عبدالحمید تاجور
فوق لیسانس بهداشت حرفه ای
مربی گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
پست الکترونیک : omid.tajvar@gmail.com
تعداد بازدیدها: 1692

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

 

 •        عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی هرمزگان
 •        مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی هرمزگان
 •       مدیر گروه رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی دانشگاه جامع علمی کاربردی تایدواتر خاورمیانه
 •       عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس
 •        عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت محیط و حرفه ای هرمزگان
 •         عضو کمیته  HSR   دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات درمانی هرمزگان
 •       تدریس  در دانشگاه علمی-کاربردی تاید واتر خاورمیانه
 •       دارای پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و بهداشت کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه های آموزش ایمنی ، بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار و بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار
 •       دبیر انجمن علمی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 •       مشاورایمنی و بهداشت کارخانجات کرمانیت  11/10/83   لغایت 31/3/84
 •       مشاور  HSE   صنایع فولاد کرمان از  1/5/84   تا 5/11/87
 •       فعالیت در شرکت خدمات بهداشت حرفه ای نشاط آفرین مشیز از 15/11/84    و انجام معاینات ادواری کارکنان بسیاری از صنایع  در شهرستان های مختلف استان کرمان
 •        مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار جنوب شرق(کرمان) و  تدریس مباحث مختلف ایمنی ، بهداشت حرفه ای و ارگونومی از سال 1386
 •       سرپرست بهداشت صنعتی کارخانه آلومینیوم المهدی  بندرعباس از 12/11/87  تا 30/4/88
 •      مشاوره به معدن  سنگ آهن سنگان جهت دریافت ISO 14001  و OHSAS 18001 (همکاری با شرکت مهندسی و مشاوره مدیریت ماندگار مهر)
 •        مشاوره به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت جنوب شرق(کرمان) در پروژه های ایمنی و  ارزیابی ارگونومیکی پوسچرهای کاری
 •        برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف در مرکز بهداشت استان کرمان و اداره کار بندرعباس
 •        برگزاری دوره های مختلف HSE  برای صنایع استان هرمزگان