عکس
دکتر فرهاد قدیری صوفی تعداد بازدید: 1400
آخرین بروز رسانی : 1396/06/21
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی فيزيولوژي
گروه آموزشی : فیزیولوژی دانشکده پزشکی
محـل خـدمت : -
سـمت اجرایی :
ایمیل : Dr.F.G.Soufi@gmail.com
تلفن : 0763-3668156
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

 1. مدیر گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی بندرعباس از مهرماه 1393مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی بندرعباس در سال 1393

 2. عضو کمیته علمی بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران؛ تبریز؛ شهریور 1392

 3. عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 1391


1. Effects of age increment and 36-week exercise training on antioxidant enzymes and apoptosis in rat heart tissue. Journal of Sport Science and Medicine, 2007

2.        Long-term exercise training affects age induced changes in HSP70 and apoptosis in rat heart. General physiology and Biophysics, 2008*

3. Role or 12-week resistance training in preserving the heart against ischemia-reperfusion-induced injury. Cardiology Journal, 2011*

4. Amlodipine attenuates oxidative stress in the heart and blood of high cholesterol diet rabbit. Cardiovascular Journal of Africa, 2012*

5.        Effect of short- and long-term strength exercise on cardiac oxidative stress and performance in rat. Journal of Physiology and Biochemistry, 2012

6.  Effect of exercise on diabetes-induced oxidative stress in the rat hippocampus. Iranian Red Crescent Medical Journal, 2012*

7.  Role or 4-week resistance training in preserving the heart against ischemia-reperfusion-induced injury. Cardiovascular Journal of Africa, 2012*

8.Chronic resveratrol administration has beneficial effects in experimental model of type 2 diabetic rats. Endocrine Regulations, 2012*

9. Long-term treatment with resveratrol attenuates oxidative stress, pro-inflammatory mediators and apoptosis in streptozotocin-nicotinamide-induced diabetic rats. General physiology and Biophysics, 2012*

10.Resveratrol improves diabetic retinopathy possibly through oxidative stress – nuclear factor kappa B - apoptosis pathway. Pharmacological Reports, 2012*

11. Long-term Resveratrol Prescription Reduces Renal Oxidative Stress and Apoptosis Rate In Experimental Model of Type 2 Diabetes. Life Sci J, 2012

12.The effect of regular moderate exercise, on cardiac hypertrophy and blood glucose level in diabetic adult male rats. Int Res J Appl Basic Sci, 2013

13.Upregulation of MicroRNA-146a was not accompanied by downregulation of pro-inflammatory markers in diabetic kidney. Molecular Biology Reports, 2013*

14. Chronic resveratrol administration improves diabetic cardiomyopathy in part by reducing oxidative stress. Cardiology Journal, 2014*

15.MicroRNA-146a expression and its intervention in NF-кB signaling pathway in diabetic rat aorta. Endocrine Regulations, 2014

16. Attenuation of Phosphorylated Connexin-43 Protein Levels in Diabetic Rat Heart by Regular Moderate Exercise Archive of Iranian Medicine, 2014

17. Deregulation of NF-кB–miR-146a negative feedback loop may involve in the pathogenesis of diabetic neuropathy. Journal of Physiology and Biochemistry, 2015*

18. Anti-inflammatory Properties of Resveratrol in the Retinas of Type 2 Diabetic Rats. Clin Exp Pharmacology and Physiology, 2015*

19. Effect of aminoguanidine on sciatic functional index, oxidative stress, and rate of apoptosis in an experimental rat model of
ischemia–reperfusion injury Canadian J Physiol Pharmacol, 2015

20. A signature of microRNA-155 in the pathogenesis of diabetic complications. Journal of Physiology and Biochemistry, 2015 *

21.Swimming and ascorbic acid supplementation improve neuropathy and physical disability in type II diabetic Rats. Drug Research, 2015


1.         اثر روزه داری ماه رمضان بر سطوح سرمی گونادوتروپین ها در افراد مذکر سالم.

2.         اثر روزه داری ماه رمضان بر سطوح سرمی هورمونهای جنسی در افراد مذکر سالم.

3.         اثر روزه داری ماه رمضان بر پروفایل های لیپیدی در افراد مذکر سالم.

4.         اثرات ورزش مقاومتی کوتاه و درازمدت بر استرس اکسیداتیو و عملکرد قلب رت

5.         دوازده ماه تعلیم ورزشی تغییرات وابسته به سن، HSP70، mtSOD و میزان آپوپتوزیس را در قلب رت تحت تاثیر قرار می‏دهد

6.         اثرات افزایش سن و دوازده ماه ورزش بر استرس اکسیداتیو در بافت قلب موش صحرایی

7.         نقش چهار هفته ورزش مقاومتی در محافظت قلبی در برابر آسیب ایسکمی- پرفیوژن مجدد

 1. Diabetes-induced oxidative stress in the hippocampus: preventive or therapeutic effect of exercise?

 2. There is positive correlation between miR-155 and NF-kB in diabetic renal kidney.

 3. The effect of long-term resveratrol administration on oxidative stress in type 2 diabetic rat sciatic nerve

Anti-inflammatory Properties of Resveratrol Improve the Treatment of Diabetic Retinopathy


 1. بررسي اثرات ورزش منظم بر ميزان استرس اكسيداتيو در قلب رت‌هاي نر.

 2. بررسي اثرات ورزش منظم بر ميزان آپوپتوزيس و پروتئين‌هاي استرسي70 در قلب رت‌هاي نر.

 3. اثر ورزش مقاومتی بر آسيب ناشي از ايسكيمي- خونرسانيمجدد در قلب

 4. اثر ورزش مقاومتی كوتاه و درازمدت بر استرس اكسيداتيو و عملكرد قلب رت

 5. اثر تجويز درازمدت resveratrol بر التهاب ريوي ناشي از ديابت

 6. اثر تجويز درازمدت resveratrol بر نوروپاتي محيطي، استرس اكسيداتيو و ميانجي‌هاي التهابي در رت‌هاي ديابتي

 7. اثر تجويز درازمدت resveratrol بر نفروپاتي ديابتي در رت‌هاي نر

 8. اثر تجويز درازمدت resveratrol بر پاسخ انقباضي و سايتوكاينهاي پيش برنده التهاب در آئورت رتهاي ديابتي

 9. اثر تجويز درازمدت resveratrol بر استرس اكسيداتيو، سايتوكاينهاي پيش برنده التهاب، فراساختار و عملكرد كبد در رتهاي ديابتي

 10. اثر تجويز درازمدت resveratrol بر رتينوپاتي، استرس اكسيداتيو و ميانجي‌هاي التهابي در چشم رت‌هاي ديابتي

 11. بررسي اثر تجويز  Resveratrol بر میزان  miR-146a، miR-155  و میزان  mRNAهای NF-κB، TRAF6 و IRAK1 در التهاب ريوي و قلبی ناشي از ديابت.

 12. بررسي میزان miR-146a و میزان mRNAهای NF-κB، TRAF6 و IRAK1 در کلیه و عصب سیاتیک رتهای دیابتی

 13. نقش  microRNA-146aبر بیان ژن فاکتور هسته‏ای کاپای نوع B در سلول‏های اندوتلیال عروقی بند ناف انسانی طی هایپرگلایسمی

 14. اثر  miR-146a بر میزانNF-κB، COX2، iNOS، ICAM1 و آپوپتوزیس القا شده با هایپرگلایسمی در سلول‏های اندوتلیال عروقی بند ناف انسانی

   15.    اثر  miR-146aبر بیان ژن TRAF-6 و IRAK-1 در سلول‏های اندوتلیال عروقی بند ناف انسانی طی هایپرگلایسمی   


مبانی فیزیولوژی پزشکی، انتشارات گلبان، ویراست اول، 1387 -  ویراست دوم، چاپ اول، 1390


1. فیزیولوژی سلول برای دانشجویان دکتری حرفه‏ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و دانشجویان کارشناسی ارشد و PhD رشته فیزیولوژی

2. فیزیولوژی قلب و گردش خون برای دانشجویان دکتری حرفه‏ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی

3. فیزیولوژی اعصاب برای دانشجویان پزشکی

4. روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی ارشد و PhD رشته فیزیولوژی

5. روش کار با حیوانات آزمایشگاهی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی

6. فیزیولوژی عمومی برای دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد رشته‏های پرستاری، مامایی، تغذیه، پیراپزشکی و دستیاران رشته دندانپزشکی


استرس اکسیداتیو،  التهاب و مرگ سلولی 


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.