عکس
مهدیه افخمی تعداد بازدید: 537
آخرین بروز رسانی : 1394/09/09
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس فيزيك پزشكي
گروه آموزشی : رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی
محـل خـدمت : -
ایمیل : m.aŅhami87@gmail.com
تلفن : ٠٧۶٣٣۶۶۶٣۶٧
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)


1. Design of slab Phontom for brest dosimetry application.on printing in International journal of Radiation Research.

2. High Prevalence of Lumbar Disc Herniation among Patient referning to the largest MRI center of Hormozgan province.Iran

3. Determination of the delivered dose to scrotum and testis in radiotherapy of rectal cancer by thermoluminescence dosimetry(TLD),with a comparison to the dose calculated by the planning software

4. Facial Soft Tissue Profile after Orthognatic Surgery at a Referral Hospital in Tehran, Iran

5. Evaluation of MRI-based MAGIC polymer gel dosimeter in small photon fields. Iranian Journal of Radiation Research


 


1. delivered dose to scrotum and testis in radiotherapy of rectal cancer by thermoluminescence dosimetry(TLD), with a comparison to the dose calculated by the planning software.

2. بررسی اثر اندازه پستان بر دوز دریافتی قلب و ریه در درمان سرطان پستان با استفاده از میدان های مماسی در دو روش سه بعدی و مرسوم

3. بررسی اثر اندازه پستان بر توزیع دوز در دو روش سه بعدی و مرسوم با استفاده از دوزیمتری ترمولومینسانس در فانتوم پستان

4. موارد عکسبرداری رایج در سی تی اسکن در اثر تروما و حوادث

 

 

 

 


1. Design of slab Phontom for brest dosimetry application.on printing in International journal of Radiation Research.

2. High Prevalence of Lumbar Disc Herniation among Patient referning to the largest MRI center of Hormozgan province.

3. Determination of the delivered dose to scrotum and testis in radiotherapy of rectal cancer by thermoluminescence dosimetry(TLD),with a comparison to the dose calculated by the planning software.

 

 1. Radiation physic for radiology technology students.

2. Diagnostic radiology for radiology technology students

3. Radio biology for radiology technology students

4. Radiographic technique1 for radiology technology students

5. Radiographic technique2 for radiology technology students

6. Radiographic technique3 for radiology technology students

7.  Dosimetry for radiology technology students

8. Ultrasound physic for radiology technology students

 new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.