×
فرهاد قدیری صوفی
دکتری تخصصی فیزیولوژی
دانشيار گروه آموزشی فیزیولوژی
پست الکترونیک : Dr.f.g.soufi@gmail.com
تعداد بازدیدها: 2722

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
  1. مدیر گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی بندرعباس از مهرماه 1393مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی بندرعباس در سال 1393

  2. عضو کمیته علمی بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران؛ تبریز؛ شهریور 1392

  3. عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 1391