×
نادره نادری
دکتری تخصصی ایمونولوژی
دانشيار گروه آموزشی ایمونولوژی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 2094

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
 
اعضای هیئت علمی دانشگاه
 
*عضو بورد پزشکی عمومی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی از آذر 1393
 
*نماینده دانشکده پزشکی در برگزاری امتحان جامع علوم پایه در دانشگاه قطب در سال 1393
 
* معاون پزشکی عمومی دانشکده پزشکی بندر عباس از آذر ماه سال 1392
 
*رابط دانشکده پزشکی در طرح رتبه بندی آموزشی دانشکده های پزشکی کشور
عضوکمیته علمی یازدهمین کنگره بین المللی ایمتولوؤی و آلرژی
 
*عضوپیوسته شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از 1390
*عضو کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیتهای نوآورانه آموزش علوم پزشکی از 1390 
*-عضو شورای" آموزش پاسخگو" دانشگاه  علوم پزشکی هرمزگان از 1390
 
*عضو کمیته ارزیابی علوم پایه از 1389
 
*-عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از  1388 
 
*-عضو هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده پزشکی از سال1388
 
*-عضو کمیته ارزیابی فعالیتهای نوآوری در علوم پزشکی(دانش پژوهی آموزشی) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از  1388  
 
*- معاون آموزشی علوم پایه و فیزیو پات دانشکده پزشکی بندرعباس از 1388 الی 1390
 
*-عضوکمیته فرعی انتقالات هیئت علمی دانشکده پزشکی از سال 1388
 
*-عضو شورای تطبیق واحد دانشگاه  علوم پزشکی هرمزگان از  1387
 
  *-عضو مرکز بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه  علوم پزشکی هرمزگان از 1387       
 
*- نماینده انجمن انجمن ایمنولوژی و آلرژی ایران از 1387
 
*-عضو شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم استان هرمزگان از 1387
 
*عضوکمیته اجرایی کنگره پزشکی عمومی در 1387
 
*-عضو کمیته اهداف آموزشی و بررسی میزان تطابق اهداف آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی هرمزگان از 1386
 
 *-عضو کمیته پیاده سازی استاندارهای پایه دانشگاه  علوم پزشکی هرمزگان از 1386
 
*-عضو کمیته ارتقا کیفیت آموزش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از 1385
 
*عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از 1385
 
* عضو کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از 1385
 
*-نماینده دانشکده پزشکی بندرعباس در پروژه  بانک اطلاعات ورتبه بندی دانشکدههای پزشکی سال 85
 
*-معاون مرکز مطالعات و توسعه  آموزش دانشکده پزشکی علوم پزشکی هرمزگان1388-1384
 
*-رئیس دفتر  مطالعات و توسعه  آموزش دانشکده پزشکی علوم پزشکی هرمزگان1388-1384
 
*-عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از 1384 تاکنون
 
*-رئیس بخش ایمنولوژی دانشکده پزشکی ازسال 1384تا کنون
 
*-استاد مشاور115 دانشجوی رشته  پزشکی (در مقطع علوم پایه و فیزیوپات)  از 1384
 
*-عضو کمیته اجرایی پنجمین کنگره ایمنولوژی  و آلرژی , تهران
 
 
 
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می‌باشد ©