×
محمد حق پرست
فوق لیسانس رادیولوژی
مربی گروه آموزشی رادیولوژی
پست الکترونیک : ahmad_t_2003n@yahoo.com
تعداد بازدیدها: 892

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

مدیر تصویربرداری  بیمارستان شهید محمدی - مدیر داخلی مرکز پرتودرمانی-مسول فیزیک بهداشت استان-مدیر گروه رادیولوژی