عکس
دکتر یعقوب آشوری تازیانی تعداد بازدید: 610
آخرین بروز رسانی : 1395/12/22
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصي راديوتراپي
گروه آموزشی : فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی
محـل خـدمت : -

Assistant Professor of Radiotherapy
Department of Medical Physics, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences

Mohamma-Dianpanah, M., Razmjou-Ghalaei, S., Shafizad, A., (...), Mosalaei, A., Mosleh-Shirazi, M.A.
Efficacy and safety of concurrent chemoradiation with weekly cisplatin ± low-dose celecoxib in locally advanced undifferentiated nasopharyngeal carcinoma: A phase II-III clinical trial.Journal of Cancer Research and Therapeutics.2011. 7(4), pp. 442-447.DOI: 10.4103/0973-1482.92013.


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.