×
نجمه شنبه زاده
دکتری تخصصی بیماریهای دهان وتشخیص
استاديار گروه آموزشی بیماری‌های دهان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 990

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

 

هییت علمی  از سال 93 تا کنون

معاونت بروهشی  سال 95