عکس
عبدالحمید تاجور تعداد بازدید: 1090
آخرین بروز رسانی : 1397/05/06
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس بهداشت حرفه اي
گروه آموزشی : بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
ایمیل : omid.tajvar@gmail.com
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

 

  •        عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی هرمزگان
  •        مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی هرمزگان
  •       مدیر گروه رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی دانشگاه جامع علمی کاربردی تایدواتر خاورمیانه
  •       عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس
  •        عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت محیط و حرفه ای هرمزگان
  •         عضو کمیته  HSR   دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات درمانی هرمزگان
  •       تدریس  در دانشگاه علمی-کاربردی تاید واتر خاورمیانه
  •       دارای پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و بهداشت کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه های آموزش ایمنی ، بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار و بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار
  •       دبير انجمن علمي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  •       مشاورايمني و بهداشت كارخانجات كرمانيت  11/10/83   لغايت 31/3/84
  •       مشاور  HSE   صنايع فولاد كرمان از  1/5/84   تا 5/11/87
  •       فعاليت در شركت خدمات بهداشت حرفه اي نشاط آفرين مشيز از 15/11/84    و انجام معاینات ادواری کارکنان بسیاری از صنایع  در شهرستان های مختلف استان کرمان
  •        مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار جنوب شرق(کرمان) و  تدریس مباحث مختلف ایمنی ، بهداشت حرفه ای و ارگونومی از سال 1386
  •       سرپرست بهداشت صنعتی کارخانه آلومینیوم المهدی  بندرعباس از 12/11/87  تا 30/4/88
  •      مشاوره به معدن  سنگ آهن سنگان جهت دریافت ISO 14001  و OHSAS 18001 (همکاری با شرکت مهندسی و مشاوره مدیریت ماندگار مهر)
  •        مشاوره به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت جنوب شرق(کرمان) در پروژه های ایمنی و  ارزیابی ارگونومیکی پوسچرهای کاری
  •        برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف در مرکز بهداشت استان کرمان و اداره کار بندرعباس
  •        برگزاری دوره های مختلف HSE  برای صنایع استان هرمزگان

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

مشخصات نشريه

تاريخ انتشار

اسامي همكاران

 

سال چندم

شماره

ماه

سال

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

12

 

 

 

13

 

 

14

 

 

 

15

 

Knowledge, attitudes, and practice of drivers towards traffic regulations in BandarAbbas, Iran

 

 

 

Study on the oxidative stress status among cement plant workers

 

 

 

Cement plant workers have less total antioxidant capacity and thiol molecules in plasma

 

 

 

Occupational stress and mental health among nurses in a medical intensive care unit of a general hospital in Bandar Abbas in 2013

 

 

 

Human exposure assessment to electric and magnetic field emitted by mobile phones, television sets, and personal computers

 

 

 

 

Behavior-Based Safety in port industry: a Pretest-intervention-posttest study

 

 

 

 

Safety Assessment of Hospitals Affiliated with Hormozgan University of Medical Science, Iran

 

Utilizing the theory of planned behavior to Prediction the safety driving behaviors in truck drivers in Bandar Abbas 1392

 

Survey of Prevalence and Risk Factors Associated with Upper Extremity Musculoskeletal Disorders by Repetitive Job Activities Methods in Baker of Iran

 

شناسایی و ارزیابی خطای انسانی ناشی از طراحی در آسیب به تجهیزات واحد آب ترش پالایشگاه نفت به روش  SHERPA

 

ارزیابی ریسک فاکتورهای شغلی ایجاد کننده اختلالات اسکلتی عضلانی در حرفه نانوائی  با استفاده از تکنیک شاخص فعالیت های تکراری شغلی(OCRA INDEX)

 

" بررسي شيوع علائم اختلالات اسکلتي-عضلاني  MSDs )) نانوايان شهر کرمان در سال 1387"

 

 

 

" تأثيرآموزش ايمني برارتقاي رفتارهاي ايمن كارگران"

 

 

" اختلالات اسکلتی-عضلانی در میان کارکنان حرفه های کوچک: یک بررسی در حرفه نانوائی"

 

یک اقدام بهداشتی مؤثر: کاهش آلودگی صوتی به شيوه طراحی پناهگاه صوتی

 

 

بررسی شيوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی و اختلالات تجمعی ناشی از تروما در صنعت آلومينيوم

 

 

Electronic Physician

 

 

 

 

 

Human& Experimental Toxicology

(Impact factor :1.456)

 

 

Toxicology Letters

(Impact factor: 3.479)

 

Electronic Physician

 

 

 

 

 

 

