عکس
دکتر حبیب الله ترکی تعداد بازدید: 8457
آخرین بروز رسانی : 1397/01/21
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی انگل شناسي پزشكي
گروه آموزشی : حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
سـمت اجرایی : مدیر گروه
ایمیل : h.turki@hums.ac.ir
تلفن : 076-33338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

1- مدیر گروه حشره شناسی و مبارزه با ناقلین

2-معاون آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری

3- عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

4- نماینده فرهنگی معاون دانشجویی فرهنگی و نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی  هرمزگان در دانشکده بهداشت

5- دبیر کمیته نظارت بر انجمن های دانشجویی دانشکده بهداشت   

6- عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی


1. MALARIA ELIMINATION PROGRAMME:  FOLLOW UP AND MONITORING OF THE MALARIA TREATED CASES IN  BASHAGARD .DISTRICT, HORMOZGAN PROVINCE, IRAN. Bimonthly Journal of Hormozgan 2017; 21 (4) : 225 –231.

2.Phytochemical Properties and Insecticidal Potential of Volatile Oils from Tanacetum persicum and Achillea kellalensis Against Two Medically Important Mosquitoes.Journal of Essential Oil Bearing Plants.2017; 20 (5) :1254 - 1265.

3. : The Incidence of Current Infection with Different Human Malaria Species by Polymerase Chain Reaction for Diagnosis of Suspicious Malaria Patients on Elimination Region Sistan and Baluchistan Province, Southeast of Iran. Jundishapur J Microbiol. 2017 ;10(10):e58254.

4. Acomys dimidiatus (Rodentia: Muridae): Probable reservoir host of Leishmania major, southern Iran. Annals of Tropical Medicine and Public Health  2017: 10(4): 1032-1036.

 

5. Semi-field and field studies on the efficacy of monomolecular surface film (AGNIQUE®) against immature mosquitoes in the malarious areas of Iran. Asian Pac J Trop Dis 2017: 7(8): 472-476

 

6. Prevalence of intestinal parasitic infection among primary school children in southern Iran.

J Parasit Dis (2016) DOI 1007/s12639-016-0826-6.

 

7.Topographical distribution of anopheline mosquitoes in an area under elimination programme in the south of Iran. Malar J (2015) 

14:262 DOI 10.1186/s12936-015-0771-7

 

8. Cloning and Sequence Analysis of Recombinant Plasmodium vivax Merozoite Surface Protein 1 (PvMSP-142 kDa) In pTZ57R/T Vector. Iran J Parasitol: Vol. 10, No. 2,  Apr -Jun  2015, pp.197-205.

 

9. Efficiency of Nested-PCR in Detecting Asymptomatic Cases toward Malaria Elimination Program in an Endemic Area of Iran.

Iran J Parasitol: Vol. 10, No. 1, Jan -Mar 2015, pp.39-45

 

10. Survey for  asymptomatic malaria cases in low transmission settings of Iran under elimination programme. Malaria Journal 2012, 11:126 doi:10.1186/1475-2875-11-126

 

11. Absence of  Asymptomatic  Malaria Infection in Endemic Area of Bashagard. District, Hormozgan Province, Iran. Iranian J Parasitol:

 Vol. 7, No.1, 2012, pp. 36-44

 

12. A Parasitological and Serological Study in Malaria Suspected Patients in Hormozgan Province, Southeastern Iran. IRCMJ 2010; 12(3):242-246.

 

13. Factor Structure of Persian General Health Questionnaire-28 in Dermatologic Patients: A Confirmatory Factor Analysis.

 International Electronic Journal of Medicine (IEJM).2(1):11-21 

 

 

14.  The First World Report on Leishmania  Infection of Gerbillus  Nanus (Rodentia: Muridae) As the Reservoir Host of  Leishmania  major in  Hormozgan Province, Southern Iran.Zahedan J Res Med Sci 2012 Oct; 14(8): 6-10.

 

15.A Sero-epidemiological Study of Vivax Malaria in Children Aged 9 Years Old and Younger Using IFA Method in Minab and Jask ,Hormozgan Province, 2013-14. Hakim Health Sys Res 2016; 19(1): 33- 38.]

 

16. The Impact of IL-18 and IFN-γ on Severity of Malaria and Quality of Treatment.

R Ameri, K Malekzadeh, Z Noor-Mohamadi, M Shekari, H Turki, ... Journal of Fasa University of Medical Sciences

 

 17.Asymptomatic malaria control program in high-risk Jask district, Hormozgan Province, Iran.

Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research.Vol. 13, No. 2, Summer 2015


1394  دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران، گیلان(اردیبهشت ماه) پوستر

1391  سمپوزیوم سرطان از دیدگاه مولکولی، بندرعباس.10-9 اسفند

1390  اولین کنگره بین المللی حذف مالاریا، کیش

سخنرانی و پوستر

1388 هفتمین همایش سراسری ودومین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماری های انگلی،  دانشگاه علوم پزشکی تهران. پوستر

1387  ششمین همایش سراسری واولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماری های انگلی،  موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی. پوستر       

1384  پنجمین همایش سراسری بیماری های انگلی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


1- بررسي فراواني آلودگي مالاريا در مها جرین غیر ایرانی بدون علامت ساکن در استان هرمزگان سال های 1395-1394

2- شناسایی  فلور باکتریای معده پشه های آنوفل استفنسی ناقل اصلی مالاریا  در استان هرمزگان به منظور استفاده در تکنیک پاراترنسژنیک 1393.

