عکس
حسن خشنو تعداد بازدید: 960
آخرین بروز رسانی : 1396/08/14
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس پرستاري
گروه آموزشی : پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی
محـل خـدمت : -
ایمیل : h_khoshnou@hums.ac.ir
تلفن : 07633666367-8
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

سوپروایزر بیمارستان شهید بهشتی بندر لنگه  1373تا 1375

مسئول بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی بندر لنگه 1375 تا مرداد 1376

مسئول بخش اورژانس و داخلی بیمارستان فکری شهرستان بستک 1378 تا 1380

مسئول خدمات پرستاری بیمارستان فکری بستک 1380 تا تیر 1382

کارشناس دفتر پرستاری استان تیر 1382 تا بهمن 1378

کارشناس مسئول نظارت بر مراکز ترک  اعتیاد (MMT) دانشگاه علوم پزشکی 1378 تا اوایل1389

کارشناس اداره نظارت و ارزشیابی دانشگاه از اوایل 1389 تا اول مرداد 1391

 


1- تاثیر افزایش مدت زمان ماساژ به روش افلوراژ، بر کیفیت خواب                                                                        

مقاله پژوهشی- مجله پژوهشی توانبخشی در پرستاری، تابستان 1395                                                                           DOI: 10.21859/ijrn-02042

2- Mental Health in the Elderly and Its Predictive Factors WORLD FAMILY MEDICINE/MIDDLE EAST JOURNAL OF FAMILY MEDICINE VOLUME 15 ISSUE 10, DECEMBER 2017

3- INVESTIGATION AND COMPARISON OF DEPRESSION LEVEL AMONG STUDENTS AT BANDAR ABBAS UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES

Pharmacophore, 8(6S) 2017, e-1173642, Pages 6نیاز سنجی آموزشی پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان(8345)

تدوین فرآیندهای تولید اطلاعات بر اساس نیازهای اطلاعاتی مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان(8742)

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین رشته های مختلف دانشجویان علوم پزشکی بندر عباس (1394 تا 1396)

 بهداشت سالمندان

اصول و فنون پرستاری

بیماریها و پرستاری بزرگسال و سالمندان 1 بخش های ارتوپدی و گوارش

بیماری و پرستاری بزرگسال و سالمندان 2 بخش غدد

کار اموزی اصول و فنون پرستاری

کار اموزی بزرگسال و سالمندان کار اموزی فارماکولوژیnew فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
1 هیپرتانسیون
2 تداخل دارویی
3 داروی تجویزی
4 سالمندی
5 عوارض جانبی
6 گوارش
7 گوارش
8 nursing proccess