×
نسرین داوری دولت آبادی
دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
دانشيار گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیک : n.davari@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 4469

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

نوع استخدام

تمام وقت
پاره وقت

مرتبه دانشگاهی

سمت

تاریخ

جمع مدت

محل خدمت

ملاحظات

از

تا

سال

ماه

طرح نیروی انسانی

-

-

مسیول پذیرش درمانگاه

11/08/74

30/11/74

-

3 ماه  و 19 روز

درمانگاه امیرالمومنین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

طرح نیروی انسانی

-

-

کارشناس آمار

5/03/77

1/12/78

1

8

مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

قراردادی

-

-

 

کارشناس آمار

19/03/79

30/07/79

-

 

4 ماه و 11 روز

بیمارستان امین وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

قراردادی

-

-

کارشناس پژوهش دانشگاه

16/07/1381

03/11/1383

2

4

معاونت آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

پیمانی

تمام وقت

مربی

عضو هیات علمی

26/06/1384

30/06/1393

9

 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

مدیر توسعه پژوهش وارزیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

01/07/1393

19/06/1396

3

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

11/08/1393

19/06/1396

2

 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

مدیر توسعه پژوهش وارزیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

20/08/1393

19/06/1396

3

11

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

مدیر توسعه پژوهش وارزیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

20/06/1396

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو هیات تحریریه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

01/07/1396

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

مدیر مسئول مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

14/08/1393

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

14/08/1393

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

استاد مشاور دانشجویان

26/06/1393

تا کنون

 

 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی دانشگاه

01/08/1393

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی

05/10/1395

تا کنون

 

 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

01/09/1393

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته پژوهش در آموزش

10/09/1393

تا کنون

 

 

معاونت آموزشی دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کارگروه "اصلاح سیستم ها و فرایند، بهبود بهره وری، برنامه ریزی و مدیریت عملکرد، ....و توسعه مدیران"

11/06/1394

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

30/06/1394

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو شورای تخصصی دانشجویی

15/06/1395

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته ثبت بیماری های دانشگاه

02/12/1394

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی/ قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته کارشناسی بودجه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه

24/09/1393

تاکنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

دبیر اجرایی دومین همایش ملی" برنامه تحول نظام سلامت"

06/11/1394

14/02/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی / قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه

24/09/1393

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی / قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته HSR و تحقیقات کاربردی دانشگاه

19/10/1395

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

دبیر اجرایی هفته پژوهش

1/08/1394

14/10/1394

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

دبیر اجرایی نخستین کارگاه توانمند سازی کارشناسان کمیته های اخلاق در پژوهش

17/09/1395

19/09/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

مدیر اجرایی هفتمین کنگره کشوری همکار جنوب

24/09/1395

26/09/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

داور حضوری در پنل سخنرانی هفتمین کنگره کشوری همکار جنوب

24/09/1395

26/09/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

مدیر اجرایی کنگره کشوری دانشجویی مرور نظام مند

24/09/1395

26/09/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی آزمایشی

تمام وقت

استادیار

داور بخش پژوهشی جشنواره دانشجوی نمونه سال  95

21/09/1395

30/09/1395

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته داوری نخستین همایش تحلیلگر برتر آماری

23/07/1396

01/08/1396

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

داور بخش پژوهشی جشنواره دانشجوی نمونه سال  96

06/09/1396

30/09/1396

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

رابط امر به معروف از طرف معاون دانشجویی فرهنگی

19/10/1396

تا کنون

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

رسمی قطعی

تمام وقت

استادیار

عضو کمیته علمی "سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت" که در سال 1397

16/11/96

7/10/97

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 

امضاء عضوهیئت علمی :