عکس
دکتر مهدی زارع تعداد بازدید: 1705
آخرین بروز رسانی : 1397/02/19
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی بهداشت حرفه اي
گروه آموزشی : بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
ایمیل : mzare56@gmail.com
تلفن : 076-33338583

 

- معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

- مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

- رییس کمیته کارشناسی و بودجه طرحهای تحقیقاتی

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


1- The influence of CYP1A1 and GSTM1 polymorphism on the concentration of urinary 1-hydroxypyrene in cPAHs exposed Iranian anode plant workers. Molecular and Cellular Toxicology. September 2013, Volume 9, Issue 3, pp 303-309

2- Levels of p53 protein as biomarker in plasma of workers exposed to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. Toxicological and Environmental Chemistry. 2012. 1-7

3-  Urinary 1-hydroxypyrene as biomarker of carcinogenic polycyclic hydrocarbons in Iranian anode plant workers. International Journal of Environmental Health Engineering. Vol. 1, issue 5. 2012. 1-5

4-   Outdoor investigation of air quality around Bandar Abbas- oil refinery. International Journal of Environmental Health Engineering. Vol 1, issue 1. 2012. 46-50

5-  An ergonomic study in building demolition: assessment of musculoskeletal disorders risk factors by PATH method. Vol 1, issue 5. 2012. 1-5

6-  Investigating toxicity and antibacterial aspects of nano ZnO, Tio2 and CuO with four bacterial species. Journal of Basic and Applied Sciences Research. 2013. 3(2): 221-226.

7-  Environmental characteristics of anopheline mosquito larval habitats in a malaria endemic area in Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. (2013)510-515

8-  First Report of Pharyngostomy Wound Myiasis Caused by   Chrysomya bezziana (Diptera: Calliphoridae) in Iran. J Arthropod-Borne Dis. 2013 Aug 31;7(2):194-8

9-Characterization of larval habitats for anopheline mosquitoes in a malarious area under elimination program in the southeast of Iran, Asian Pacific journal of tropical biomedicine, 2014, 4, S73-S80

10- Job stress and its relationship with Job satisfaction in workers of a refinery control room. Life Science Journal 2014;11(3): 208/213

11- Community knowledge and practices regarding malaria and long-lasting insecticidal nets during malaria elimination programme in an endemic area in Iran. Malaria Journal ,2014, 13:511

            12-The Effect of Educational Intervention Based on the Transtheoretical Model on Stages of Change of Physical                 Activity in a Sample of Employees in Iran. Health Scope,2016, 5, 2.

 

            13- Topographical distribution of anopheline mosquitoes in an area under elimination programme in the south of               Iran. Journal ,VOL,NO: Malaria Journal, 2015, 14,262. 

           14- Insecticide susceptibility of Anopheles stephensi to DDT and current insecticides in an elimination area in Iran

            Parasites and Vectors ,2016, 9, 1.

 

           15-Simplification and sensitivity study of Alamar Blue bioassay for toxicity assessment in liquid media.

           Desalination and Water Treatment, 2016, 57,23.

           16-GIS based analysis of Intercity Fatal Road Traffic Accidents in Iran

           Journal of Medicine and Lifes,2015, 9, Special Issue 2 - بررسی شاخصهای نوین پایش سمیت ژنتیکی در کارگران مواجهه یافته با هیدروکربنهای چندحلقه ای آروماتیک (1389)

- ارزیابی و کنترل عوامل ارگونومیک در اتاقهای کنترل پالایشگاه(، 1387)

- بررسی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اسکله شهید باهنر بندرعباس با استفاده از روش RULA  (1386 )

- بررسی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس (،1386 )

- تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی رفتاری برنامه ریزی شده بر نحوه صحیح حمل دستی بار در کارگران شاغل در اسکله شهید باهنر بندرعباس، (1389)

- بررسی تاثیر مداخله اموزشی از طریق همسانان بر رفتارهای ناایمن کارگران در کارگاه مرکزی شرکت پالایش نفت بندر عباس، (1392)

- بررسی روند و توزیع مکانی حوادث ترافیکی در یک دوره ده ساله با استفاده از نرم افزار GIS،(1394)


ایمنی زیستی در آزمایشگاه - انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

محیطهای حرارتی انسان - انتشارات دانشگاه تهران

 


- سم شناسی شغلی

- تهویه صنعتی

- زبان تخصصی

- تنش های حرارتی در محیط کار

- کلیات بهداشت حرفه ای


-     بررسی و معرفی بیومارکرهای مواجهه، اثر و حساسیت در مواجهه با عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار در گروههای مختلف شغلی

-    بررسي مواجهه شغلي با آلاينده هاي شيميايي (گازها، بخارات، گردو غبارو...) در محيط هاي كاري و ارائه راه هاي كنترلی

 


- رتبه اول کشوری در آزمون ورودی دکترای تخصصی سال 1386

- استاد نمونه دانشکده بهداشت (1391)

new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.