عکس
دکتر حبیب الله ترکی تعداد بازدید: 804
آخرین بروز رسانی : 1395/08/26
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-انگل شناسی پزشکی
گروه آموزشی : حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
سـمت اجرایی : مدیر گروه
ایمیل : h.turki@hums.ac.ir
تلفن : 076-33338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

1- مدیر گروه حشره شناسی و مبارزه با ناقلین

2-معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

2- معاون آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری

3- عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  

4- عضو شورای بودجه طرح های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه    

5-نماینده فرهنگی معاون دانشجویی فرهنگی و نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی  هرمزگان در دانشکده بهداشت


1.Topographical distribution of anopheline mosquitoes in an area under elimination programme in the south of Iran. Malar J (2015) 14:262 DOI 10.1186/s12936-015-0771-7

 

2. Cloning and Sequence Analysis of Recombinant Plasmodium vivax Merozoite Surface Protein 1 (PvMSP-142 kDa) In pTZ57R/T Vector. Iran J Parasitol: Vol. 10, No. 2,  Apr -Jun  2015, pp.197-205.

 

3. Efficiency of Nested-PCR in Detecting Asymptomatic Cases toward Malaria Elimination Program in an Endemic Area of Iran.

Iran J Parasitol: Vol. 10, No. 1, Jan -Mar 2015, pp.39-45

 

 

4. Survey for  asymptomatic malaria cases in low transmission settings of Iran under elimination programme. Malaria Journal 2012, 11:126 doi:10.1186/1475-2875-11-126

 

5. Absence of  Asymptomatic  Malaria Infection in Endemic Area of Bashagard. District, Hormozgan Province, Iran. Iranian J Parasitol: Vol. 7, No.1, 2011, pp. 36-44.

 

6. A Parasitological and Serological Study in Malaria Suspected Patients in Hormozgan Province, Southeastern Iran. IRCMJ 2010; 12(3):242-246.

 

 

7.The First World Report on Leishmania  Infection of Gerbillus  Nanus (Rodentia: Muridae) As the Reservoir Host of Leishmania major in Hormozgan Province, Southern Iran. Zahedan J Res Med Sci 2012 Oct; 14(8): 6-10.

 

8. Factor Structure of Persian General Health Questionnaire-28 in Dermatologic Patients: A Confirmatory Factor Analysis. International Electronic Journal of Medicine (IEJM)

2( 1): 11-21

 

9. The Impact of IL-18 and IFN-γ on Severity of Malaria and Quality of Treatment.

R Ameri, K Malekzadeh, Z Noor-Mohamadi, M Shekari, H Turki, ...

Journal of Fasa University of Medical Sciences

  10- وضعیت مالاریای بدون علامت بالینی در شهرستان مالاریا خیز جاسک از استان هرمزگان.

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی| دوره 13 | شماره 2 | تابستان 1394


1394  دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران، گیلان(اردیبهشت ماه) پوستر

1391  سمپوزیوم سرطان از دیدگاه مولکولی، بندرعباس.10-9 اسفند

1390  اولین کنگره بین المللی حذف مالاریا، کیش

سخنرانی و پوستر

1388 هفتمین همایش سراسری ودومین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماری های انگلی،  دانشگاه علوم پزشکی تهران. پوستر

1387  ششمین همایش سراسری واولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماری های انگلی،  موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی. پوستر       

1384  پنجمین همایش سراسری بیماری های انگلی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


1- بررسي فراواني آلودگي مالاريا در مها جرین غیر ایرانی بدون علامت ساکن در استان هرمزگان سال های 1395-1394

2- بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین سطحی گامتوسیت پلاسمودیوم ویواکس45/48Pvs در نمونه های جدا شده از بیماران استان هرمزگان

3- شناسایی  فلور باکتریای معده پشه های آنوفل استفنسی ناقل اصلی مالاریا  در استان هرمزگان به منظور استفاده در تکنیک پاراترنسژنیک 1393.

