سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

نسیبه روزبه

استادیار

دكتراي تخصصي (PhD)

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عارف فقیه

استادیار

دكتري تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهام ایمانی

استادیار

دكتري تخصصی پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هادی یوسفی

استادیار

دكتري تخصصی اپيدميولوژي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فريبا اسدي نوقابي

استادیار

دکترای تخصصی پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شیوا علیزاده

استادیار

دکترای تخصصی بهداشت باروری

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه دبيري

استادیار

دکتری بهداشت باروری

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ياسر خوانچه مهر

مربی

فوق ليسانس پرستاري مراقبتهاي ويژه

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فواد جهانديده

مربی

فوق ليسانس انفورماتيك پزشكي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه ايزدي

مربی

كارشناسي ارشد پرستاري داخلي - جراحي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محبوبه بلالی خراجی

مربی

كارشناسي ارشد علوم تشريحي

گروه آموزشی فوریت‌های پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسين شاعده

مربی

كارشناسي ارشد پرستاري داخلي - جراحي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مصطفی سالاری

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زكيه احمدي

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آسیه پرمهریابنده

مربی

فوق ليسانس مامائي گرايش بهداشت مادروكودك

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا خادمی

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آزیتا کامجو

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

راضیه بیگی بروجنی

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

معصومه مهدوی فر

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیمین سوداگر

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

قاسم سبحانی

مربی

فوق ليسانس بیهوشی

گروه آموزشی هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدصادق گل وردی یزدی

مربی

فوق ليسانس بيهوشي

گروه آموزشی هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعید حسینی تشنیزی

مربی

فوق ليسانس آمارزيستي وبهداشتي

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عارفه شاهی

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نرگس طیاری

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رضا جمهیری

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر