عکس
دکتر نسرین داوری دولت آبادی تعداد بازدید: 3003
آخرین بروز رسانی : 1397/12/27
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی مديريت اطلاعات سلامت
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
محـل خـدمت : -
سـمت اجرایی : مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
ایمیل : n.davari@hums.ac.ir
تلفن : ٠٧۶٣٣۶۶۶٣۶٧
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

نوع استخدام

تمام وقت
پاره وقت

مرتبه دانشگاهي

سمت

تاريخ

جمع مدت

محل خدمت

ملاحظات

از

تا

سال

ماه

طرح نیروی انسانی

-

-

مسیول پذیرش درمانگاه

11/08/74

30/11/74

-

3 ماه  و 19 روز

درمانگاه امیرالمومنین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

طرح نیروی انسانی

-

-

کارشناس آمار

5/03/77

1/12/78

1

8

مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

قراردادی

-

-

 

کارشناس آمار

19/03/79

30/07/79

-

 

4 ماه و 11 روز

بیمارستان امین وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

قراردادی

-

-

کارشناس پژوهش دانشگاه

16/07/1381

03/11/1383

2

4

معاونت آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

پیمانی

تمام وقت

مربی

عضو هیات علمی

26/06/1384

30/06/1393

9

 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

مدیر توسعه پژوهش وارزیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

01/07/1393

19/06/1396

3

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

11/08/1393

19/06/1396

2

 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

مدیر توسعه پژوهش وارزیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

20/08/1393

19/06/1396

3

11

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

مدیر توسعه پژوهش وارزیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

20/06/1396

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو هیات تحریریه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

01/07/1396

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

مدیر مسئول مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

14/08/1393

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

14/08/1393

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

استاد مشاور دانشجویان

26/06/1393

تا کنون

 

 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی دانشگاه

01/08/1393

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی

05/10/1395

تا کنون

 

 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

01/09/1393

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته پژوهش در آموزش

10/09/1393

تا کنون

 

 

معاونت آموزشی دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کارگروه "اصلاح سیستم ها و فرایند، بهبود بهره وری، برنامه ریزی و مدیریت عملکرد، ....و توسعه مدیران"

11/06/1394

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

30/06/1394

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو شورای تخصصی دانشجویی

15/06/1395

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته ثبت بیماری های دانشگاه

02/12/1394

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته کارشناسی بودجه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه

24/09/1393

تاکنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

دبیر اجرایی دومین همایش ملی" برنامه تحول نظام سلامت"

06/11/1394

14/02/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی / قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه

24/09/1393

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی / قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته HSR و تحقیقات کاربردی دانشگاه

19/10/1395

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

دبیر اجرایی هفته پژوهش

1/08/1394

14/10/1394

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

دبیر اجرایی نخستین کارگاه توانمند سازی کارشناسان کمیته های اخلاق در پژوهش

17/09/1395

19/09/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

مدیر اجرایی هفتمین کنگره کشوری همکار جنوب

24/09/1395

26/09/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

داور حضوری در پنل سخنرانی هفتمین کنگره کشوری همکار جنوب

24/09/1395

26/09/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

مدیر اجرایی کنگره کشوری دانشجویی مرور نظام مند

24/09/1395

26/09/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

داور بخش پژوهشی جشنواره دانشجوی نمونه سال  95

21/09/1395

30/09/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته داوری نخستین همایش تحلیلگر برتر آماری

23/07/1396

01/08/1396

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

داور بخش پژوهشی جشنواره دانشجوی نمونه سال  96

06/09/1396

30/09/1396

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

رابط امر به معروف از طرف معاون دانشجویی فرهنگی

19/10/1396

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته علمی "سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت" که در سال 1397

16/11/96

7/10/97

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

امضاء عضوهيئت علمي :

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


1-عنوان مقاله : بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان مراکز درمانی ایران

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دوره 18، شماره   3، سال 1393

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: فرحناز صدوقی ، مهربان شاهی ، نسرین داوری دولت آیادی، کمال ابراهیمی

سال انتشار مجله :  1393

نوع مقاله : مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5                                                                                                                       

2-عنوان مقاله : مقایسه حداقل داده‌های سلامت سالمندان در کشورهای منتخب

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله علمی پژوهشی انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی ، دوره2، شماره   4 ، 1394

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:  فرحناز صدوقی، مریم احمدی، مهربان شاهی، نسرین داوری دولت آبادی

سال انتشار مجله : 1394

نوع مقاله : مقاله تحقيقي  5گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شدهT  متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5                                                                                                                        

3-عنوان مقاله : حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستانهای آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله علمی پژوهشی انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی ، دوره شماره سال 1394

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: مهربان شاهی، فرحناز صدوقی، مریم احمدی، ، نسرین داوری دولت آبادی

سال انتشار مجله :  1394

نوع مقاله :مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5                                                                                                                        

 

4-عنوان مقاله : بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت سلامت سالمندان ایران

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، دوره 2، شماره سال 1395

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: فرحناز صدوقی، مریم احمدی، مهربان شاهی، نسرین داوری دولت آبادی

سال انتشار مجله :  1395

نوع مقاله :مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5                                                             

5-عنوان مقاله : بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه اجرای پزشکی از راه دور

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، دوره 3، شماره سال 1396

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: مریم یوسف زاده، محسن آزاد، نسرین داوری دولت آبادی

سال انتشار مجله :  1396

نوع مقاله :مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5

6-عنوان مقاله : بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان دختردانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در رابطه با عوامل خطر، تشخیص زودرس و روش هاي پیشگیري از سرطان پستان

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، دوره 3، شماره سال 1396

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: سیما ترکی زاده، زهرا سلطانیان، نسرین داوری دولت آبادی

سال انتشار مجله :  1396

نوع مقاله :مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5

7-عنوان مقاله : يادگيري تيمي اعضاي هيئت علمي؛ يك گام به سمت دانشگاههاي يادگيرنده

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي ، دوره 4، شماره سال 1396

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: نسرین داوری دولت آبادی، رقیه ملایی

سال انتشار مجله :  1396

نوع مقاله :مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5

 

 
 

1- Theoretical Approach to Elderly Care Management Information Systems: Lesson learned from literature review

 Journal ,VOL,NO AYER Vol. 1 Page 375-385

Authors : Farahnaz Sadoughi , Nasrin Davaridolatabadi, Maryam Ahmadi, Mehraban Shahi

Year of publication: 2015

Review Article T       Original Article  5    Meta Analysis 5           Case Report 5           Short communication  5              Editorial5      Others5

Index:ISI

IF: 0.28

2- The Comparison of the Minimum Data Set for Elderly Health in Selected Countries

Journal ,VOL,NO ACTA INFORM MED Vol,23  , No.6 Pages:393-397

Authors : Farahnaz Sadoughi1, Mehraban Shahi, Maryam Ahmadi, Nasrin Davaridolatabadi

Year of publication: 2015

Review Article T       Original Article 5         Meta Analysis 5           Case Report 5           Short communication  5              Editorial5      Others5

Index:ISI , Pubmed, Scopus

IF:

3- Health information management system, elderly health sector: A qualitative study in Iran

Journal ,VOL,NO IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL  Vol.18  , No.2

Authors : Farahnaz Sadoughi, Mehraban Shahi, Maryam Ahmadi, Nasrin Davaridolatabadi

Year of publication: 2016

Review Article5       Original Article T         Meta Analysis 5           Case Report 5           Short communication  5              Editorial5      Others5

Index:ISI , Pubmed, Scopus

IF:

 

 

 

 

 

 

4- Effectiveness of Information Technology (IT) in the healthcare system: Faculty members’ attitude at Hormozgan University of Medical Sciences

Journal ,VOL,NO International Journal of PharmTech Research   Vol.9 , No.1

Authors : Mahshid Sarafraz, Niloufar Choobin, Nasrin Davaridolatabadi, Zahra Atazadegan

Year of publication: 2016

Review Article5       Original Article T         Meta Analysis 5           Case Report 5           Short communication  5              Editorial5      Others5

Index: Scopus

IF:

 

5- Evaluating the effectiveness of the Diploma-In-Research course on university students’ research-based awareness and performance

Journal ,VOL,NO International Electronic JournaI of Medicine  Vol.5  , No.3 ,

Authors : Zahra Atazadegan Jahromi, Nasrin Davaridolatabadi, Zahra Jabbare Naserou

Year of publication: 2016

Review Article5       Original Article T         Meta Analysis 5           Case Report 5           Short communication  5              Editorial5      Others5

Index:Index Copernicus

6- Association between body mass index (BMI) and duration of pregnancy in women referred to Shariati Hospital in Bandar Abbas

Journal ,VOL,NO Electronic Physician  Vol.9  , No.1

Authors : Arefeh Shahi, Fatemeh Dabiri, Azita Kamjoo, Asieh Pormehr Yabandeh, Zahra Khademi, Nasrin Davaridolatabadi

Year of publication: 2017

Review Article5       Original Article T         Meta Analysis 5           Case Report 5           Short communication  5              Editorial5      Others5

Index: Pubmed

7- A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran

Journal ,VOL,NO Journal of Hormozgan University of Medical Sciences  Vol. 19 , No.2

Authors : F. Sadoughi,  N. Davaridolatabadi,  A. Sheikhtaheri,  M.R. Maleki,  M. Shahi,

Year of publication: 2015

Review Article5       Original Article T         Meta Analysis 5           Case Report 5           Short communication  5              Editorial5      Others5

Index: Index Copernicus

 
 
 
 

 


 

رديف

دعوت يا ماموريت

تاريخ

موضوع بحث مجمع

محل برگزاري

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

خلاصه سخنراني يا متن كامل

امتياز

 

 

1

 

The 8thAPOCP Regional Conference, Cancer Control in West Asia

November 1-3,2015

 

The feasibility of the implementation of population based cancer registry of pathology reports in Bandar Abbas

Tehran,Iran

Mehraban Shahi, Nasrin Davaridolatabadi, Maedeh Hashemipour

 

Poster

 

 

 

2

ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور

شهریور 94

نقش سواد فناوری اطلاعات در سلامت فردی ، از دیدگاه بیماران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1394

زنجان

زهرا عطازادگان، زهرا جباره، نسرین داوری دولت آبادی

 

پوستر

 

 

 

 

4

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی

31/06/1395

فعالیتهای یادگیری تیمی بیرونی اعضای هیات علمی دانشگاه ها

شیراز

رقیه ملایی، نسرین داوری دولت آبادی

 

 

Poster

 

 

 

5

The 38thAnnual IACR Conference

October 2016 19-21

Investigating the Compatibility of Application Elements in Pathology Labs and Cancer Registry Minimum Data Set

Marrakesh, Morocco

Nasrin Davaridolatabadi,Abdolazim Nejatizadeh, Mehraban Shahi, Maedeh Hashemipour

 

Poster

 

 

6

The 38thAnnual IACR Conference

October 2016 19-21

Status of coding quality of population- based cancer registry in Southern Iran

Marrakesh, Morocco

Mehraban Shahi, Nasrin Davaridolatabadi,  Maedeh Hashemipouri, Mehri Ansar, Nade Alishan

 

Poster

 

 

7

The 38thAnnual IACR Conference

October 2016 19-21

Accuracy of hospital records as a data sources for population- based cancer registry in Hormozgan

Marrakesh, Morocco

Nasrin Davaridolatabadi,Abdolazim Nejatizadeh, Mehraban Shahi, Maedeh Hashemipour

 

Poster

 

 

 

8

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

ارزیابی اثربخشی سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس از دیدگاه کاربران در سال 1395

بندرعباس

فاطمه السادات هاشمی، نسرین داوری دولت آبادی، محسن آزاد

پوستر

 

 

 

9

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری از خدمات پزشکی و پرستاری در بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس 1395

بندرعباس

فاطمه شیوخی، نسرین داوری دولت آبادی، محسن آزاد

پوستر

 

 

 

 

10

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

نقش استفاده از سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی در ارتقای کیفیت اطلاعات بهداشتی و درمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های تابعه دانشگاه

بندرعباس

سارا هادی پور، نسرین داوری دولت آبادی

 

سخنرانی

 

 

 