Journal of Chemical and Pharmaceutical Research

 

 

 

 

 

International Electronic journal of medicine(IEJM)

 

 

Medicine and Public Health Journal

 

Journal of Education and Health Promotion

 

 

Scientific Research

 

 

 

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

 

 

فصلنامه علمی-پژوهشی  سلامت کار ایران

 

مجله  علمی-پژوهشی تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

 

مجله  علمی-پژوهشی تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

 

مجله پزشکی هرمزگان

 

مجله طب پیشگیری

 

 

 

مجله طب پیشگیری

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

13

 

 

1

 

 

 

 

15

 

 

 

 

4

 

7

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

180 S

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

 

6

 

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

13

 

4

 

 

2

 

 

 

 

december

 

 

 

 

October

 

 

 

 

 

Jun

 

 

 

 

 

october

 

 

 

 

 

 

 

september

 

 

 

 

 

 

 

July

 

 

 

January

 

 

 

 

 

december

 

 

 

 

December

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

پائیز

 

 

 

 

زمستان

 

 

 

 

تابستان

 

زمستان

 

 

زمستان

 

 

 

بهمن

 

2015

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

1391

 

 

 

 

 

1388

 

 

 

 

1389

 

 

 

2010

 

90

 

93

 

94

 

 

94

 

Tajvar A, Yekaninejad M Aghamolaei T, Hamedi Shahraki S, Madani A, Omidi L

 

 

 

S.Purnourmohamadi,PKhazaeli,S.Eslamizad ,A Tajvar,AMohammadirad,MAbdollahi

 

 

S.Purnourmohamadi,PKhazaeli, A Tajvar, S.Eslamizad,AttaallahNaemi, M Abdollahi

 

Abdolhamid Tajvar · Gebraeil Nasl Saraji · Amin Ghanbarnejad ·Leila Omidi · Seyed Sodabeh Seyed Hosseini · Ali Salehi Sahl Abadi

 

 

Hamid Reza Ghaffari · Simin Naseri · Abdolhamid Tajvar · Kavoos Dindarloo · Nezam Mirzaee · Ehsan Ahmadi · Kiomars Sharafi

 

 

Abdolhamid tajvar, teymour aghamolaei,amin ghanbarnejhad,sakineh mahdavi

 

Sakine

shekoohiyan,kavoos dindarloo,abdolhamid tajvar,naser shekoohiyan

 

Masoud ashoogh,teymur aghamolaei,amin ghanbarnejhad,abdolhamid tajvar

 

 

Morteza mortezavi mehrizi,mehrzad ebrahimzadeh,Abdolhamid Tajvar,omid giahi

 

 

سکینه مهدوی،احسان حیدری فارسانی،عبدالحمید تاجور

 

عبدالحمید تاجور،ناصر هاشمی نژاد،علی جلالی،حمیدرضا غشقاوی

عبدالحمیدتاجور،ناصر هاشمی نژاد،عباس بهرامپور،محسن مدیری

حامد تاجور،امین قنبرنژاد،عبدالحمید تاجور،مرضیه مومنی سروستانی،وحیده ابوالحسن نژاد  (نویسنده  مسوول )

 

تاجور عبدالحميد, هاشمي نژاد ناصر, بهرام پور عباس, چوبينه عليرضا, جلالي علي

عبدالحميد تاجور، محمدرضا منظم اسماعيل پور، وحيده ابوالحسن نژاد، هدی رحيمی فرد، بابک گودرزی،

 

 

عبدالحميد تاجور ، عبدالحسين مدنی، مسعود فرحناک ، امين قنبرنژاد

 
 
 

رديف

نام كنگره

تاريخ

موضوع

محل برگزاري كشور

نوع شركت

ارائه سخنراني به صورت شفاهي يا پوستر

موضوع گزارش يا سخنراني

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

7

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

دومین کنفرانس بین المللی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

 

دومین همایش کشوری دانشجوئی بهداشت حرفه ای ایران

 

یازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور

 

سیزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی کشور

 

سیزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی کشور

 

اولین همایش ایمنی ترافیک  و راهکارهای ارتقای اجرای آن

 

 

هفتمین  همایش بهداشت و ایمنی کار

هفتمین  همایش بهداشت و ایمنی کار

 

 

هفتمین  همایش بهداشت و ایمنی کار

 

 

 

نخستین کنگره  بین المللی و چهارمین کنگره ملی  آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 

 

نخستین کنگره  بین المللی و چهارمین کنگره ملی  آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های اولیه بهداشتی

 

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های اولیه بهداشتی

 

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های اولیه بهداشتی

 

 

آبان 1388

 

 

مهر1386

 

 

اردیبهشت 89

 

