فرح مؤیدی
دکتری تخصصی روانپزشکی
دانشيار گروه آموزشی روان‌پزشکی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1324

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
دانشیار روانپزشکی
 مدیرگروه روانپزشکی تا کنون
رئیس بیمارستان روانپزشکی در سال 1390
بیمارستان روانپزشکی ابن‌سینا