×
سلما نادری
فوق تخصص نوزادان
دانشيار گروه آموزشی کودکان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1046

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

. Scientific-Executive Records

 1. 2011- present member of Health of  Mother and infant research center of HUMS
 2. 2010- present of "member of safety and nutural Birth
 3. 2010- present of "memberof Reserch clinical for childern Disease
 4. 2010- present of "memberof Evaluation clinical Checking comittee
 5. 2009- present member of Research comitte (Medical factlty) university committee in HUMS.
 6. 2009- present  member of Medical Ethic(Neonatal Ressucitation program) university committee in HUMS
 7. 2009 – present member of NRP (Neonatal Ressucitation Program) university committee in HUMS.
 8. 2008- present  member of infectious disease Research center of HUMS
 9. 2008-present  Responsible for morning report sessio in Bandar Abbas children Hospital
 10. 2007- present member of educational aims committee in HUMS (EDC)
 11. 2007-present member of breast feeding Hormozgan province committee in HUMS
 12. 2007-present member of improving Health of mothers and newborn
 13. 2007-present member of fertility and infertility Research center of HUMS
 14. 2006-present member of breast feeding  committee in BandarAbbass children Hospital.
 15. 2005- 2010  member of project (thesis) committee in HUMS

2000-2001- Head of pediatrics Department