عکس
لیلی درویش تعداد بازدید: 939
آخرین بروز رسانی : 1394/09/26
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس فيزيك پزشكي
گروه آموزشی : رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی
محـل خـدمت : -
سـمت اجرایی : عضو هیئت علمی
تلفن : ٠٧۶٣٣۶۶۶٣۶٧
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)


1. Nanomaterial Containing Wall Paints Can Increase Radon Concentration in Houses Located in Radon Prone Areas.
2. Alteration of bacterial antibiotic sensitivity after short term exposure to diagnostic ultrasound.
3. Optimization of dose distribution in lung brachytherapy with vicryl mesh containing 50 seeds of 125I.


Alteration of bacterial antibiotic sensitivity after short term by exposure  to diagnostic ultrasound
contrast media in radiology

MRI physics

Quality assurance and quality control in medical imaging

Skull radiography techniques in radiology tests

 


radiotherapy

imaging


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
1 Alteration of bacterial antibiotic sensitivity aft
2 پارامترهای مؤثر در کیفیت تصویر