سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

عبدالمهدی عراقی زاده

دانشیار

دكتري تخصصي اندودانتيكس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

بهاره یوسفی پور

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

معصومه افسا

استادیار

دكتري تخصصي راديولوژي دهان فك وصورت

گروه آموزشی رادیولوژی دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آرش جنگجو

استادیار

دكتري تخصصي پروتز دندان

گروه آموزشی پروتزهای دندانی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسین بابازاده

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی پریودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمانه عباسی سلیم کندی

استادیار

دكتري تخصصي پريودانتيكس

گروه آموزشی پریودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدرضا معدلی

استادیار

جراحی

گروه آموزشی جراحی فک و صورت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهام جلالی

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی پروتزهای دندانی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نجمه شنبه زاده

استادیار

دكتري تخصصي بيماريهاي دهان وتشخيص

گروه آموزشی بیماری‌های دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نازنین برهمن

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی ارتودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پیمان جنابی

استادیار

دكتري تخصصي اندودانتيكس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهسا زارع

استادیار

دکتری تخصصی اطفال

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شیما احمدی گرده

استادیار

پروتز

گروه آموزشی پروتزهای دندانی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

راضیه السادات رضوانی نژاد

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی بیماری‌های دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه علیمرادی

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی بیماری‌های دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

راحله ارجمندی

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی ارتودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه نیکو

استادیار

کتری تخصصی پریودانتیکس

گروه آموزشی پریودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مریم نیکو

استادیار

دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

گروه آموزشی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهسا معنائی

استادیار

دکتری تخصصی پرتونگاری دهان، فک و صورت

گروه آموزشی رادیولوژی دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مرتضی شریفی القاب پور

استادیار

دکترای تخصصی پروتز دندان

گروه آموزشی پروتزهای دندانی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدیه علیرضایی

استادیار

دکترای تخصصی ارتودونتیکس

گروه آموزشی ارتودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسام الدين اعتمادي

استادیار

دكتراي تخصصي جراحي فك و صورت

گروه آموزشی جراحی فک و صورت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرزانه جلالی

استادیار

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ندا حسینی

استادیار

دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

گروه آموزشی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ماندانا دهقانی

استادیار

دکترای تخصصی اندودانتیکس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سحر سلاجقه

استادیار

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

راضیه صداقت

استادیار

دکترای تخصصی بیماری‌های دهان، فک و صورت

گروه آموزشی بیماری‌های دهان

جزئیات بیشتر