عکس
دکتر سعید کاشانی تعداد بازدید: 3595
آخرین بروز رسانی : 1399/10/14
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) بیهوشی قلب
گروه آموزشی : بیهوشی دانشکده پزشکی
محـل خـدمت : حوزه معاونت - معاونت توسعه مدیریت و منابع
سـمت اجرایی : معاون توسعه مدیریت و منابع
ایمیل : sdkashani@hums.ac.ir

رئیس بیمارستان شهید محمدی 86-1384

رئیس اتاق عمل جنرال سال 86-1382

رئیس بخش بیهوشی 88-1386

رئیس بخش I.C.U 1390 تا کنون

معاون آموزشی بخش بیهوشی 1391 تا کنون

رئیس بیمارستان شهید محمدی 1392 تا 1395 

 


مقالات فارسی :

1.      تعیین عمق مناسب کارگذاری کاتتر مرکزی به روش مرسوم پانزده سانتیمتر با روش C- Lenght (مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران)

2.      مقایسه اثر سولفات منیزیم و رمی فنتانیل بر روی پاسخ های قلبی و عروقی لارینگوسکپی و لوله گذاری تراشه (مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران ، شماره 87)

3.      مقایسه تاثیر رمی فنتانیل و آلفنتانیل بر تغییرات قلب و عروق به دنبال لوله گذاری تراشه  (مجله پزشکی هرمزگان  ،سال شانزدهم ،شماره 5)

4.      اثر پيش داروي كلونيدين بر تغييرات هموديناميك تشنج درماني(مجله پزشكي هرمزگان ، شماره اول  )

5.      اثر پیش دارویی فنتانیل و لیدوکائین بر تغییرات فشار داخل چشم متعاقب لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه(مجله پزشكي هرمزگان ، شماره4  )

6.      مقایسه ویدئو لارنگوسکپی با لارنگوسکپی مستقیم برای لوله گذاری تراشه در بیماران جراحی الکتیو نیازمند لوله گذاری تراشه (مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران ، شماره 81)

7.      اداره بیهوشی در بیمار با آئوریسم آئورت شکمی پاره شده : گزارش یک مورد (مجله پزشکی هرمزگان ، سال هفدهم ، شماره 3)

 

مقالات انگلیسی :

1-  Seizure Duration and Hemodynamic State during Electroconvulsive Therapy: Sodium thiopental versus Propofol (Global journal of health sciences  Vol. 8, No. 2, February 2016)

2- Laryngeal Mask Airway insertion provides a better Hemodynamic Profile Compared to Laryngoscopy and Tracheal Intubati (Iranian Red Crescent Medical Journal)

3- Effects of Different Concentration of Fentanyl on The Incidence and Severity of Fentanyl – Induced Cough During Anesthesia Induction : Adouble – Blind Controlled study (Journal of current research in science 2(6)

 

  • Kashani, S., Jarineshin, H., Fekrat, F., Moradi Shahdadi, M., Soltani Shahabadi, N. Comparing the effect of lidocaine-magnesium sulfate combination with amiodarone-magnesium sulfate combination in preventing ventricular fibrillation after aortic artery crossclamp removal during coronary artery bypass graft surgery. Iranian Red Crescent Medical Journal 2018. 20(5),e59107 DOI10.5812/ircmj.59107.

Hashem Jarineshin, Maryam Sharifi, Saeid Kashani. Comparing the conventional 15 cm and the C-length approaches for central venous catheter placement.
Journal of cardiovascular and thoracic research. 2018. 10(4):221-226.
 

Hashem Jarineshin, Fereydoon Fekrat, Saeed Kashani. The Effect of Paracetamol versus Meperidine on Postoperative Pain of Cesarean Section. Anesthesia, essays and researches.
2017. 11(1):165-168.new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.