×
ناهید مرادی گوربندی
فوق لیسانس میکروب شناسی
مربی گروه آموزشی بهداشت عمومی
پست الکترونیک : nahid.moradi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 1048

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت1392- 1385

عضو مرکز تحقیقات سلامت مواد اولیه غذایی و آرایش-بهداشتی