×
حسین تجلی
فوق تخصص جراحی عروق
استاديار گروه آموزشی جراحی
پست الکترونیک : h.tajalli@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 175

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07