×
مهدی بهجتی اردکانی
دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای
استاديار گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
پست الکترونیک : Bahjati@gmail.com
تعداد بازدیدها: 1370

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
  1. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی هرمزگان
  2. مدیر گروه بهداشت حرفه ای 90-1388
  3. عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت 92-1387