×
علیرضا صانعی دهکردی
دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین
دانشيار گروه آموزشی بیولوژی و مبارزه با ناقلین بیماری‌ها
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 2045

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07