 

4- سرواپیدمیولوژی مالاریای ویواکس و تعین موارد مثبت به روش مولکولی در کودکان زیر 9 سال استان هرمزگان

5-  پایش حضور و فراوانی آلودگی های بدون علامت مالاریا در مناطق پر  خطر  استان هرمزگان، مجری اول

 

6- مطالعه مولكولي مخازن و عفونتهای انسانی بيماری ليشمانيوز پوستی درشهرستان بستک، مجری اول

 

7- بررسی میزان قارچ و کپک موجود در نان های توزیعی در شهرستان بندرعباس، مجری اول، مصوب در کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

8- مدل سازی موارد مالاریا در استان هرمزگان از سال 84 تا 89 با استفاده از مدل سری های زمانی. مجری دوم

9- بررسي اكولوژي زیستگاه های لاروی مهم شهرستان میناب از دیدگاه برنامه حذف مالاریا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS). مجری دوم

10- بررسی میزان توافق بین تشخیص سرولوژی و میکروسکوپی در پلاسمودیوم های فالسیپاروم و ویواکس در شهرستان بندر عباس و میناب به عنوان یکی از مجریان اصلی طرح (مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران)

پایش حضور و فراوانی آلودگی های بدون علامت مالاریا در منطقه بشاگرد استان هرمزگان، همکار اصلی

11- مقایسه دو روش میکروسکوپی و Semi-Nested multiplex PCR  در تشخیص مالاریا در جنوب شرقی ایران، به عنوان همکار(مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران)

12- بررسی وضعیت آلودگی به باکتری های پاتوژن در مورچه های موجود در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر بندر عباس، همکار اصلی

13- وضعیت پراکندگی گونه های عقرب در شهرستان رودان، همکار اصلی

14- بررسی سطح حساسیت آنوفل استفنسی نسبت به حشره کش های د.د.ت، مالاتیون، پرمترین، دلتا مترین و لمباداسیهالومترین در شهرستان جاسک. همکار اصلی1-       تدریس دروس دانشگاهی:

- واحد انگل شناسی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- واحد انگل شناسی دوره پزشکی عمومی دانشگاه آزاد پزشکی قشم شعبه بین الملل

- واحد تک یاخته شناسی2 دوره کارشناسی ارشد انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- واحد تک یاخته شناسی1 دوره کارشناسی ارشد انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- مبحث انگل شناسی ( عوامل بیماریزا و بیماری های عفونی) رشته فوریت های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- مبحث انگل شناسی ( عوامل بیماریزا و بیماری های عفونی) رشته فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- واحد میکروب شناسی1 (قارچ و انگل) دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

- واحد پاتوبیولوژی دوره کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

- واحد مالاریالوژی ،لیشمانیوز و حلزون شناسی پزشکی دوره کارشناسی حشره شناسی پزشکی،

- واحد میکروبیولوژی دوره های کاردانی بهداشت محیط ، حرفه ای ، خانواده و مبارزه با بیماری ها

2- تدریس واحدکارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی حشره شناسی پزشکی از سال  1387

 

3- مدرس دورهای سه روزه بازآموزی تشخیص میکروسکوپی لیشمانیوز جلدی به کارشناسان آزمایشگاه حوزه معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، آبان ماه 1394

 

4- مدرس دورهای دو روزه بازآموزی تشخیص میکروسکوپی مالاریا پروژه Global Fund مالاریا- ایستگاه آموزش و تحقیقات بهداشتی بندر عباس 4/8/1392 به مدت 12 ساعت

 

5- مدرس دورهای 5 روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- ایستگاه تحقیقات و سلامت بندر عباس 27/7/ 1392 تا 1/8/1392

6- مدرس دورهای 5 روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- ایستگاه تحقیقات و سلامت بندر عباس4/8/ 1392 تا 8/8/1392

7- مدرس دورهای 5 روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- ایستگاه تحقیقات و سلامت بندر عباس 2/9/ 1392 تا 5/9/1392

 

8- مدرس دورهای ده روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- ایستگاه تحقیقات و سلامت بندر عباس 16/3/ 1391 تا 25/3/1391

9- مدرس دورهای ده روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- مرکز آموزش و تحقیقات بندر عباس 27/6/1389

10- مدرس دورهای ده روزه بازآموزی میکروسکوپی پروژه Global Fund مالاریا- مرکز آموزش و تحقیقات بندر عباس 10/11/ 1388

11- مدرس دوره آموزشی "مدیریت و برنامه ریزی مبارزه با مالاریا" 1/2/1389

12- مدرس آموزش مالاریا به بهداشتیاران و میکروسکوپیست های مالاریای شهرستان بندر عباس1387


   انگل شناسی پزشکی: 1. مالاریا تشخیص میکروسکوپی و مولکولی

لیشمانیوز


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.