×
مهربان شاهی
دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
دانشيار گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیک : shahimehraban@gmail.com
تعداد بازدیدها: 3922

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

1376  عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستان شهید محمدی

1378  مسئول بخش آمار و مدارک پزشکی بیمارستان شهید محمد

1379  عضو کمیته اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1381  رئیس اداره آمار و مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1381   نماینده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در طرح رتبه بندی دانشکده های پزشکی

1382  عضو کمیته تخصصی مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1382   عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1382   عضو کمیته تحقیقات سیستمهای بهداشتی (HSR) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 1383   عضو شورای انفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1383   عضو کمیته فرعی آموزشی جهت تدوین گزارش سالانه هیآت امنای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1382

1383   عضو کارگروه فناوری اطلاعات بیمارستان کودکان

1383   کارشناس مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان کودکان در اجرای پروژه اصلاح ساختار نظام جامع اقتصادی مدیریتی بیمارستان

1383   سرپرست اداره اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1383  کارشناس رابط سازمان در اجرای طرح "بهنگام سازی چارچوب کارگاههای کشور"

1385  عضو کمیته سیاست گزاری و راه اندازی شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مناطق آزاد

1385  عضو کمیته ارتقا کیفیت حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1385   دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1386   عضو شورای راهبردی انفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1386  دبیر همایش منطقه ای مدیریت اطلاعات بهداشتی و مدیریت خدمات بهداشتی- بندرعباس

1386  نماینده تام الاختیار معاونت آموزشی و تحقیقات جهت انجام مصاحبه علمی متقاضیان استخدام در رشته شغلی کارشناس آمار موضوعی و مسئول مدارک پزشکی (کاردان-کارشناس)

1387  عضو کمیته پیگیری ها و برنامه ریزی های ارتقاء مقاطع کاردانی به کارشناسی دانشکده پیراپزشکی

1387  معاون آمار و اطلاع رسانی واحد آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات

1393 عضو مرکز تحقـیقات مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1393 مدیر کار گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1393 مدیر گروه رشته های فناوری اطلاعات سلامت و کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی

1394 رئیس مرکز ثبت سرطان چمعیتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1394 عضو کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان