عکس
دکتر امید رحمانیان تعداد بازدید: 1604
آخرین بروز رسانی : 1396/06/21
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی شيمي
گروه آموزشی : بهداشت محیط دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
تلفن : 076-33338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

 • سابقه فعاليت به عنوان سرپرست آزمایشگاه­ها و مدیر کنترل کیفی در شرکت داروسازی رها در اصفهان از آذرماه 91 الی خرداد ماه 92
 • رییس آزمایشگاه تحقیقات و فرمولاسیون داروئی و مدیر کنترل کیفی در داروسازی فارابی اصفهان از مهرماه 92 الی خرداد ماه 94
 • ریاست آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده بهداشت

 1. A Selective Solid Phase Extraction and Preconcentration Method with Using Molecularly Imprinted Polymer for Piroxicam in Pharmaceutical Sample: Analytical letters, 41 (2008) 1818-1831.

 

 1. Application of Molecularly Imprinted Polymer for Solid Phase Extraction and Preconcentration of Hydrochlorothiazide in Pharmaceutical and Serum Sample Analysis, J. Iran. Chem. Soc., 7(2010) 1004-1011.

 

 1. Selective pretreatment and determination of phenazopyridine using an imprinted polymer-electrospray ionization ion mobility spectrometry system, Talanta, 83 (2011) 765–769.

 

 1. Nanolayer treatment to realize suitable configuration for electrochemical allopurinol sensor based on molecular imprinting recognition sites on multiwall carbon nanotube surface, Sensors and Actuators B: Chemical, 160 (2011) 99-104.

 

 1. Direct nanolayer preparation of molecular imprinting polymer immobilized on multiwalled carbon nanotubes as a surface recognition sites and its characterization, Journal of Applied Polymer Science, 125 (2012) 798-803.

 

 1. Sensing Lorazepam with a glassy carbon electrode coated with an electropolymerized-imprinted polymer modified with multiwalled carbon nanotubes and gold nanoparticles, Microchimica Acta, 180 (2013) 33-39.

 

 1. An electrochemical sensor based on multiwall carbon nanotubes andmolecular imprinting strategy for warfarin recognition anddetermination, Sensors and Actuators B, 196 (2014) 539–545.
 2. Adsorption of methylene blue from aqueous solution by raw and NaOH-modified date fruit waste, Der Pharma Chemica, 18 (2016) 233-242.
 3. Ultrasonically assisted solvothermal synthesis of novel Ni/Al layered double hydroxide for capturing of Cd(II) from contaminated water, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 110 (2017) 195-201.
 4. Biological removal of hydrogen sulfide by a biofilter with a bed of polyurethane foam and palm fiber, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27 (2017) 276-290.
 5. Carbon quantum dots/layered double hydroxide hybrid for fast and efficient decontamination of Cd(II): The adsorption kinetics and isotherms, Applied Surface Science, 428 (2018) 272-279.


 


 1. Solid-Phase Molecularly Imprinted Preconcentration and Determination of Hydrochlorothiazide in Pharmaceutical Samples

 

ارائه شده در شانزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران (همدان)

 

2) Molecularly Imprinted Polymer for Selective Solid-Phase Extraction of Phenazopyridine from Pharmaceutical and Serum Sample Analysis Followed by Electrospray Ionization Ion Mobility Spectrometry (MIP-ESI-IMS)

 

ارائه شده در هفدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران (کاشان)

 

3) Direct nanolayer preparation of molecular imprinting recognition sites immobilized on multiwalled carbon nanotubes surface and its characterization

 

ارائه شده در هجدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران (زاهدان)

 

4) Electrochemical allopurinol sensor based on molecular imprinting recognition sites on multiwall carbon nanotube surface

ارائه شده در پانزدهمين کنگره شيمي ايران (همدان)

 

Trace determination of Lead by using solvent-assisted dispersive solid phase extraction combined with flame atomic absorption spectroscopy

ارائه شده در هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست

Application of solvent-assisted dispersive solid phase extraction for preconcentration and determination of trace amount of Cadmium

ارائه شده در هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست

 

 

سمينارهاي خارجي

1) Electropolymerized biosensor based on multi walled carbon nanotube and imprinted polymer film

ارائه شده در کنفرانس بين المللي نانوتکنولوژي مالزي (ارائه شده به صورت شفاهي)

 

ثبت اختراع

کوپل پليمرهاي حکاکي شده مولکولي (MIP) به دستگاه طيف سنج تحرک يوني (IMS) و کاربرد آن شماره و تاريخ ثبت اختراع: 69136-17/12/1389


 


عملکرد نانوجاذب تهيه شده از هسته­ي زيتون براي حذف آموکسي­سيلين از محلول­هاي آبي

 

بهینه­سازی روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه­گیری سرب و کادمیوم در آب­آشامیدنی شهر بندرعباس
 
 
بررسی کارایی فرایند فوتوکاتالیزوری با استفاده از TiO2 به منظور حذف آنتی­بیوتیک سفیکسیم از محلول­های آبی
 
 


 1. تدريس درس شيمي تجزيه مهندسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک
 2. تدريس شيمي عمومي مهندسي و شيمي تجزيه مهندسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 3. تدريس شيمي عمومي و شيمي عمومي مهندسي در دانشگاه صنعتي اصفهان
 4. تدريس درس شيمي تجزيه مهندسي در دانشگاه صنعتي اصفهان
 5. تدريس دروس شيمي عمومي 1 وشيمي پيش­ دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 6. تدريس درس شيمي عمومي 2 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 7. تدريس درس شيمي تجزيه 1 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 8. تدريس درس شيمي تجزيه 2 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 9. ارائه آزمايشگاه­هاي شيمي عمومي 1 و 2 و شيمي تجزيه 1 و 2 در دانشگاه صنعتي اصفهان
 10. ارائه آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 11. شیمی محیط در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 12. ایمنی مواد شیمیایی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 13. شیمی آلی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 14. شیمی عمومی (آلی و معدنی) در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 15. شیمی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
1 شیمی محیط
2 طرح درس ایمنی مواد شیمایی
3 طرح درس روشهای پیشرفته دستگاهی
4 طرح درس شیمی آلی
5 طرح درس شیمی عمومی (معدنی و آلی)
6 طرح درس شیمی عمومی
7 شیمی محیط
8 شیمی تجزیه