3- سرواپیدمیولوژی مالاریای ویواکس و تعین موارد مثبت به روش مولکولی در کودکان زیر 9 سال استان هرمزگان

4-  پایش حضور و فراوانی آلودگی های بدون علامت مالاریا در مناطق پر  خطر  استان هرمزگان، مجری اول

5- مطالعه مولكولي مخازن و عفونتهای انسانی بيماری ليشمانيوز پوستی درشهرستان بستک، مجری اول

6- بررسی میزان قارچ و کپک موجود در نان های توزیعی در شهرستان بندرعباس، مجری اول، مصوب در کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

7- مدل سازی موارد مالاریا در استان هرمزگان از سال 84 تا 89 با استفاده از مدل سری های زمانی. مجری دوم

8- بررسي اكولوژي زیستگاه های لاروی مهم شهرستان میناب از دیدگاه برنامه حذف مالاریا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS). مجری دوم

9- بررسی میزان توافق بین تشخیص سرولوژی و میکروسکوپی در پلاسمودیوم های فالسیپاروم و ویواکس در شهرستان بندر عباس و میناب به عنوان یکی از مجریان اصلی طرح (مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران)

10 پایش حضور و فراوانی آلودگی های بدون علامت مالاریا در منطقه بشاگرد استان هرمزگان، همکار اصلی

11- مقایسه دو روش میکروسکوپی و Semi-Nested multiplex PCR  در تشخیص مالاریا در جنوب شرقی ایران، به عنوان همکار(مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران)

12- بررسی وضعیت آلودگی به باکتری های پاتوژن در مورچه های موجود در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر بندر عباس، همکار اصلی

13- وضعیت پراکندگی گونه های عقرب در شهرستان رودان، همکار اصلی

14- بررسی سطح حساسیت آنوفل استفنسی نسبت به حشره کش های د.د.ت، مالاتیون، پرمترین، دلتا مترین و لمباداسیهالومترین در شهرستان جاسک. همکار اصلی1-       تدریس دروس دانشگاهی:

- واحد انگل شناسی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- واحد انگل شناسی دوره پزشکی عمومی دانشگاه آزاد پزشکی قشم شعبه بین الملل

- واحد تک یاخته شناسی2 دوره کارشناسی ارشد انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- واحد تک یاخته شناسی1 دوره کارشناسی ارشد انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- مبحث انگل شناسی ( عوامل بیماریزا و بیماری های عفونی) رشته فوریت های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- مبحث انگل شناسی ( عوامل بیماریزا و بیماری های عفونی) رشته فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- واحد میکروب شناسی1 (قارچ و انگل) دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

- واحد پاتوبیولوژی دوره کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

- واحد مالاریالوژی ،لیشمانیوز و حلزون شناسی پزشکی دوره کارشناسی حشره شناسی پزشکی،

- واحد میکروبیولوژی دوره های کاردانی بهداشت محیط ، حرفه ای ، خانواده و مبارزه با بیماری ها

2- تدریس واحدکارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی حشره شناسی پزشکی از سال  1387

 

3- مدرس دورهای سه روزه بازآموزی تشخیص میکروسکوپی لیشمانیوز جلدی به کارشناسان آزمایشگاه حوزه معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، آبان ماه 1394

 

4- مدرس دورهای دو روزه بازآموزی تشخیص میکروسکوپی مالاریا پروژه Global Fund مالاریا- ایستگاه آموزش و تحقیقات بهداشتی بندر عباس 4/8/1392 به مدت 12 ساعت

 

5- مدرس دورهای 5 روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- ایستگاه تحقیقات و سلامت بندر عباس 27/7/ 1392 تا 1/8/1392

6- مدرس دورهای 5 روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- ایستگاه تحقیقات و سلامت بندر عباس4/8/ 1392 تا 8/8/1392

7- مدرس دورهای 5 روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- ایستگاه تحقیقات و سلامت بندر عباس 2/9/ 1392 تا 5/9/1392

 

8- مدرس دورهای ده روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- ایستگاه تحقیقات و سلامت بندر عباس 16/3/ 1391 تا 25/3/1391

9- مدرس دورهای ده روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- مرکز آموزش و تحقیقات بندر عباس 27/6/1389

10- مدرس دورهای ده روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- مرکز آموزش و تحقیقات بندر عباس 10/11/ 1388

11- مدرس دوره آموزشی "مدیریت و برنامه ریزی مبارزه با مالاریا" 1/2/1389

12- مدرس آموزش مالاریا به بهداشتیاران و میکروسکوپیست های مالاریای شهرستان بندر عباس1387


   انگل شناسی پزشکی: 1. مالاریا تشخیص میکروسکوپی و مولکولی

لیشمانیوز


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.