×
عبدالرسول توکلی گارماسه
فوق تخصص کبد و گوارش بالغین
استاديار گروه آموزشی بیماری های داخلی
پست الکترونیک : rassoultavakoli346@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 309

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07