تصویــــر

تیمور آقاملایی

معاون تحقیقات و فناوری

دكتري تخصصی آموزش بهداشت

استاد

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کاووس دیندارلو

معاون بهداشتی

دكتري تخصصی مهندسي بهداشت محيط

دانشیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالعظیم نجاتی زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

دكتري تخصصي ژنتيك انساني

دانشيار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسین منتظرقائم

معاون آموزشی

فوق تخصص جراحي قلب و فلوشیپ پیوند قلب و ریه از انگلستان

دانشیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌عبداله ‌غريب زاده

معاون درمان

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

استادیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

احمدآقا ‌نگهي

سرپرست دانشکده پزشکی بندرعباس

دكتري تخصصي بيماريهاي اعصاب

استادیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدحسين داودي

رئیس دانشگاه

دكتري تخصصي علوم تغذيه

استادیار

جزئیات بیشتر