سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

مهربان شاهی

دانشیار

دكتري تخصصی مديريت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پروین لک بالا

دانشیار

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نسرین داوری دولت آبادی

دانشیار

دكتري تخصصی مديريت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

خجسته شریفی سرآسیابی

دانشیار

دكتري تخصصی انگل شناسي پزشكي

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

افسانه کرمستجی

دانشیار

دكتري تخصصی ميكروب شناسي

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مجید ترماحی اردستانی

استادیار

دکتری تخصصی هماتولوژي

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمیه داودی

استادیار

دكتری مدیریت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مرضیه نوروزیان

استادیار

دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

خدیجه احمدی

استادیار

دكتراي تخصصي زيست فناوري دارويي

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رضا افضلي پور

استادیار

دكتراي تخصصي فيزيك پزشكي

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

طیبه بنی‌اسدی

استادیار

دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نادر عالیشان کرمی

استادیار

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرید خرمی

استادیار

دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا مستانه

استادیار

دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد حسین حیوی حقیقی

استادیار

مدیریت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد حق پرست

مربی

فوق ليسانس راديولوژي

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدیه افخمی اردکانی

مربی

فوق ليسانس فيزيك پزشكي

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حمید محمودی

مربی

فوق ليسانس زبان انگليسي

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر