×
علیرضا زمانی
فوق لیسانس الهیات ومعارف اسلامی
مربی گروه آموزشی معارف
پست الکترونیک : a.zamani@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 226

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Department of Islamic Studies, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences