عکس
سید محسن مرتضویان تعداد بازدید: 583
آخرین بروز رسانی : 1398/10/02
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی :
مدرک تحصیلی : دکترای فارماکولوژی
محـل خـدمت : حوزه معاونت - معاونت غذا و دارو
سـمت اجرایی : مدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی، آشامیدنی، آرا

 

1. مسئول فنی داروخانه امام بیمارستان امام رضا مشهد 1386-1392

2 .  دبیر کمیته دارو و درمان بیمارستان امام سجاد تهران 1393

3 . مسئول فنی داروخانه بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس 1394

4 . مدیر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی هرمزگان  سال 1395

5 .  مدیر نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر معاونت غذا و داروی هرمزگان سال 1396

 


مقاله های چاپ شده 


1

 Sajjadi SE, Ghannadi A, Kukhedan AJ, Mortazavian SM. Chemical constituents of the essentialoil of DoremaaucheriBoiss. from Iran. J. Med. Arom. Plant Sci. 2011;33:415-7.


2

 Ghannadi A, Sajjadi SE, Kukhedan AJ, Mortazavian SM. Volatile Constituents of Flowering Aerial Parts of Chaerophyllum macropodum Boiss. from Iran. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 2011 Jan 1;14(4):408-12.


3

 Mortazavian SM, Ghorbani A, Ghorbani Hesari T. Effect of hydro-alcoholic extracts of viola tricolor and its fractions on proliferation of cervix carcinoma cells. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012;15(22):9-16.


4

Mortazavian SM, Ghorbani A. Antiproliferative effect of viola tricolor on neuroblastoma cells in vitro. Australian Journal of Herbal Medicine. 2012;24(3):93.


5

Mortazavian SM, Parsaee H, Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Ghorbani A, Sadeghnia HR. Acetylcholinesterase inhibitors promote angiogenesis in chick chorioallantoic membrane and inhibit apoptosis of endothelial cells. International journal of Alzheimer’s disease. 2013 Sep 16;2013.


6

Sadeghnia HR, Ghorbani Hesari T, Mortazavian SM, Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Ghorbani A. Viola tricolor induces apoptosis in cancer cells and exhibits antiangiogenic activity on chicken chorioallantoic membrane. BioMed Research International. 2014 Aug 28;2014.


7

 Mortazavian SM, Hosainian Z, Ghorbani A. The Effect of Hydroalcoholic Extracts of Dorema aucheri, Stachys pilifera and Trachyspermum copticum on Proliferation of Rat Brain Oligodendrocytes. Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services. 2014 Nov 1;22(95).

 

 new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.