سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

امید صفا

دانشيار

دكتراي تخصصي ايمونولوژي

گروه آموزشی داروسازی بالینی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سحر عباسی

استادیار

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس

گروه آموزشی فارماسیوتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه هندیجانی

استادیار

دكتراي تخصصی زيست فناوري دارويي

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حبیب اسلامی

استادیار

دكتراي تخصصی فارماكولوژي

گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مطهره احمدي

استادیار

دكتراي تخصصي داروسازي باليني

گروه آموزشی داروسازی بالینی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مریم عباسی

استادیار

دکترای تخصصی شیمی دارویی

گروه آموزشی شیمی داروئی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمود امیدی

استادیار

دکترای تخصصی توکسیکولوژی

گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سارا نیکوفال سهل آبادی

استادیار

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس

گروه آموزشی فارماسیوتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدیه فرهنگی

استادیار

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس

گروه آموزشی فارماسیوتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نیلوفر کهکشانی

استادیار

دکترای تخصصی فارماکوگنوزی

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر