عکس
امید رحمانیان تعداد بازدید: 811
آخرین بروز رسانی : 1395/10/14
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استاديار
مدرک تحصیلی : دكتري Ph.D شيمي
گروه آموزشی : بهداشت محیط دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
تلفن : 076-33338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

 • سابقه فعاليت به عنوان سرپرست آزمایشگاه­ها و مدیر کنترل کیفی در شرکت داروسازی رها در اصفهان از آذرماه 91 الی خرداد ماه 92
 • رییس آزمایشگاه تحقیقات و فرمولاسیون داروئی و مدیر کنترل کیفی در داروسازی فارابی اصفهان از مهرماه 92 الی خرداد ماه 94
 • ریاست آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده بهداشت

 1. A Selective Solid Phase Extraction and Preconcentration Method with Using Molecularly Imprinted Polymer for Piroxicam in Pharmaceutical Sample: Analytical letters, 41 (2008) 1818-1831.

 

 1. Application of Molecularly Imprinted Polymer for Solid Phase Extraction and Preconcentration of Hydrochlorothiazide in Pharmaceutical and Serum Sample Analysis, J. Iran. Chem. Soc., 7(2010) 1004-1011.

 

 1. Selective pretreatment and determination of phenazopyridine using an imprinted polymer-electrospray ionization ion mobility spectrometry system, Talanta, 83 (2011) 765–769.

 

 1. Nanolayer treatment to realize suitable configuration for electrochemical allopurinol sensor based on molecular imprinting recognition sites on multiwall carbon nanotube surface, Sensors and Actuators B: Chemical, 160 (2011) 99-104.

 

 1. Direct nanolayer preparation of molecular imprinting polymer immobilized on multiwalled carbon nanotubes as a surface recognition sites and its characterization, Journal of Applied Polymer Science, 125 (2012) 798-803.

 

 1. Sensing Lorazepam with a glassy carbon electrode coated with an electropolymerized-imprinted polymer modified with multiwalled carbon nanotubes and gold nanoparticles, Microchimica Acta, 180 (2013) 33-39.

 

 1. An electrochemical sensor based on multiwall carbon nanotubes andmolecular imprinting strategy for warfarin recognition anddetermination, Sensors and Actuators B, 196 (2014) 539–545.
 2. Adsorption of methylene blue from aqueous solution by raw and NaOH-modified date fruit waste, Der Pharma Chemica, 18 (2016) 233-242.


 


 1. Solid-Phase Molecularly Imprinted Preconcentration and Determination of Hydrochlorothiazide in Pharmaceutical Samples

 

ارائه شده در شانزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران (همدان)

 

2) Molecularly Imprinted Polymer for Selective Solid-Phase Extraction of Phenazopyridine from Pharmaceutical and Serum Sample Analysis Followed by Electrospray Ionization Ion Mobility Spectrometry (MIP-ESI-IMS)

 

ارائه شده در هفدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران (کاشان)

 

3) Direct nanolayer preparation of molecular imprinting recognition sites immobilized on multiwalled carbon nanotubes surface and its characterization

 

ارائه شده در هجدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران (زاهدان)

 

4) Electrochemical allopurinol sensor based on molecular imprinting recognition sites on multiwall carbon nanotube surface

ارائه شده در پانزدهمين کنگره شيمي ايران (همدان)

 

 

سمينارهاي خارجي

1) Electropolymerized biosensor based on multi walled carbon nanotube and imprinted polymer film

ارائه شده در کنفرانس بين المللي نانوتکنولوژي مالزي (ارائه شده به صورت شفاهي)

 

ثبت اختراع

کوپل پليمرهاي حکاکي شده مولکولي (MIP) به دستگاه طيف سنج تحرک يوني (IMS) و کاربرد آن شماره و تاريخ ثبت اختراع: 69136-17/12/1389


 
 1. تدريس درس شيمي تجزيه مهندسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک
 2. تدريس شيمي عمومي مهندسي و شيمي تجزيه مهندسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 3. تدريس شيمي عمومي و شيمي عمومي مهندسي در دانشگاه صنعتي اصفهان
 4. تدريس درس شيمي تجزيه مهندسي در دانشگاه صنعتي اصفهان
 5. تدريس دروس شيمي عمومي 1 وشيمي پيش­ دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 6. تدريس درس شيمي عمومي 2 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 7. تدريس درس شيمي تجزيه 1 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 8. تدريس درس شيمي تجزيه 2 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 9. ارائه آزمايشگاه­هاي شيمي عمومي 1 و 2 و شيمي تجزيه 1 و 2 در دانشگاه صنعتي اصفهان
 10. ارائه آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
 11. شیمی محیط در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 12. ایمنی مواد شیمیایی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 13. شیمی آلی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 14. شیمی عمومی (آلی و معدنی) در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 15. شیمی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
1 شیمی محیط
2 طرح درس ایمنی مواد شیمایی
3 طرح درس روشهای پیشرفته دستگاهی
4 طرح درس شیمی آلی
5 طرح درس شیمی عمومی (معدنی و آلی)
6 طرح درس شیمی عمومی
7 شیمی محیط
8 شیمی تجزیه