سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

حسین بابازاده

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی پریودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمانه عباسی

استادیار

دكتري تخصصي پريودانتيكس

گروه آموزشی پریودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدرضا معدلی

استادیار

جراحی

گروه آموزشی جراحی دهان ، فک وصورت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهام جلالی

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی پروتز

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرناز فخری

استادیار

دكتري تخصصي ارتودنسي

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نجمه شنبه زاده

استادیار

دكتري تخصصي بيماريهاي دهان وتشخيص

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد حسنی

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی جراحی دهان ، فک وصورت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نازنین برهمن

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ثمره عباسی

استادیار

دكتري تخصصي راديولوژي دهان فك وصورت

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پیمان جنابی

استادیار

دكتري تخصصي اندودانتيكس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهسا زارع

استادیار

دکتری تخصصی اطفال

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شیما احمدی

استادیار

پروتز

گروه آموزشی پروتز

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سارا اسماعیلی

استادیار

دکتری تخصصی اطفال

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

راضیه السادات رضوانی نژاد

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه علیمرادی

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

راحله ارجمندی

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا جوانمردي

استادیار

دكتري تخصصي ارتودنسي

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

غباس بصیری

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالمهدی عراقی زاده

استادیار

دكتري تخصصي اندودانتيكس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

بهاره یوسفی پور

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آرزو ریانی

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی آسیب شناسی دهان ، فک و صورات

جزئیات بیشتر
تصویــــر

معصومه افسا

استادیار

دكتري تخصصي راديولوژي دهان فك وصورت

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رویا برنا

استادیار

دکتری تخصصی دندانپزشکی

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمانه بذرگری

استادیار

دكتري تخصصي بيماريهاي دهان وتشخيص

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

اکرم زین الدینی میمند

استادیار

دكتري تخصصي بيماريهاي دهان

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آرش جنگجو

استادیار

دكتري تخصصي پروتز دندان

گروه آموزشی پروتز

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رویا دهقان

مربی

دکتری تخصصی

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

انیس مرادی

مربی

دکتری تخصصی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر