×
بابک گودرزی
فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط
مربی گروه آموزشی بهداشت محیط
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1583

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

مسئول بهداشت محیط مرکز توسعه سلامت جزیره کیش 1377-1379

کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان جاسک،1381-1384

کارشناس مسئول بهداشت محیط استان هرمزگان، 1388- 1389.

عضو هیئت علمی پیمانی دانشکده بهداشت بندرعباس از سال 1389 تا کنون.

مسئول دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه، 1388- 1390.

عضو کمیسیون آموزش و چاپ و نشر اداره کل محیط زیست استان هرمزگان، 1390.