×
علی جمشیدی
فوق تخصص جراحی پلاستیک وترمیمی
استاديار گروه آموزشی جراحی
پست الکترونیک : a.jamshidi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 121

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07