11

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان دختر دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی در رابطه با عوامل خطر، تشخیص زودرس و روش های پیشگیری از سرطان پستان

بندرعباس

سیما ترکی زاده، زهرا سلطانیان، نسرین داوری دولت آبادی

پوستر

 

 

 

12

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

بررسی میزان استفاده دانشجویان از تلفن همراه جهت یادگیری دروس در دانشکده پرستاری-مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

بندرعباس

زهرا سلطانیان، سیما ترکی زاده، نسرین داوری دولت آبادی

 

پوستر

 

 

 

13

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

بررسی نیازهای آموزشی بیماران دیابتی واقع در مرکز بیماریهای خاص بیمارستان شهید محمدی در سال 1395

بندرعباس

زهرا سلطانیان، سیما ترکی زاده، نسرین داوری دولت آبادی

 

پوستر

 

 

 

14

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

بررسی استفاده و رضایت از طب مکمل در بهبود بیماران سرطانی از دیدگاه بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی امید وابسته به بیمارستان آموزشی درمانی شهید محمدی و بیمارستان آموزشی درمانی کودکان بندر عباس

بندرعباس

فائزه تسلیمی، نسرین داوری دولت آبادی

 

پوستر

 

 

 

15

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

بررسی رعایت اخلاق پژوهش در طرح نامه های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

بندرعباس

 

لیلا جبا، نسرین داوری دولت آبادی، مجید سرنی زاده

پوستر

 

 

 

16

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای آموزش اخلاق پزشکی از نظر اعضای هیات علمی

بندرعباس

رقیه ملایی، نسرین داوری دولت آبادی

پوستر

 

 

 

 

17

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

بررسی عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارویی پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های تابعه دانشگاه

بندرعباس

سیما کریمی، نسرین داوری دولت آبادی

سخنرانی

 

 

 

18

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

بررسی عوامل مصرف سیگار و مواد مخدر بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

بندرعباس

علیرضا نوبخت، نسرین داوری دولت آبادی

 

سخنرانی

 

 

 

19

هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

26-24 آذر 1395

 

بررسی کمی داده های موجود در گواهی فوت بیمارستان 12 فروردین کهنوج

بندرعباس

نرگس آژده، مرضیه محمودی، نسرین داوری دولت آبادی

 

پوستر

 

 

 

20

اولین کنگره بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت

بهمن 1395

بررسی میزان صحت کدگذاری های ICD-O-3 گزارشات پاتولوژی در سیستم اطلاعات آزمایشگاهی

مشهد

مهربان شاهی، نسرین داوری دولت آبادی، مهری انصاری، طیبه بنی اسدی، مائده هاشمی پور

 

سخنرانی

 

 

 

21

اولین کنگره بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت

بهمن 1395

بررسی میزان رعایت الزامات اطلاعاتی ثبت سرطان جمعیتی در مدارک پزشکی بیماران

مشهد

مهربان شاهی، نسرین داوری دولت آبادی، مهری انصاری، فرید خرمی، مائده هاشمی پور

 

پوستر

 

 

22

هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات جنوب کشور

بهمن 1396

بررسی استفاده از طب مکمل در بهبود بیماران سرطانی از دیدگاه مراجعین به مرکز درمانی امید

جهرم

فائزه تسلیمی، نسرین داوری دولت آبادی

سخنرانی

 

 

23

هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات جنوب کشور

بهمن 1396

طراحی و اجرای نرم افزار ردیابی مهره های گردن و کمر در تصاویر فلوروسکوپی ستون فقرات

جهرم

محمد مهدی بلالی، بهروز علیزاده، یوسف سادات، آزاده بشیری، مهربان شاهی، نسرین داوری دولت آبادی

سخنرانی

 

 

24

هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات جنوب کشور

بهمن 1396

همکاری سازمانی HIS در مراکز بهداشتی درمانی: مورد ایران

جهرم

سمیه دهقانی سیاهکی، مهربان شاهی، نسرین داوری دولت آبادی، فرحناز صدوقی، کمال ابراهیمی

پوستر

 

 

25

هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات جنوب کشور

بهمن 1396

بررسی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

جهرم

فاطمه چاجی چور، المیرا بلند گرامی، نرگس اله آبدی، نسرین داوری

الکترونیک

 

امضاء عضو هيات علمي:

امضاء دبير كميته منتخب دانشكده:

 

 

 
 

رديف

عنوان طرح

نوع همکاری

تاريخ تصويب

1

بررسی ميزان آگاهی و نگرش مديران بيمارستانهای دولتی و خصوصی استان هرمزگان نسبت به بخش آمار و مدارک پزشکی

مجری طرح

30/11/81

 

2

بررسی وضعيت بخش مدارک پزشکی بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مجری طرح

4/10/82

3

بررسی اثر عوامل محيطی پرونده های پزشکی بايگانی بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مجری طرح

9/4/83

4

تحليل استنادی پايان نامه های دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

همکار اول

22/2/83

5

بررسی وضعيت مستندسازی عناصر اطلاعاتی تشخيصی فرمهای پذيرش و خلاصه ترخيص و خلاصه پرونده مدارک پزشکی بيماران بستری در بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 1381

همکار اول

1381

6

بررسی ميزان آگاهی پزشکان شهر بندرعباس از 150 علت مرگ و مير و ثبت گواهی فوت

همکار اول

22/2/83

7

بررسی تاثير دوره بازآموزی اصول تشخيص نويسی بر ميزان آگاهی و عملکرد دستياران تخصصی بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مجری طرح

14/12/85

8

بررسي الگوي بيمار بستري بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در طي سالهاي 86 -1382

همکار اول

24/2/88

9

بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان مراکز درمانی ایران

همکار اول

سال 1392-1389

10

بررسی ساختار سازمانی بخش فناوری اطلاعات بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران و ارائه الگو

مجری طرح

سال 1392-1389

11

امکان سنجی پزشکی از راه دور در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 89

همکار اول

1389

12

مطالعه تطبیقی پست های سازمانی مرتبط با بخش مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت بیمارستانها و ارائه پیشنهاد برای ایران

 

مجری

91-1390

13

بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان مراکز درمانی ایران

همکار اول

91-1390

14

تخمین کارایی فنی بیمارستان های عمومی استان هرمزگان بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها DEA

همکار اول

1394

 

 

1384  " کتابچه برنامه جامع درسي نيمسال دوم 85 -1384 دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي"، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

1384  " کتابچه راهنماي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی"، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

1385  " کتابچه برنامه جامع درسي نيمسال اول 86 -1385 دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي"، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

1385     " روش تحقيق در علوم پزشکی"  با همکاری مهربان شاهی و دکتر شهرام زارع  . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

1387    " درسنامه جامع مدارك پزشكي مقطع كارداني به كارشناسي  ( بانك سوالات)" . انتشارات انديشه رفيع.

1394     "پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان". انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.


- 8 ساعت تدريس مطالب كارگاه  آموزشی مستندسازی مدارک پزشکی در سازمان تآمين اجتماعی سال 1384

-  ارائه سخنرانی ( آموزشی ) در كارگاه  بازآموزی اصول تشخيص نويسی برای دستياران تخصصي سال 1386

- ارائه سخنرانی ( آموزشی ) در كارگاه بازآموزی اصول تشخيص نويسی برای دستياران تخصصی سال 1385

- ارائه سخنراني آموزشي در كارگاه روش تحقيق در علوم پزشكي در سال 1387

- ارائه سخنراني آموزشي در كارگاه اصول مستند سازي در سال 1387

کلیه دروس تخصصی و پایه رشته مدارک پزشکی 

کارآموزی در عرصه 

 

- 2 ساعت تدریس در کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی اسفند 1393

دروس اختصاصی از جمله 

اصطلاحات پزشکی 

اصطلاحات پزشکی 2

کیفیت داده سیستم های اطلاعات

مدارک پزشکی 3

مدیریت اطلاعات سلامت 1

مدیریت اطلاعات سلامت 2

مدیریت بخش مدارک پزشکی

روش تحقیق 

 


تحقیق در خصوص طراحی و تحلیل سیستم های اطلاعات سلامت


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.