×
فیروزه جعفری
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
استاديار گروه آموزشی روان‌پزشکی
پست الکترونیک : firoozehjafari@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 174

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Child and Adolescent Psychiatry
Department of Psychiatry, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences