عکس
دکتر سعید کاشانی تعداد بازدید: 1866
آخرین بروز رسانی : 1397/05/23
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : فلوشیب بیهوشی قلب
گروه آموزشی : جراحی بیهوشی دانشکده پزشکی
محـل خـدمت : حوزه معاونت - معاونت توسعه مدیریت و منابع
سـمت اجرایی : معاون توسعه مدیریت و منابع

رئیس بیمارستان شهید محمدی 86-1384

رئیس اتاق عمل جنرال سال 86-1382

رئیس بخش بیهوشی 88-1386

رئیس بخش I.C.U 1390 تا کنون

معاون آموزشی بخش بیهوشی 1391 تا کنون

رئیس بیمارستان شهید محمدی 1392 تا 1395 

 


مقالات فارسی :

1.      تعیین عمق مناسب کارگذاری کاتتر مرکزی به روش مرسوم پانزده سانتیمتر با روش C- Lenght (مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران)

2.      مقایسه اثر سولفات منیزیم و رمی فنتانیل بر روی پاسخ های قلبی و عروقی لارینگوسکپی و لوله گذاری تراشه (مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران ، شماره 87)

3.      مقایسه تاثیر رمی فنتانیل و آلفنتانیل بر تغییرات قلب و عروق به دنبال لوله گذاری تراشه  (مجله پزشکی هرمزگان  ،سال شانزدهم ،شماره 5)

4.      اثر پيش داروي كلونيدين بر تغييرات هموديناميك تشنج درماني(مجله پزشكي هرمزگان ، شماره اول  )

5.      اثر پیش دارویی فنتانیل و لیدوکائین بر تغییرات فشار داخل چشم متعاقب لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه(مجله پزشكي هرمزگان ، شماره4  )

6.      مقایسه ویدئو لارنگوسکپی با لارنگوسکپی مستقیم برای لوله گذاری تراشه در بیماران جراحی الکتیو نیازمند لوله گذاری تراشه (مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران ، شماره 81)

7.      اداره بیهوشی در بیمار با آئوریسم آئورت شکمی پاره شده : گزارش یک مورد (مجله پزشکی هرمزگان ، سال هفدهم ، شماره 3)

 

مقالات انگلیسی :

1-  Seizure Duration and Hemodynamic State during Electroconvulsive Therapy: Sodium thiopental versus Propofol (Global journal of health sciences  Vol. 8, No. 2, February 2016)

2- Laryngeal Mask Airway insertion provides a better Hemodynamic Profile Compared to Laryngoscopy and Tracheal Intubati (Iranian Red Crescent Medical Journal)

3- Effects of Different Concentration of Fentanyl on The Incidence and Severity of Fentanyl – Induced Cough During Anesthesia Induction : Adouble – Blind Controlled study (Journal of current research in science 2(6)

 new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.