دانشکده : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویر

شهرام زارع

استاد

دکتری تخصصی آمار حیاتی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویر

تیمور آقاملایی

استاد

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

نپتون سلطانی

استاد

دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

مينو رجائی

استاد

دکتری تخصصي -‌بيماريهاي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

حميدرضا ‌سامي مقام

دانشیار

فوق تخصص-نفرولوژی

گروه آموزشی نفرولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

شهرام باغستانی

دانشیار

دکتری تخصصی-پوست

گروه آموزشی پوست

جزئیات بیشتر
تصویر

کاووس دیندارلو

دانشیار

دکتری تخصصی-بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

سهیلا معین

دانشیار

دکتری تخصصی- بیوشیمی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالرضا صلاحی مقدم

دانشیار

دکتری تخصصی -انگل شناسی پزشکی

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

مجید کاتبی

دانشیار

دکتری تخصصی -علوم تشریحی

گروه آموزشی آناتوومی

جزئیات بیشتر
تصویر

قاسم عطارزاده

دانشیار

دکتری تخصصی - فیزیولوژی پزشکی

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

سيدعليرضا سبحانی

دانشیار

دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

امید صفا

دانشیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی داروسازی بالینی

جزئیات بیشتر
تصویر

صدیقه جوادپور

دانشیار

دکتری تخصصی-بیوتکنولوژی با گرایش میکروبیولوژی

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

علیرضا جهانلو

دانشیار

دکتری تخصصی- آموزش بهداشت

گروه آموزشی تغذیه

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد شکاری

دانشیار

دکتری تخصصی ژنتیک انسانی

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالعظیم نجاتی زاده

دانشیار

دکتری تخصصی ژنتیک انسانی مولکولی

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

موسی سلیمانی احمدی

دانشیار

دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالحسین مدنی

دانشیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

فرهاد قدیری صوفی

دانشیار

دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

یعقوب حامدی

دانشیار

دکتری تخصصی - انگل شناسی

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

حسین منتظرقائم

دانشیار

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویر

علیرضا ‌جليلي اصل

دانشیار

دکتری تخصصی-ارتوپدی

گروه آموزشی جراحی اورتوپدی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌حسين ‌فرشيدي

دانشیار

دکتری تخصصی-‌قلب وعروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

پروین لک بالا

دانشیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

‌سيدحميد ‌موسوي

دانشیار

فوق تخصص-‌گوارش بالغين

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمدعلي ‌مولوي

دانشیار

‌فوق تخصص خون و سرطان اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

مرضيه ‌نيك پرور

دانشیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

نادره نادری

دانشیار

دکتری تخصصی-‌ايمونولوژي

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

خاطره ماهوری

دانشیار

دکتری تخصصی-پزشکی اجتماعی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویر

شاهرخ رجائی

دانشیار

فوق تخصص- ‌بيماريهاي قلب اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

کامران قاسمی

استادیار

فوق تخصص بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

حسام علیزاده

استادیار

دکتری تخصصی، باکتری شناسي پزشکي

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه هندیجانی

استادیار

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر
تصویر

مریم استقامتی

استادیار

فوق تخصص کلیه کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

فرهاد قهرمانی

استادیار

فوق تخصص گوارش کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه دباغ

استادیار

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر
تصویر

حبیب اسلامی

استادیار

دکتری تخصصی فارماکولوژی

گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

فرهاد ملاحسینی

استادیار

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

گروه آموزشی پوست

جزئیات بیشتر
تصویر

ابوالحسن دیوبند

استادیار

فوق تخصص نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

یعقوب آشوری تازیانی

استادیار

دکتری تخصصی-رادیوتراپی

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

هادی یوسفی

استادیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

‌علي اصغر ‌ابريشمي زاده

استادیار

دکترای تخصصی-‌بيماريهاي داخلي مغزواعصاب

گروه آموزشی داخلی نرولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

مجيد ‌وطن خواه

استادیار

دکتری تخصصی-بیهوشی

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه ‌يحيي پور ضياكلايي

استادیار

فوق تخصص-‌بيماريهاي ريه

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌رضا ‌يزداني

استادیار

دکتری تخصصی-‌طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویر

هادي ‌اسحقي ثاني

استادیار

دکتری تخصصی-‌طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه بازرگانی پور

