عکس
دکتر نسرین داوری دولت آبادی تعداد بازدید: 2138
آخرین بروز رسانی : 1396/06/21
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی مديريت اطلاعات سلامت
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
محـل خـدمت : -
سـمت اجرایی : مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز
ایمیل : n_davari@hums.ac.ir
تلفن : ٠٧۶٣٣۶۶۶٣۶٧
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

عضو کميته تخصصی مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1382

عضو کميته فرعی آموزشی جهت تدوين گزارش سالانه هيآت امنای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1382

عضو کميته تدوين کتابچه راهنمای آموزشی دانشکده پرستاری، مامایی و پيراپزشکی سال 1384

عضو فعال انجمن علمي مدارك پزشكي ايران

نماينده دانشکده پرستاری، ماماْيي و پيراپزشکی جهت تدوين کتب حاوی مشخصات دانشکده های زير مجموعه حوزه معاونت آموزشی سال 1384

عضو کميته مرکزی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1385

عضو کميته صرفه جويی دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان سال 1385

عضو کميته ارزشيابی آزمونهاي دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي  سال 1386

دبير کميته علمی اولين همايش منطقه ای مديريت اطلاعات بهداشتی و مديريت خدمات بهداشتی سال 1386

عضو کميته ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي  سال 1387

دبير كميته انتشارات دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان سال 1387

عضوشوراي پژوهشي دانشكده پيراپزشكي سال 1387

رابط آماري معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان سال 1388

 

عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی1393

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 1393

مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1393

عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1393

عضو شورای اخلاق در پژوهش به مدت سه سال 1393

مدیر مسئول مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین 1393

استاد مشاور دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت 1393

عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1393

دبیرکمیته کارشناسی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1393

گواهی حضور در 5 جلسه شورای پژوهشی معادل 10 ساعت حضور فعال در نیمه دوم سال 1393

عضو کارگروه مباحث کارشناسی مرتبط با " اصلاح سیستم ها و فرایند، بهبود بهره وری، برنامه ریزی و مدیریت عملکرد ....... و توسعه مدیران" 1394

عضو کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل معاونت تحقیقات و فناوری  1394


رديف

عنوان مقاله (فارسی)

نام مجله

سال چاپ

شماره

فصل

1

ميزان آگاهی مديران بيمارستانهای دولتی و خصوصی استان هرمزگان نسبت به عملکرد بخش مدارک پزشکی

علوم پزشکی هرمزگان

هشتم

چهارم

زمستان 1383

2

وضعيت بخش مدارک پزشکی بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

علوم پزشکی هرمزگان

نهم

سوم

پاييز 1384

3

بررسی ميزان رضايت دانشجويان از خدمات کتابخانه ای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مجله الکترونيکی نشر کتابدار

-

-

1384

4

اثر عوامل محيطی بر وضعيت پرونده های پزشکی بايگانی بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1382

علوم پزشکی هرمزگان

دهم

سوم

پاييز 1385

 

5

تحليل استنادي پايان نامه هاي دكتراي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

علوم پزشکی هرمزگان

دوازدهم

سوم

پاييز 1387

6

بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان مراکز درمانی ایران

علوم پزشکی هرمزگان

هجدهم

سوم

1393

7

مطالعه تطبیقی پست های سازمانی مرتبط با بخش مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت بیمارستانها و ارائه پیشنهاد برای ایران

 

علوم پزشکی هرمزگان

نوزدهم

دوم

1394

8

بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت سلامت سالمندان ایران: یک مطالعه کیفی

اطلاع رسانی پزشکی نوین

اول

سوم

1394

9

حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستانهای آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

دوم

دوم

1394

 
 
 

Year/Vol./No.

Title of journal

Title of article

No.

2013:10(75).

Life Science Journal

HIS Interoperability among Health Care Centers: Case of Iran

1

2013 Sep: 21(3).

 

ACTA INFORM MED

The Effect of Educational Intervention on Medical Diagnosis Recording among Residents

2

2013, vol. 18, iss. 50, pp. 18-28.

