×
نادر عالیشان کرمی
دکتری تخصصی علوم کتابداری واطلاع رسانی
استاديار گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیک : nalishan@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 2868

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

2016 - 2018

 

 

 

 

 

Director

Medical Information Resources Division ; The office of Vice-chancellor for Research and Technology; Hormozgan University of Medical Sciences (HUMS) (http://www.hums.ac.ir)

 • Management of Scientific Information Resources of HUMS (Selection and Acquisition; Organization, Dissemination)
 • Management of Research Workshops for HUMS Faculties
 • Management of HUMS Libraries (Dormitory, Schools and Digital)
 • Management of Scientometric and Webometric Section
 • Management of Science Translation Section
 • Management of HUMS Press (Books and Journals)
 • Management of IT Affairs at HUMS Vice Chancellor for Research and Technology

 

2009 - Present

 

 

 

 

 

Lecturer (Faculty Member)

School of Allied Health Sciences; Health Information Technology Department; HUMS (http://www.hums.ac.ir)

 • Teaching Management of Medical Information Resources
 • Teaching Medical Information Retrieval
 • Teaching English (General English, English for the students Health IT)

 

2002 – 2009

Manager and Assistant

Management of Information and Communication Technology (ICT); HUMS

 • Management of ICT at HUMS
 • ICT Infrastructure (HUMS Wireless WAN, MAN and LANs)
 • Software Application Development
 • Network and Computer Maintenance

 

1998 – 1999

Research Staff 

The Office of Vice-chancellor for Education and Research; HUMS 

 • Authoring the 1st Prospectus of HUMS in both Persian and English
 • Cooperation in setting up centres for research like information centres and libraries
 • Setting up Medical Book Fairs in HUMS

 

1993 – 1998

Medical Laboratory Technician 

Laboratory; Shariati Women's Hospital, HUMS 

 • Microbiology Lab
 • Haematology Lab
 • Parasitology and Urine Analysis
 • Biochemistry Lab
 • Blood Transfusion