حبیب اله ترکی
دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
دانشيار گروه آموزشی انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی
پست الکترونیک : h.turki@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 11236

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

1- مدیر گروه حشره شناسی و مبارزه با ناقلین

2-معاون آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری از سال 1390 تا 1397

3- عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

4- نماینده فرهنگی معاون دانشجویی فرهنگی و نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی  هرمزگان در دانشکده بهداشت

5- دبیر کمیته نظارت بر انجمن های دانشجویی دانشکده بهداشت   

6- عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی