×
مجید وطن خواه تربه بر
فوق تخصص مراقبت های ویژه
استاديار گروه آموزشی بیهوشی
پست الکترونیک : m.vatankhah@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 955

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07