Medicinski glasnik

Health information system to improve elderly health: Study of health information system in us to setup standard for developing countries

3

2016,Issu 1

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL

Health information management system, elderly health sector: A qualitative study in Iran

4

 

 Vol. 1, 2015- Page 375-385

AYER

 

 Theoretical Approach to Elderly Care Management Information Systems: Lesson learned from literature review

5

2015 DEC; 23(6): 393-397

ACTA INFORM MED

The Comparison of the Minimum Data Set for Elderly Health in Selected Countries

6

 

 


                  عنوان همايش                 

زمان برگزاری همايش

عنوان مقاله

نوع پذيرش مقاله

نويسنده

چهارمين همايش سراسری مدارک پزشکی

ديماه 1382

بررسی وضعيت مستندسازی در بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

پوستر

دوم

دومين همايش دانشجويان مدارک پزشکی سراسر کشور

3 2 ديماه 1385

نقش فن آوری اطلاعات در تهيه آمار بيمارستان و ارائه مدل اجرايی

سخنراني

اول

اولين کنگره کشوری دخانيات و سلامت

14/10/86 12/10/86

استعمال دخانيات در زنان و پيامدهای سوء آن

پوستر

اول

اولين همايش منطقه ای مديريت اطلاعات بهداشتی و مديريت خدمات بهداشتی

12/12/86

معماری زير ساختهای پرونده الکترونيک سلامت

پوستر

اول

اولين همايش منطقه ای مديريت اطلاعات بهداشتی و مديريت خدمات بهداشتی

12/12/86

HIS

پوستر

دوم

اولين همايش منطقه ای مديريت اطلاعات بهداشتی و مديريت خدمات بهداشتی

12/12/86

بررسی تاثير بکارگيری برنامه نرم افزاری توليد گزارشات آماری بر عملکرد واحد آمار بخش مدارک پزشکی بيمارستان شريعتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

سخنرانی

دوم

اولين همايش منطقه ای مديريت اطلاعات بهداشتی و مديريت خدمات بهداشتی

12/12/86

ارزيابی ثبت اطلاعات در فرم پذيرش و خلاصه ترخيص در بيمارستان شهيد محمدی در سال 1385

پوستر

دوم

 

اولين كنگره سراسري قصورات پزشكي و چالشهاي مرتبط با آن

6 4 ديماه 1387

بررسي ميزان رعايت حقوق بيماران در بخش مدارك پزشكي بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

پوستر

دوم

اولين كنگره بين المللي پزشكي قانوني

6- 4 خرداد ماه 1388

تعيين تطابق اخلاق پزشكي ايران با ساير كشورها

پوستر

دوم

اولين كنگره بين المللي پزشكي قانونی

6- 4 خرداد ماه 1388

خطاهاي دارويي

پوستر

دوم

اولين كنگره سراسري قصورات پزشكي و چالشهاي مرتبط با آن

6 4 ديماه 1387

تعيين تطابق اخلاق پزشكي ايران با ساير كشورها

چاپ شده در كتاب خلاصه مقالات

دوم

اولين كنگره سراسري قصورات پزشكي و چالشهاي مرتبط با آن

6 4 ديماه 1387

بررسي مقايسه اي عناصر اطلاعاتي گواهي فوت ايران با استانداردهاي جهاني و ارائه مدل پيشنهادي براي ايران

چاپ شده در كتاب خلاصه مقالات

دوم

اولين كنگره سراسري قصورات پزشكي و چالشهاي مرتبط با آن

6 4 ديماه 1387

جنبه هاي قانوني مدارك پزشكي

چاپ شده در كتاب خلاصه مقالات

اول

سومین گردهمایی مسئولین و کارشناسان آمار و مدارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

اسفند1392

بررسی ساختار سازمانی بخش فناوری اطلاعات بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران

چاپ شده در كتاب خلاصه مقالات

اول

 

دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکی و چهارمین همایش شهید مطهری مشهد

1390

بررسی تاثیر آموزش اصول تشخیص نویسی بر عملکرد و آگاهی دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

پوستر

اول

همایش بین المللی ثبت سرطان جمعیتی

1394

The feasibility of the implementation of population based cancer registry of pathology reports in Bandar Abbas

پوستر

دوم

 

رديف

عنوان طرح

نوع همکاری

تاريخ تصويب

1

بررسی ميزان آگاهی و نگرش مديران بيمارستانهای دولتی و خصوصی استان هرمزگان نسبت به بخش آمار و مدارک پزشکی

مجری طرح

30/11/81

 

2

بررسی وضعيت بخش مدارک پزشکی بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مجری طرح

4/10/82

3

بررسی اثر عوامل محيطی پرونده های پزشکی بايگانی بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مجری طرح

9/4/83

4

تحليل استنادی پايان نامه های دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

همکار اول

22/2/83

5

بررسی وضعيت مستندسازی عناصر اطلاعاتی تشخيصی فرمهای پذيرش و خلاصه ترخيص و خلاصه پرونده مدارک پزشکی بيماران بستری در بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 1381

همکار اول

1381

6

بررسی ميزان آگاهی پزشکان شهر بندرعباس از 150 علت مرگ و مير و ثبت گواهی فوت

همکار اول

22/2/83

7

بررسی تاثير دوره بازآموزی اصول تشخيص نويسی بر ميزان آگاهی و عملکرد دستياران تخصصی بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مجری طرح

14/12/85

8

بررسي الگوي بيمار بستري بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در طي سالهاي 86 -1382

همکار اول

24/2/88

9

بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان مراکز درمانی ایران

همکار اول

سال 1392-1389

10

بررسی ساختار سازمانی بخش فناوری اطلاعات بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران و ارائه الگو

مجری طرح

سال 1392-1389

11

امکان سنجی پزشکی از راه دور در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 89

همکار اول

1389

12

مطالعه تطبیقی پست های سازمانی مرتبط با بخش مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت بیمارستانها و ارائه پیشنهاد برای ایران

 

مجری

91-1390

13

بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان مراکز درمانی ایران

همکار اول

91-1390

14

تخمین کارایی فنی بیمارستان های عمومی استان هرمزگان بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها DEA

همکار اول

1394

 

 

1384  " کتابچه برنامه جامع درسي نيمسال دوم 85 -1384 دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي"، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

1384  " کتابچه راهنماي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی"، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

1385  " کتابچه برنامه جامع درسي نيمسال اول 86 -1385 دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي"، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

1385     " روش تحقيق در علوم پزشکی"  با همکاری مهربان شاهی و دکتر شهرام زارع  . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

1387    " درسنامه جامع مدارك پزشكي مقطع كارداني به كارشناسي  ( بانك سوالات)" . انتشارات انديشه رفيع.

1394     "پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان". انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.


- 8 ساعت تدريس مطالب كارگاه  آموزشی مستندسازی مدارک پزشکی در سازمان تآمين اجتماعی سال 1384

-  ارائه سخنرانی ( آموزشی ) در كارگاه  بازآموزی اصول تشخيص نويسی برای دستياران تخصصي سال 1386

- ارائه سخنرانی ( آموزشی ) در كارگاه بازآموزی اصول تشخيص نويسی برای دستياران تخصصی سال 1385

- ارائه سخنراني آموزشي در كارگاه روش تحقيق در علوم پزشكي در سال 1387

- ارائه سخنراني آموزشي در كارگاه اصول مستند سازي در سال 1387

کلیه دروس تخصصی و پایه رشته مدارک پزشکی 

کارآموزی در عرصه 

 

- 2 ساعت تدریس در کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی اسفند 1393

دروس اختصاصی از جمله 

اصطلاحات پزشکی 

اصطلاحات پزشکی 2

کیفیت داده سیستم های اطلاعات

مدارک پزشکی 3

مدیریت اطلاعات سلامت 1

مدیریت اطلاعات سلامت 2

مدیریت بخش مدارک پزشکی

روش تحقیق 

 


تحقیق در خصوص طراحی و تحلیل سیستم های اطلاعات سلامت


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.