شاهین عباس زاده
فوق تخصص قلب وعروق
استاديار گروه آموزشی قلب و عروق
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1089

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

- مدیر مرکز آموزش مداوم دانشگاه

 رئیس بخش قلب-