 

 

آبان86

 

 

آبان86

 

 

31 فروردین و اردیبهشت 90

 

اردیبهشت 90

 

 

 

اردیبهشت 90

 

 

 

 

اردیبهشت 90

 

 

 

 

اردیبهشت 90

 

 

 

 

اردیبهشت 90

 

 

 

اردیبهشت91

 

 

 

 

اردیبهشت91

 

 

 

 

 

اردیبهشت91

ایمنی،بهداشت و محیط زیست

 

بهداشت حرفه ای

 

 

بهداشت حرفه ای

 

 

سم شناسی

 

 

سم شناسی

 

 

ایمنی ترافیک  و راهکارهای ارتقای اجرای آن

 

بهداشت و ایمنی کار

 

بهداشت و ایمنی کار

 

 

 

بهداشت و ایمنی کار

 

 

 

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 

 

 

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 

 

 

تحقیقات کاربردی

 

 

 

 

تحقیقات کاربردی

 

 

 

 

 

تحقیقات کاربردی

ایران-تهران

 

 

ایران-تهران

 

 

ایران-بندرعباس

 

 

ایران-تبریز

 

 

ایران-تبریز

 

 

ایران-کرمان

 

 

ایران-قزوین

 

 

ایران-قزوین

 

 

 

ایران-قزوین

 

 

 

ایران-تبریز

 

 

 

 

ایران-تبریز

 

 

 

 

ایران-بجنورد

 

 

 

ایران-بجنورد

 

 

 

 

 

 

ایران-بجنورد

سخنرانی

 

 

سخنرانی

 

 

سخنرانی

 

 

سخنرانی

 

 

سخنرانی

 

 

سخنرانی

 

 

پوستر

 

 

پوستر

 

 

 

پوستر

 

 

 

سخنرانی

 

 

 

 

سخنرانی

 

 

 

 

پوستر

 

 

 

 

پوستر

 

 

 

 

 

پوستر

بررسی و تعیین عوامل خطر ایجاد کننده اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

 

استفاده از روش QEC قبل و بعد از انجام مداخلات ارگونومیکی

 

بررسی میزان NIHL و معلولیت شنوائی

 

Copmarasion of oxidative stress between direct and indirect exposure to cement dust

 

 

Nitrosative stress in cement formulators

 

 

"فرایند ارزیابی کنار آمدن رانندگی ایمن به عنوان تعیین کننده وضعیت رانندگی در مردم شهر یزد-کاربردی از تئوری انگیزش محافظت"

 

"پیش بینی کننده های رانندگی غیر ایمن بر اساس تئوری انگیزش محافظت"

بررسی شیوع اختلالات تجمعی ناشی از تروما(CTD)  در اندام فوقانی نانوایان شهر کرمان

 

 

تأثیر آموزش ایمنی بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران

 

 

 

 

Perceive unsafe driving rewards and safe driving costs among 19 years and above in yazd in 2010.an application of protection motivation theory

 

 

 

 

Coping appraisal and threat appraisal which one is a better predictor of unsafe driving behaviors and intention in yazdcitizend

 

گزارش تجربه و کارکرد مدیریت بحران و آمادگی بخش های بستری بیمارستانی

 

 

گزارش تجربه و عملکرد نقش آموزش هدفمند بر کاهش رفتارهای غیرایمن کارگران

 

 

 

 

گزارش تجربه و کارکرد اختلالات اسکلتی عضلانی در میان کارگران کشتی سازی

 

رديف

عنوان طرح پژوهشي

محل انجام

تاريخ تكميل

تاريخ ارائه

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

سمت در ارتباط با فعاليت (مجري و همكار)

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

تأثیر آموزش ایمنی بر کاهش رفتارهای غیرایمن کارگران در اسکله شهید رجائی بندرعباس

 

"ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی به روش QEC در کشتی سازی بندرعباس"

 

"تدوین بانک اطلاعات پایه برای طراحی روشنایی طبیعی برای 8 تیپ کارگاه  صنعتی کشور"

 

"بررسی شیوع اختلالات تجمعی ناشی از تروما(CTD) در صنایع آلومینیوم المهدی در سال 1388"

 

 

 

 

"ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجاد کننده اختلالات اسکلتی-عضلانی در صنایع آلومینیوم المهدی هرمزگان با استفاده از روش OWAS"

 

"بررسی شیوع علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی(MSDs) در میان کارگران کشتی سازی در سال 1388"

 

"بررسی عوامل خطرمرتبط با اختلالات اسکلتی- عضلانی اندام فوقاني  (UL-WMSDS)با روششاخص فعالیت های تکراری شغلی ( OCRA Index) درنانوایان شهر کرمان"

 

ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام فوقانی(UL-WMSDs) با روش شاخص فعالیت های تکراری شغلی (OCRA INDEX) در بین جراحان و کمک جراحان بخش جنرال بیمارستان افضلی پور کرمان

 

بررسی پلی مورفیسم ژنهای GSTMI و CYP1A1 غلظت هیدروکسی پیرن ادراری و ارزش سطح پلاسمایی پروتئین های  P53 و P21 به عنوان شاخص های پایش بیولوژیکی سمیت ژنتیکی در کارگران مواجهه یافته با هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای سرطان زا

 

 

 

تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی رفتاری برنامه ریزی شده بر نحوه صحیح حمل دستی بار در کارگران شاغل در اسکله شهید باهنر بندرعباس

 

اسکله شهید رجائی بندرعباس

 

کشتی سازی بندرعباس

 

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

آلومینیوم المهدی هرمزگان

 

 

 

 

آلومینیوم المهدی هرمزگان

 

کشتی سازی بندرعباس

 

 

نانوائی های سطح شهر کرمان

 

 

 

بیمارستان افضلی پور کرمان

 

 

 

 

 

آلومینیوم المهدی هرمزگان

 

 

 

 

 

 

اسکله شهید باهنر بندرعباس

در حال انجام

 

 

 

 

اسفند 88

 

 

مهر 85

 

 

 

 

بهمن 88

 

 

 

 

 

فروردین89

 

 

 

 

اردیبهشت 89

 

 

 

خرداد 87

 

 

 

 

 

در حال انجام

 

 

 

 

 

 

 

در حال انجام

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال انجام

در حال انجام

 

 

 

مهر 89

 

 

آذر 86

 

 

 

 

تیر 89

 

 

 

 

 

شهریور89

 

 

 

 

مهر 89

 

 

 

آبان 87

 

 

 

 

 

اسفند 88

 

 

 

 

 

 

 

در حال انجام

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال انجام

عبدالحمید تاجور،تیمور آقاملائی ،امین قنبرنژاد،مهدی زارع

 

عبدالحمید تاجور،آسیه عباسی،امین قنبرنژاد،اعظم دانایی پور

 

دکتر رستم گلمحمدی-عبدالحمید تاجور-شکاری

 

عبدالحمید تاجور،عفیفه محمودی،امین قنبرنژاد

 

 

 

 

عبدالحمید تاجور،نجمه انصاری،امین قنبرنژاد، فاطمه آگاهی

 

امین قنبرنژاد،عبدالحمید تاجور،ناهید زرهی، اعظم دانایی پور

 

ناصر هاشمی نژاد،عبدالحمید تاجور،عباس بهرامی،علی جلالی

 

 

 

ناصر هاشمی نژاد،عبدالحمید تاجور، ملیحه رنجبر، عباس بهرامی

 

 

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده- دکتر شهرام زارع- مهدی بهجتی اردکانی- محمدرضا زارع- دکتر تیمور آقاملایی- عبدالحمید تاجور- سکینه مهدوی- موسی سلیمانی احمدی- هادی زارع

 

مهدی بهجتی اردکانی- عبدالحمید تاجور- سکینه مهدوی- محمدعلی زارع- راشل قاسمی- محمدرضا فرح بخش- جعفر زاهدی

مجری

 

 

 

مجری

 

 

 

 

همکار

 

 

 

مجری

 

 

 

 

 

مجری

 

 

 

 

همکار اصلی

 

 

 

 

همکار اصلی

 

 

 

 

 

همکار اصلی

 

 

 

 

 

 

همکار اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همکار اصلی

 

Ø      تألیف کتابی با عنوان :  "منابع صدا در صنعت و محیط زیست  " توسط انتشارات فن آوران  با شماره کتابشناسی ملی:  6054461   که در بهار 1388 منتشر گردید.

 

 

Ø      تألیف کتابی با عنوان:"مدیریت بحران در جوامع: شاخص های شرایط بحرانی و کاربرد سیستمهای اطلاعاتی در بحران" که توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان منتشر گردید.  (مشخصات نشر :  بندرعباس : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان،1393)

 

 

Ø      تألیف کتابی با عنوان:"تکنیک های شناسایی خطاهای انسانی در صنعت" که توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان داوری و تأیید گشته و آماده انتشار می باشد.

 

 

Ø      تألیف کتابی با عنوان:"اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار" که توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی منتشر گردید. (مشخصات نشر : قائمشهر: نشر ونداد‏، ۱۳۹۱.)


رديف

محل تدريس

دوره و ترم تحصیلی

رشته تحصیلی

عنوان درس

واحد

1

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال اول 89-88

نیمسال اول 92-91

بهداشت حرفه ای

ایمنی در محیط کار

3

2

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال اول 89-88

نیمسال اول 92-91

 

بهداشت حرفه ای

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

2

3

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال اول 89-88

نیمسال اول 92-91

بهداشت حرفه ای

کارآموزی در عرصه

4

4

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال دوم89-88

 

بهداشت عمومی

بهداشت حرفه ای

2

5

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال دوم89-88

 

بهداشت حرفه ای

حوادث ناشی از کار

1

6

دانشکده بهداشت میناب

نیمسال دوم89-88

 

مبارزه با بیماریها (میناب)

بهداشت حرفه ای

1

7

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال دوم89-88

 

بهداشت حرفه ای

وسایل حفاظت فردی

1

8

دانشگاه علمی- کاربردی تایدواتر خاورمیانه

نیمسال اول 89-88

آتش نشانی و خدمات ایمنی

اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریق

2

9

دانشگاه علمی- کاربردی تایدواتر خاورمیانه

نیمسال اول و دوم

89-88

مدیریت خدمات بندری

پیشگیری و کنترل حریق

2

10

دانشگاه علمی- کاربردی تایدواتر خاورمیانه

نیمسال اول و دوم

91-90

فن آوری بندر و لنگرگاهها

عوامل فیزیکی زیان آور

2

11

دانشگاه علمی- کاربردی تایدواتر خاورمیانه

نیمسال دوم 89-88

آتش نشانی و خدمات ایمنی

سیستم های اعلام واطفاء حریق

2

12

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال دوم90-89

بهداشت حرفه ای

ایمنی تجهیزات و تاسیسات صنعتی

1

13

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال دوم90-89

بهداشت حرفه ای

حوادث ناشی از کار

1

14

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال دوم90-89

بهداشت حرفه ای

تجهیزات حفاظت فردی

1

15

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال دوم90-89

بهداشت حرفه ای

بیماری های شغلی

5/1

16

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال دوم89-88

 

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

2

17

دانشگاه علمی- کاربردی تایدواتر خاورمیانه

نیمسال دوم91-90

 

آتش نشانی و خدمات ایمنی

ارزیابی سوانح و گزارش نویسی

2

18

دانشگاه علمی- کاربردی تایدواتر خاورمیانه

نیمسال دوم91-90

 

آتش نشانی و خدمات ایمنی

مهندسی فاکتورهای انسانی(ارگونومی)

2

19

دانشگاه علمی- کاربردی تایدواتر خاورمیانه

نیمسال دوم91-90

 

آتش نشانی و خدمات ایمنی

اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریق

2

20

دانشگاه علمی- کاربردی تایدواتر خاورمیانه

نیمسال دوم91-90

 

آتش نشانی و خدمات ایمنی

جامعه شناسی حوادث

2

21

دانشگاه علمی- کاربردی تایدواتر خاورمیانه

نیمسال دوم91-90

 

آتش نشانی و خدمات ایمنی

مدیریت ایمنی در آتش نشانی

2

22

دانشگاه علمی- کاربردی تایدواتر خاورمیانه

نیمسال دوم91-90

 

آتش نشانی و خدمات ایمنی

پروژه

 

23

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال تحصیلی 92-93

بهداشت حرفه ای

ایمنی در محیط کار 1

3

24

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال تحصیلی 93-94

بهداشت حرفه ای

ایمنی در محیط کار 2

3

25

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال تحصیلی 95-94

بهداشت حرفه ای

ایمنی در محیط کار 3

3

26

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال تحصیلی 95-94

بهداشت حرفه ای

ارزیابی و مدیریت ریسک

2

27

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال تحصیلی 95-94

بهداشت حرفه ای

بهداشت پرتوها

3

28

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال تحصیلی 95-94

بهداشت حرفه ای

مهندسی فاکتورهای انسانی

3

29

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نیمسال تحصیلی 95-94

بهداشت حرفه ای

سیستم های مدیریت یکپارچه

2

 

  1. ایمنی
  2. ارگونومی
  3. سم شناسی
  4. بهداشت حرفه ای
  5. حوادث
  6. مدیریت ریسک
  7. عوامل فیزیکی زیان آور
  8. عوامل شیمیایی زیان آور
  9. مدیریت بحران
  10. خطاهای انسانی

انتخاب کتابی با عنوان:"مدیریت بحران در جوامع: شاخص های شرایط بحرانی و کاربرد سیستمهای اطلاعاتی در بحران" که توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان منتشر گردید به عنوان کتاب برگزیده سال دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.