عکس
خدیجه مایلی فر تعداد بازدید: 190
آخرین بروز رسانی : 1394/09/30
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد - فیزیک پزشکی
گروه آموزشی : فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی
محـل خـدمت : -
ایمیل : mayelik891@gmail.com
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

مسئول سایت و وبومتریکس دانشکده پزشکی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


1- Inhibitory effect of electroporation and silver nanoprticles on the growth of leishmania major promastigotes: Influence of pulse duration. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. Khadije Mayelifar1, Ameneh Sazgarnia2, Sajedeh Yadegari Dehkordi1, Hossien Eshghi3, Neda Attaran4, Samaneh Soudmand Salarabadi. Vol. 56, No. 4 P: 247-254 Sep-Oct 2013

2- Ultraviolet B efficacy in improving Antileishmanial Effects of Silver Nanoparticles.iranian journal of basic medical Sciences. Mayelifar Khadije, Sazgarnia Ameneh ,Taheri Ahmad-Reza, Rajabi Omid.


1. Study  of  electroporation  influence in the presence of nano silver on leishmania major promastigotes using different pulse durations.Second Non Ionizing Radiation Safety conference. 2012. Shiraz. Iran.    

   2. Inhibitory effect of electroporation and silver nanoprticles on the growth of  leishmania  major promastigotes: Influence of pulse duration .2012. Mashhad. Iran.

3. Efficacy of UVA & UVB in the presence of silver nanoparticles in animal models of cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major.

 11th Iranian conference of Medical Physics.2014. Tehran.Iran.

4. Antiparasitic effect of silver nanoparticles is increased in the presence of UVB radiation 15thNanotecnology Iranian student conference.2013. Tehran. Iran.


2013-2014 .   Efficacy of UVA in the presence of silver nanoparticles in animal models of cutaneous leishmaniasis caused by  Leishmania major.

2013-2014 .    Efficacy of UVB in the presence of silver nanoparticles in animal models of cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major.

                   2012-2013    Study  of  electroporation  influence in the presence of nano silver on leishmania major promastigotes using       different pulse durations.-        فیزیک پیش دانشگاهی، دانشکده پزشکی و دندان پزشکی

-        فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی


-        کاربردپرتوهای غیریونیزان در پزشکی

-         کاربردپرتوهای یونیزان در پزشکی


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.