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت باروری

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

سیده فرزانه موسوی

استادیار

دکتری تخصصی-داخلی

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌عليرضا ‌مويدي

استادیار

فوق تخصص-‌اعصاب اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

فرح ‌مويدي

استادیار

دکتری تخصصی-‌اعصاب و روان

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالمجيد ‌ناظمي قشمي

استادیار

دکتری تخصصی-اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

احمدآقا ‌نگهي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي اعصاب

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

شعله ‌نمازی

استادیار

دکتری تخصصی - مشاوره وراهنمايي

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

سيدعبداله ‌موسوي

استادیار

دکتری تخصصی-‌آسيب شناسي باليني وتشريحي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

کامبیز قاسمی

استادیار

فوق تخصص كليه کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

الهام کاظمی جهرمی

استادیار

دکتری تخصصی- ‌آسيب شناسي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

میترا کاظمی جهرمی

استادیار

دکتری تخصصی- ‌بيماريهاي داخلي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

رخشانه گودرزی

استادیار

فوق تخصص- نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدی لاله زاری

استادیار

دکتری تخصصی-پزشکی قانونی

گروه آموزشی پزشکی قانونی

جزئیات بیشتر
تصویر

کوروش محمدی

استادیار

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

مستانه محمدی

استادیار

فوق تخصص -‌ روماتولوژي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

محسن محمدیان

استادیار

فوق تخصص - ‌خون وسرطان بالغين

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

آرزو مسرور

استادیار

فوق تخصص-روماتولوژی

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

عباس معلمی

استادیار

دکتری تخصصی-بیهوشی

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهرداد ملک شعار

استادیار

فلوشیپ مراقبت های ویژه

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

فردوس ‌مذنبي

استادیار

فوق تخصص-جراحي پلاستيك ترميمي

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویر

فريبا ‌منصوري

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي داخلي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

علی جمشیدی

استادیار

فوق تخصص-‌جراحي پلاستيك ترميمي

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویر

امیر جمشیدی

استادیار

دکتری تخصصی-‌ چشم

گروه آموزشی چشم

جزئیات بیشتر
تصویر

لادن ‌حاجي عبدالرسول

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌ابولفضل ‌حكيمي ركن آبادي

استادیار

دکتری تخصصی-‌طب كار

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویر

‌عنايت اله ‌حمزه اي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي مغزواعصاب

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویر

سعید حیاتی

استادیار

دکتری تخصصی -طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویر

‌مجتبي ‌خادمي بفروئي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي داخلي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

معصومه ‌خيرانديش

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

احمدنور ‌عبدي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

فرزانه ‌عتيق پور

استادیار

دکتری تخصصی-زنان و زایمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدي ‌عسكري

استادیار

دکتری تخصصی-‌گوش حلق و بيني

گروه آموزشی جراحی گوش و حلق و بینی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهين ‌عسكري

استادیار

دکتری تخصصی - ‌مشاوره وراهنمايي

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

آذين ‌علوي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌عبداله ‌غريب زاده

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

سعیده صدر

استادیار

دکتری تخصصی اندودانتیکس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویر

عارف فقیه

استادیار

دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

معصومه افسا

استادیار

دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

سمانه بذرگری

استادیار

دکتری تخصصی بیماری های دهان و تشخیص

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویر

خیزران بهارلوئی

استادیار

دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

اکرم زین الدینی میمند

استادیار

دکتری تخصصی بیماریهای دهان

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویر

الهام ایمانی

استادیار

دکترای تخصصی پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

کیانوش ملک زاده

استادیار

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالمهدی عراقی زاده

استادیار

دکتری تخصصی اندودانتیکس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویر

لاله حسنی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

ابراهیم افتخار

استادیار

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

علی حیرانی

استادیار

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویر

صدیقه عابدینی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

حسام الدین کمال زاده

استادیار

دکتری تخصصی سیستم های اطلاعاتی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویر

شیرین امیری مقدم

استادیار

دکتری تخصصی- علوم تغذیه

گروه آموزشی تغذیه

جزئیات بیشتر
تصویر

حامد گوکلانی

استادیار

دکتری تخصصی-ویروس شناسی

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

سعید شجاع

استادیار

دکتری تخصصی-باکتری شناسی پزشکی

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

سید حسین سعادت

استادیار

فوق تخصص- نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

جبرئیل شمس الدین

استادیار

دکتری تخصصی-انگل شناسی پزشکی

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

نسرین امانی

استادیار

دکتری تخصصی - پزشکی هسته ای

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

محسن حیدری

استادیار

دکتری تخصصی-مهندسی بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

علیرضا صانعی

استادیار

دکتری تخصصی-حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویر

امید رحمانیان

استادیار

دکتری تخصصی- شیمی تجزیه

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

فرشاد وثوقی شهواری

استادیار

دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت

گروه آموزشی جراحی دهان ، فک وصورت

جزئیات بیشتر
تصویر

سیف اله همت

استادیار

دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت

گروه آموزشی جراحی دهان ، فک وصورت

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد مهدی ناصری

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویر

فرناز فخری

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویر

نجمه شنبه زاده

استادیار

دکتری تخصصی بیماری های دهان و تشخیص

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویر

احسان فرجود

استادیار

دکتری تخصصی پروتز های دندانی

گروه آموزشی پروتز

جزئیات بیشتر
تصویر

نسیم مختاری گوراب

استادیار

دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

نسیم حسینی

استادیار

دکتری تخصصی بیماریهای دهان

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویر

سیده آناهیتا پورهاشمی

استادیار

دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

هانیه مهرپور

استادیار

دکتری تخصصی پروتز های دندانی

گروه آموزشی پروتز

جزئیات بیشتر
تصویر

مهسا یاربخت

استادیار

دکتری تخصصی دندانپزشکی اطفال

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

ثمره عباسی

استادیار

دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهراد افضلی

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویر

الهه مقیم فاروجی

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویر

زهرا حسینی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

علی علیزاده

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

سعید کاشانی

استادیار

فلوشیپ بیهوشی قلب

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدی حسنی آزاد

استادیار

دکتری تخصصی بیماری های عفونی

گروه آموزشی داخلی عفونی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهربان شاهی

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

نسرین داوری دولت آبادی

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

غلامرضا ‌فرشيدفر

استادیار

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

سلما نادری

استادیار

فوق تخصص -نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

الهام بوشهری

استادیار

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

افشین سمیعی

استادیار

دکترای تخصصی -ایمونولوژی

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمود خیاطیان

استادیار

دکتری تخصصی - بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

نرگس خاقان زاده

استادیار

دکتری تخصصی -ایمونولوژی

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه شاعرزاده

استادیار

دکتری تخصصی- فیزیولوژی پزشکی

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

اسماعیل غنی

استادیار

دکتری تخصصی- فیزیولوژی پزشکی

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

ناهید داودیان

استادیار

دکتری تخصصی - بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهسا رحیم زاده

استادیار

دکتری تخصصی- بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

ولی علیپور

استادیار

دکتری تخصصی -بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

حبیب الله ترکی

استادیار

دکتری تخصصی-انگل شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدی زارع

استادیار

دکتری تخصصی-بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویر

سيدحسام الدين ‌بني هاشمي

استادیار

فوق تخصص-‌جراحي قفسه صدري

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویر

سید علی بنی هاشمی

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي چشم

گروه آموزشی جراحی چشم

جزئیات بیشتر
تصویر

ترانه تراکمه

استادیار

فوق تخصص-‌روماتولوژی

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

هاشم ‌جري نشين

استادیار

دکتری تخصصی-بیهوشی

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌عليرضا ‌عبداله زاده بقائي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيهوشي

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهران احمدی

استادیار

فوق تخصص-عفونی اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

زهرا اطاعتی

استادیار

دکتری تخصصی-‌زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمدرضا اوزی

استادیار

فوق تخصص-‌خون وسرطان بالغين

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

علی آتش آب پرور

استادیار

دکتری تخصصی-‌آسيب شناسي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

رضا ‌سحابي

استادیار

دکتری تخصصی -‌آسيب شناسي تشريحي وباليني

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمدرضا ‌سعيدي فر

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي چشم

گروه آموزشی چشم

جزئیات بیشتر
تصویر

سعيده ‌شهسواري

استادیار

دکتری تخصصی-‌زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌منصور ‌صانعي

استادیار

دکتری تخصصی-‌راديولوژي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌سيدحمزه ‌صديق

استادیار

دکتری تخصصی- روانپزشکی

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه ‌صفدريان

استادیار

دکتری تخصصی -‌بيماريهاي كودكان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

مجيد ‌صفرپناه

استادیار

دکتری تخصصی جراحی عمومی

گروه آموزشی جراحی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌سيد مهرداد ‌صولتي دهكردي

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌سيد اشكان ‌طبيب زاده دزفولي

استادیار

دکتری تخصصی-‌طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویر

مهرداد ‌صيادي نيا

استادیار

دکتری تخصصی- جراحی عمومی

گروه آموزشی جراحی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

شاهين ‌عباس زاده

استادیار

فوق تخصص-‌بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

محمدباقر ‌رحمتي

استادیار

فوق تخصص -بیماری های عفونی اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

عباس ‌رحيمي

استادیار

دکتری تخصصی- جراحی عمومی

گروه آموزشی جراحی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌بهروز رحیمی

استادیار

دکتری تخصصی چشم

گروه آموزشی چشم

جزئیات بیشتر
تصویر

مازيار ‌رستگار

استادیار

فوق تخصص- ‌قلب کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

ناصر ریاضی

استادیار

دکتری تخصصی باليني-‌جراحي كليه ومجاري ادراري

گروه آموزشی جراحی ارولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

هاجر اقبالی

استادیار

فوق تخصص- گوارش بالغین

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد امین امامی

استادیار

فوق تخصص بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

‌پريوش ‌داوديان

استادیار

دکتری تخصصي - ‌بيماريهاي عفوني

گروه آموزشی داخلی عفونی

جزئیات بیشتر
تصویر

محسن ‌دهقاني زاهداني

استادیار

دکتری تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

سمیرا ذاكري شهسواري

استادیار

دکتری تخصصی اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

خجسته شریفی سرآسیابی

استادیار

دکتری تخصصی انگل شناسی

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویر

افسانه کرمستجی

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویر

سیدعبدالوهاب تقوی

استادیار

دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویر

مجید ترماحی

مربی

کارشناسی ارشد هماتولوژی

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویر

قاسم سبحانی

مربی

کارشناسی ارشد هوشبری

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویر

محمدصادق گل وردی یزدی

مربی

کارشناسی ارشد هوشبری

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویر

فرزانه برخورداری

مربی

کارشناس ارشد فیزیولوژی

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطیما رضایی

مربی

کارشناس ارشد فیزیولوژی و علوم تشریح

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویر

حمید محمودی

مربی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

سعید حسینی تشریزی

مربی

کارشناسی ارشد آمار حیاتی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

سخاوت ‌عامري سياهويي

مربی

‌كارشناسي ارشد-‌قارچ شناسي پزشكي

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد امین فقیه

مربی

کارشناسی ارشد-بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدی بهجتی

مربی

کارشناس ارشد-بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویر

حمیدرضا غفاری

مربی

دانشجوی دکتری -بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

عباس پودات

مربی

کارشناس ارشد- حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویر

امین قنبرنژاد

مربی

دانشجوی دکتری -آمار زیستی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

عزیز رحیمی زاده

مربی

کارشناسی ارشد بهداشت

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویر

افسون پیروزان

مربی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

گروه آموزشی زبان

جزئیات بیشتر
تصویر

نادر عالیشان

مربی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد حق پرست

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدیه افخمی

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

وریا پروایی

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد هادی محمودی نژاد

مربی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

معصومه مهدوی فر

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

سیمین سوداگر

مربی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

ندا امیرخسروی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

پگاه پیران

مربی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

پریچهر صباغ زاده

مربی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالحمید تاجور

مربی

کارشناس ارشد -بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویر

بابک گودرزی

مربی

کارشناس ارشد بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

مهران شاهی

مربی

کارشناس ارشد-حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویر

پروین رضایی

مربی

کارشناسی ارشد-تحقیقات آموزشی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویر

عباس فضلی

مربی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

گروه آموزشی معارف

جزئیات بیشتر
تصویر

لیلی درویش

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

راضیه بیگی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی فوریت های پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

محسن آزاد

مربی

کارشناسی ارشد آمار زیستی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

آسیه پرمهریابنده

مربی

کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

ناهید مرادی

مربی

کارشناس ارشد-میکروبیولوژی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

مریم منتصری

مربی

کارشناس ارشد-آمار زیستی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

شکرالله محسنی

مربی

کارشناس ارشد- اپیدمیولوژی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

آزیتا کامجو

مربی

کارشناس ارشد آموزش مامایی

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

کبری کمالی

مربی

کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

حسن خشنو

مربی

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

سمیه کمال پور

مربی

کارشتاسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

بلقیس شیبانی

مربی

کارشتاسی ارشد پرستاری کودکان

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

فوزیه مختاری

مربی

کارشتاسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

زهرا خادمی

مربی

کارشناس ارشدمدیریت پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

زهرا مستانه

مربی

کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد حسین حیوی حقیقی

مربی

کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

ساناز صفرزاده

مربی

کارشناسی ارشد مامایی جامعه نگر

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

نرگس طیاری

مربی

کازشناسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه عشقی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

رضا جمهیری

مربی

کارشناسی ارشد روان پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

عارفه شاهی

مربی

کارشناسی ارشد آموزش مامایی

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

نجمه راستی کردار

مربی

فوق لیسانس-روانشناسی بالینی

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهناز حسینی

مربی

فوق لیسانس-علوم تشریحی

گروه آموزشی آناتوومی

جزئیات بیشتر
تصویر

ساناز بستانی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر