سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

عبدالمهدی عراقی زاده

استادیار

دکتری تخصصی اندودانتیکس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعیده صدر

استادیار

دکتری تخصصی اندودانتیکس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

معصومه افسا

استادیار

دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمانه بذرگری

استادیار

دکتری تخصصی بیماری های دهان و تشخیص

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

خیزران بهارلوئی

استادیار

دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

اکرم زین الدینی میمند

استادیار

دکتری تخصصی بیماریهای دهان

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرشاد وثوقی شهواری

استادیار

دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت

گروه آموزشی جراحی دهان ، فک وصورت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیف اله همت

استادیار

دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت

گروه آموزشی جراحی دهان ، فک وصورت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد مهدی ناصری

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرناز فخری

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نجمه شنبه زاده

استادیار

دکتری تخصصی بیماری های دهان و تشخیص

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

احسان فرجود

استادیار

دکتری تخصصی پروتز های دندانی

گروه آموزشی پروتز

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نسیم مختاری گوراب

استادیار

دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نسیم حسینی

استادیار

دکتری تخصصی بیماریهای دهان

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیده آناهیتا پورهاشمی

استادیار

دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هانیه مهرپور

استادیار

دکتری تخصصی پروتز های دندانی

گروه آموزشی پروتز

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهسا یاربخت

استادیار

دکتری تخصصی دندانپزشکی اطفال

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ثمره عباسی

استادیار

دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهراد افضلی

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهه مقیم فاروجی

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر