عکس
دکتر الهام بوشهری تعداد بازدید: 1344
آخرین بروز رسانی : 1396/06/21
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش پزشکی
گروه آموزشی : بهداشت عمومی دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی - معاونت آموزشی
تلفن : 076-33338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)
new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
1 Global Medical Teacher
2 Analysis of Hospitalized Burned Patients in Bandar
3 رابطه بين فشارخون و شاخصهاي ت نسنجي در بزرگسالان ش
4 بررسی لیپیدهای سرم و آزمونهای تیروییدی در افراد مس
5 Effects of morning report case presentation on len
6 Clinical reasoning assessment through medical expe