×
راحله ارجمندی
دکتری تخصصی ارتودنسی
استاديار گروه آموزشی ارتودانتیکس
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 411

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 1396 - 

مدیر گروه بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس از سال 1398-  

1397- نماینده پژوهشی بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس از سال 1396 -