperbilirubinemia, Hormozgan Medical Journal, vol 13, No1, 2009 (Persian)

 

 1. Evaluating curve linear hypothesis in quality of life and glycemic control indiabetic patients, journal of Arak University of Medical Sciences,vol 11,No2, 2008  (Persian)  fist& correspond author

 

 1. Assessment of health belief model structures along with HbA1c in diabetic patients with optimum and unfavorable diabetes control, Hormozgan Medical Journal, vol 12, No 1, 2008  (Persian)  fist& correspond author

 

 1. The relationship between knowledge self efficacy and quality of life with  glycemic contro and lipid profile in smoking diabetic patients , Hormozgan Medical Journal,vol11,No4, 2008(Persian)  fist& correspond author

 

 1. Human papilloma virus prevalence among women with cervical cancer from 2001 till 2006 in Bandar Abas, Iran. Iranian Journal of Pathology 2007.(English)

 

 1. Evaluation of various factors relating to intraocular pressure and C/D ratio in patients referring to Shahid Mohammadi Hospital, Hormozgan Medical Journal 2004, 8(4) (Persian)

 

 1. lack of iron supplementation in pregnancy and its effect on maternal and fetal blood factors, Hormozgan Medical Journal, vol 7, No2, 2003  (Persian)  correspond author

 

 1. Serum zinc analysis in esophageal squamous cell carcinoma and gastric adenocarcinoma, Hormozgan Medical Journal 2003, 7(1) (Persian)

 

 1. The effect of encircling band in patients with retinal detachment  complicated by proliferative vitreoretinopathy, Hormozgan Medical Journal 2003, 7(4) (Persian)

 

 1. A comparison of substance dependent patients dysfunctional attitude and that of healthy ones, Hormozgan Medical Journal, vol 15, No2, 2001  (Persian)

 

 1. Serum Zinc levels in S.C.C & B.C.C. of skin, The journal of faculty of Medicine .2000,58(3) (Persian)   

 


Undertaking several courses/workshops related to research biostatistics, methodology, computer software in the Hormozgan University of Vice chancellor for education and research, Bandarabbas, Iran. 1987-2012

 

 

 H. Presentations

  

 1. The 6th international conference on advanced technologies & treatments for diabetes    Paris,France. March 2013,The relationship between literacy level and cardiovascular risk factors (lipid profile & glycemic control) in diabetic patients: a cross sectional study  

 

 1. TM’s 1st World Diabetes Online Symposium July 2nd, 2012. Texas, USA. A New Behavioral Model (Health Belief Model Combined with Two Fear Models): Design, Evaluation and Path Analysis of the Role of Variables in Maintaining Behavior in diabetic patients.

 

 1. National Congress on Medicinal Plans May 16, 2012. Kish, Iran. Assessment of Antifungal effect of Essential Oil of Bunium Persicum on Cadida  Albicans in-vitro

 

 

 1. 7th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition ( APCCN2011) June 5-8,2011. Bangkok, Thailand. Can quality of life questionnaires be used in Diabetics to assess the relation between HbA1c and patients' domain aspects?

 

 1. The 3rd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension. May 13-16 2010 Prague, Czech Republic. The effect of literacy level on cardiovascular risk factors in diabetic patients.

 

 1. The 3rd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension. May 13-16 2010 Prague, Czech Republic. The effect of literacy level on health related-quality of life, self-efficacy and self- management  behaviors in diabetic patients.

 

 1. 8th IUHPE European conference on health promotion and education,Turin,Italy 9-13 september 2008.

 

 1. 10th International Congress of Behavioral Medicine Tokyo, Japan 2008 Evaluating curve linear relationship between HbA1c and quality of life.

 

 1. 10th International Congress of Behavioral Medicine Tokyo, Japan 2008  Quality of life , self efficacy, lipid profile condition and glycemic control among diabetics based on literacy level.

 

 1. International conference on Nutrition and Fitness,athens,Greece 2004 Some special diets during pica could be a cause of anemia in mothers and newborn babies.

 

 1. 9th European Nutrition Conference,, Rome, Italy 2003 Wrong nutrition habit and anemia in pregnant women and newborn.

 

 1. Information Technology in the Advancement of Nutrition in Africa, Nairobi, Kenya 2002 The effect of deferral on the amount of Iron, Ferretin, TIBC, Transferrin, Albumin, Total protein, Globulin and Cholesterol in patients with Thalasemia major

 

 1. 17th   international Congress of Nutrition Austria 2001 The effect of Zinc on the level of Cholesterol in patients with Cancer and Thalasemia

 

 1. FAONS , FAOPS congress ,Brisbane, Australia ,1998 Blood Zinc level in Squamous cell carcinoma and Basal Cell Carcinoma patients

 

 1.  First Iranian Nutrition congress Tehran,IRAN 1991 Zinc in Cancerous patients with S.C.C, B.C.C, Adeno.C and S.C.C of esophagus  (persian)                             

 

 1.  11th international Congress of Physiology and Pharmacology 1993 - Tbriz,IRAN Zinc deficiency in patients with S.C.C of Esophagus and Adeno Carcinoma of Stomach   (persian) 

                                                             

 1.  11th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology  -Tabriz,IRAN1993  HCT, HB, UREA & creatine in Kidney patients with Oxalate Calcium Stones  (persian)                                                                                     

 

 1. 13th international Congress of Physiology and Pharmacology - Isfahan,IRAN 1997 Zinc in Thalassemia Patients with or without Deferoxamine  (persian)                                                                                           

 

 1. - The 11th international congress of Geographic medicine & The first congress of Ambulatory Medicine in Iran Shiraz,IRAN 1998 Aids Seminar :  Does  it help  for  Medical students  (persian) 

                                                    

 1. - 14th    International Congress of Physiology and pharmacology – Tehran,IRAN 1999 Serum Zinc level  in 10 different kinds of malignancies  (persian)                                                                                                                     

 

 1. -14th international congress of Geographic Medicine & 15th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology Shiraz,IRAN 2001 The effect of Defroxamine on Iron, Ferritin, TIBC, Transfferin, Alb, Glo, total Pro, Cholesterol in Major Thalassemia (persian)                                                           

 

 1. - 7th congress of nutrition ,Rasht,IRAN 2004 the effect of defferal in microelements and blood factors in patients with major thalasemia (persian)   

G. Research Projects

 

2012 - Study of cardiovascular disease risk factors in Hormozgan province

 

2011- Developing a curriculum for apprenticeship of public health bachelor course: a qualitative study

 

2010- The investigation of frequency and causes of maternal anomalies in newborns in Shariaty and Omeleila hospital- Bandarabbas. IRAN

 

2009-  Designing a new software for diet therapy based on nutrition survey

 

2008 - Renal Tubular dysfunction in patients with thalassemia major refer to bandarabbas thalassemia center

 

2007 A comparision of the thyroid hormones status and antibodies in hypertensive pregnant women and normal pregnant women refrred to Shariati hospital

 

2006 –  Expanded health belief model with fear drive model and fear model (suggested by Ruiter) and evaluating it’s effect on the HbA1c in diabetic patients ( Tarbiat Modares University and Hormozgan University of Medical Sciences funded)

 

2003- Design Hormozgan University of Medical Sciences ‘ web site

 

2002-  IRON deficiency in Delivery woman and neonant related with Traditional food contain soil of hormoz Island

 

2001-2002 compare more than 10 popular diet for decreasing weight (in IRAN) on the base of Nutrition Survey

 

1995-1996 Evaluation of change Knowledge in Medical students with one day seminar in AIDS

 

1993-1994 Relation between serum ferritin  in Talassemia patients with and without

Defroxamine (FUNDED BY HUMS)

 

1992-1993 Study of EVANS suggestion in children with thalasemic major

 

1991-1992 UREA, creatin, HB and HCT in Kidney’s patients with Oxalate calcium stone.

 

1990-1991 Zinc deficiency related with Cholesterol serum in 10 group of patients with different cancer

 

1989-1990 Serum Zinc level in Adenol carcinoma and  Squamous Cell Carcinoma of

Esophagus  (Unpublished MSc.  Thesis

 

1989-1990 Evaluation of Zinc serum in patients with S.C.C and B.C.C of Skin

 

 


     1-Diabetes Mellitus - Insights and Perspectives, chapter 16, A New Behavioral Model (Health Belief Model Combined with Two Fear Models): Design, Evaluation and Path Analysis of the Role of Variables in Maintaining Behavior,  InTech publication, 2013 under CC BY 3.0 license.DOI: 10.5772/3038. site avalaible : http://www.intechopen.com/books/diabetes-mellitus-insights-and-perspectives

2-Step by step guidline in research for medical and health students. Publisher Darya publication, 2010, Tehran ,IRAN
new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.